Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin bussilinjasto uudistuu elokuussa 2017, kun syysliikenteen aikataulut astuvat voimaan. Uudistuksen tarkoituksena on saada linjasto vastaamaan paremmin muuttuneita liikennetarpeita.

Koillis-Helsingin nykyinen bussilinjasto on suunniteltu noin 20 vuotta sitten, kun Tikkurilan kaupunkirata otettiin käyttöön ja junaliikenne Helsingin ja Tikkurilan välillä tiheni. Linjasto ei kuitenkaan ole nykytilanteessa paras mahdollinen: osalla bussilinjoista matkustajamäärät ovat jääneet vähäisiksi, ja eri linjoja on vaikea saada kulkemaan keskenään tasaisin vuorovälein.

HSL:n liikenteessä tapahtui vuonna 2015 myös kaksi suurta muutosta, jotka vaikuttivat merkittävästi Koillis-Helsinkiin. Kehäradan liikenteen alettua pääradan junaliikenne lisääntyi, minkä seurauksena junat ovat kulkeneet entistä tiheämmin myös ruuhka-aikojen ulkopuolella Malmilla ja Puistolassa. Lisäksi uusi, tiheästi liikennöivä runkolinja 560 (Vuosaari–Myyrmäki) kulkee Malmin aseman kautta ja tarjoaa vaihtoyhteyden Itä-Helsingin suuntaan.

Linjasto on pyritty suunnittelemaan niin, että se tarjoaisi Koillis-Helsingistä vaivattomat yhteydet kantakaupunkiin ja palvelisi myös sekä liityntäliikennettä juna- ja metroasemille että liikennettä Koillis-Helsingin sisällä. Suunnittelussa on pyritty tasavälisiin vuoroväleihin ja tiheään liikenteeseen tiettyjen linjojen yhteisillä osuuksilla.

Suunnitelman valmistuminen

HSL aloitti linjaston suunnittelun syksyllä 2014. Asukkaille työn etenemisestä on kerrottu alusta alkaen Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma -blogissa, joka keräsi työn aikana noin 1800 kommenttia. Lisäksi HSL järjesti suunnitelmaa esitelläkseen ja palautetta saadakseen kolme asukastilaisuutta Koillis-Helsingissä.

Suunnitelman ensimmäinen luonnos julkaistiin juuri ennen joulua 2014. Siitä saadun runsaan palautteen perusteella tehty toinen luonnos julkaistiin 5.2.2015. Toiseen luonnokseen tehtiin vielä joitain pieniä muutoksia, mutta palaute oli huomattavasti ensimmäisestä saatua positiivisempaa. Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n hallituksessa 26. toukokuuta.

Reittimuutokset

Linja 57 jatketaan Latokartanosta Kontulaan. Muutos tuli voimaan jo elokuussa 2016.

Linja 68 saa uuden numeron 78, ja sitä nopeutetaan muuttamalla linjan reitti kulkemaan Kustaa Vaasan tien ja Lahdenväylän kautta Koskelan liittymään saakka. Samalla Arabian reittiosuus poistuu.

Linjan 69 reitti muuttuu Helsingin keskustassa siten, että linjan päätepysäkki on Kampissa nykyisen Elielinaukion sijaan. Tämä muutos toteutettiin jo syksyllä 2015, koska Helsingin keskustakirjaston rakennustyöt vähentävät bussiliikenteen käytössä olevaa tilaa Töölönlahden alueella. Lisäksi linjan 69 reitti jatketaan elokuussa 2017 Malmilta Sepänmäen ja Alppikylän kautta Jakomäkeen.

Nykyisellä linjatunnuksella 70T ajettavaa linjaa aletaan liikennöidä numerolla 70 ja linjan reittiä muutetaan siten, että reitti kulkee Pukinmäen ja Malmin sairaalan kautta ja päättyy Malmille nykyisen Suutarilan sijaan. Linjaa liikennöidään jatkossa vain arkisin.

Linja 71 jatketaan Savelasta Malmin asemalle. Ruuhka-aikoina joka toinen lähtö ajetaan vain kuormitetuimmalla osuudella Rautatientori–Viikki linjatunnuksella 71B.

Linja 72 muuttuu linjaksi 61 ja perusversion päätepysäkki siirtyy Erätieltä Siltamäkeen. Lisäksi ruuhka-aikana ajetaan linjaa 61T Tapanilan urheilukeskukselle.

Linjan 74 Arabian reittiosuus jää pois ja linja kulkee Kustaa Vaasan tietä Lahdenväylälle. Lisäksi Sepänmäen reittiosuus jää pois ja reitti kulkee Malmin aseman kautta. Linja 74 kulkee jatkossa myös Puistolan aseman kautta ja sen päätepysäkki on Heikinlaaksossa. Linja 74 korvaa Tapanilassa nykyisen liityntälinjan 76A/B.

Linjan 75 reitti muutetaan kulkemaan Lahdenväylää pitkin Jakomäkeen, jolloin Pihlajamäentien ja Tattarinharjuntien osuus jää pois.

Linjan 77 reitti muutetaan kulkemaan Pihlajamäentien ja Tattarinharjuntien kautta. Jakomäessä reitti ei enää kierrä Jakomäentien kautta, koska linjan 75 uusi reitti kulkee tätä kautta.

Linjan 79 reitti jatketaan Malmilta Siltamäen ja Suutarilan kautta Puistolan asemalle, jolloin se korvaa nykyisiä linjoja 70(T), 75A ja 77A. Malmilta reitti kulkee Kirkonkyläntieltä Tapaninvainiontien ja Suutarilantien kautta Siltamäkeen, jolloin matka-aika nopeutuu useilla minuuteilla. Ruuhka-aikoina ajetaan lisäksi vahvistavaa linjaa 79B Siilitie (M)–Latokartano.

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman mukaisesti nykyinen linja 506 jaettiin kahtia vuonna 2016 ja linjatunnuksella 506 liikennöidään osuutta Viikki–Meilahti. Linjan 506 reittiä jatketaan Viikistä Latokartanonkaaren kautta Myllypuroon elokuussa 2017.

Itäkeskuksesta lähtevän linjan 554 reitti ei enää kulje Malmilta Leppävaaraan vaan Töyrynummen kautta Tapanilan urheilukeskukselle. Malmi – Leppävaara –välille korvaavaksi yhteydeksi tulee uusi linja 553, joka liikennöi Hakunilasta Heikinlaakson, Fallkullan, Malmin, Oulunkylän ja Maunulan kautta Leppävaaraan. Myöhään iltaisin ja viikonloppuisin linja kulkee K-reittiä Lassilan ja Pitäjänmäen kautta kuten nykyinen 554K.

Linjat 75A, 76A, 76B ja 77A lakkautetaan ja ne korvataan edellä mainituilla muiden linjojen reittimuutoksilla.

Yölinjasto muutetaan vastaamaan uutta päiväliikenteen linjastoa.

Suunnitelman perusteet pähkinänkuoressa

  • Kehäradan valmistuminen muuttaa junaliikennettä vuonna 2015, jonka vuoksi junaliikenne kaupunkiradalla Helsingin ja Tikkurilan välillä tihenee ja junalla pääsee jatkossa muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lue lisää Kehäradasta ja Vantaan bussilinjastosta.
  • Elokuussa 2015 aloittaa uusi runkobussilinja 560 Rastila(M) – Vuosaari(M) – Mellunmäki(M) – Kontula(M) – Malmi – Paloheinä – Kuninkaantammi – Myyrmäki. Lue lisää runkolinjasta 560.
  • Joillakin linjoilla matkustetaan hyvin vähän, joillakin matkustus on lisääntynyt voimakkaasti
  • Väkiluku kasvaa uusilla asuinalueilla muun muassa Viikinmäessä ja Alppikylässä
  • Raitiolinjasto muuttuu. Lue lisää raitioliikenteen linjastosuunnitelmasta.
  • Kantakaupungin uudet asuin- ja työpaikka-alueet, kuten Kalasatama ja Keski-Pasila, muuttavat matkustustarpeita.

Päivitetty 27.5.2015

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Tulevien linjojen reitit ja vuorovälit

Kommentit

Kiitos kommentista! Meillä on parhaillaan tekeillä uudet verkkosivut Koillis-Helsingin linjastouudistuksesta, ja sinne olemme tekemässä myös karttaa Koillis-Helsingin linjastosta kokonaisuudessaan. Siinä pyrimme kuvaamaan linjastoa niin, että mukana ovat kaikki linjat, mutta useamman linjan yhdistelmänä syntyvät tiheän vuorovälin yhteydet olisi kuvattu paksummin viivoin. Tämän lisäksi olemme tekemässä karttoja linjastosta alueittain niin kutsuttuina linjakimppuina, mikä auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa: siis niin, että meillä olisi yksi kartta Jakomäkeen kulkevista linjoista, toinen Suutarilaan ja Siltamäkeen kulkevista linjoista ja niin edelleen. Yritämme saada nämä kartat julki mahdollisimman pian.

Linjan 72 tai korvaavan linjan 61 reitti nykyisen 72 linjan reitillä on tärkeää Töyrynummen liikenteen takia. Olen matkustanut päivittäin bussilla 72 eri aikoina, myös keskipäivällä. Bussissa on ollut runsaasti matkustajia myös iltapäivällä, kun koulut ovat loppuneet. Yrttimaantien pysäkeiltä on aamuisin tullut bussiin melkein 20 ihmistä ja iltapäivällä koulujen loputtua siellä on ollut vielä paljon koululaisia, jotka ovat tulleet esim. Oulunkylästä ja Pukinmäestä kyytiin. Kun matkakortteja on näytetty, niistä ei käy ilmi, millä pysäkeillä matkustajat ovat poistuneet bussista. Vetoan edelleen päättäjiin, että säilyttäisitte linjan 72 sellaisenaan tai korvaavan 61 linjan 72 linjan mukaisena tai että ainakin laittaisitte bussin 61 kulkemaan Yrttimaantien ja Yläkaskentien kautta Siltamäkeen. Suoraan Suutarinlantieltä Siltamäkeen on vain yksi pysäkki, Yrttimaantien ja Yläkaskentien kautta useita, myös katoksellisia pysäkkejä. Mutta myös Tapanilan erälle menevä linja olisi tärkeää, koska myös siellä käy paljon mm. keskustasta, Oulunkylästä ja Pukinmäestä matkustavia nuoria harrastamassa eri urheilulajeja. Lasten ja nuorten turvallisuuden kannalta on tärkeää, että on toimivat bussiyhteydet, joilla pääsee nopeasti kotiin ja harrastuksiin.

Linjan 78 nopeampi reitti on hyvä asia, kiitos siitä! Toivon todella, ettei vanhaan palata uudistuksen jälkeen.

Palautteiden perusteella osa arabianrantalaisista eivät ole tyytyväisiä. Sen sijaan, että tyytymättömyys korjattaisiin heikentemällä viikkiläisten yhteyksiä, tulisi miettiä Arabian omia linjoja. Esimerkiksi, jos raitiolinja 6 ei riitä alueen asukkaille, voisi rohkeasti miettiä sen lakkauttamista ja korvaamisesta (sähkö)busseilla, jotka pääsevät Arabianrannan kaikkiin sopukoihin keräämään matkustajat.

Tapaninvainion alueen julkinen liikenne heikkenee tämän uudistuksen myötä huomattavasti. Ainakin nyt kun katsoin tuota uudistusta niin alueelle ei jää yöliikennettä ollenkaan kun 72N ei enää kulkisi Tapaninvainiontien ja Kirkonkyläntien risteyksen kautta. Nykyisin kävelymatkat yöbussilta kotiin ovat 400-500m matkoja ja uudistuksen myötä kävelyä tulee 1,6km ja tämä lähin pysäkki sijaitsee Vantaalla Tammistossa joten siitä pitää maksaa vielä erikseen seutumatka, vaikka tarve on kulkea vain Helsingin sisällä.

Miksi huonontaa yhteyksiä jo entisestään? Varsinkin silloin jos joutuu liikkumaan myöhään illalla/yö aikaan kun suorat yhteydet ja lyhyet kävelymatkat olisivat ihmisille tärkeimpiä tekijöitä tällöin?

Vastausta odottaen...

Tervehdys Arabianrannasta. Hienoa että alempana oli HSL:n kommentti, jossa viitattiin mahdollisuuteen tarkastella uudelleen näitä suunnitelmia, joilla tehtäisiin merkittävät heikennykset alueemme Arabianranta-keskusta –välin yhteyksiin. Uudelleentarkastelu on todella aiheellista, koska HSL:n suunnitelma on täysin kohtuuton Arabianrannan julkisen liikenteen kannalta.

HSL kertoo myönteisenä seikkana, että ”linjan 71 vuorovälejä tihennetään”. Muiden vuoroleikkausten ohella sillä ei ole kuitenkaan mitään merkitystä, jos katsoo millaisia muutoksia HSL nyt hahmottelee Arabianranta-keskusta –välille. Tällaisia:

Jos nyt menet vaikkapa Hämeentiellä Kairontien bussipysäkille nro 3044, niin klo 8.00–9.00 välillä pääset keskustaan 17 bussilla.
Jos menet syksyllä 2018 samalle pysäkille, pääset keskustaan KUUDELLA vuorolla.
Etkä Hämeentietä pitkin, vaan vain hitaampaa Sörnäisten rantatien reittiä. Joka ehkä vielä ruuhkautuu entisestään, kun Hämeentiestä tulee joukkoliikennekatu. Hämeentien reitin pois jättäminen ja ruuhkalinja 71B:n päättäminen Kalasatamaan, ei Rautatientorille, eivät sisälly vielä Koillis-Helsingin liikennöintisuunnitelmaan, vaan ovat HSL:n mukaan suunnitteilla ja todennäköisesti syksystä 2018 toteutuvia muutoksia.

HSL: Eihän seuraava pikainen, vähän summittainen laskelma mitenkään voi olla edes todensuuntainen: Arkipäivän bussivuorot Arabianrannasta keskustaan vähenisivät noin vähän yli 200:sta noin 95–100:aan (yövuorot pois lukien – muutenkaan en saa ihan tarkkaa dataa näistä, kiitos jos tarkennatte, teillähän dataa on). Arkiviikossa siis noin 500 Arabianranta-keskusta –bussivuoroa vähemmän. 10 viikossa 5000 ja 50 viikossa 25 000. Ei tämä varmaankaan voi olla totta? (Tähän tuli iso laskuvirhe, toivon näin.) Hm – mutta pääseehän täältä raitiovaunuilla! Niin, mutta jos bussiyhteyksiä leikataan näin valtavasti, eikä raitiovaunuvuoroja voida lisätä, niin luvassa on vähintään tiivistunnelmaisia ratikkamatkoja. Suunnitelmat eivät koske siis vain bussimatkustajia vaan myös raitiovaunuilla kulkevia. (Ja ikävästi juuri vaunuilla kulkevia, kun myös nykyiset bussilla menijät yrittävät lastenrattaillaan ja rollaattoreillaan mahtua raitiovaunuihin niiden pois jätettyjen bussivuorojen sijaan.)

HSL:n yksi argumentti on, että eihän alueelta tullut asukaspalautetta silloin, kun Koillis-Helsingin liikennöintisuunnitelmaa olisi voinut kommentoida. Ehkä syynä ei ole se, että olemme niin hupsuja ja hitaita – vaan se, että tiedotus alueen asukkaille epäonnistui täysin. Ja ehkä osin siksi, että Koillis-Helsingin liikennöintisuunnitelma ei koskenut Arabianrantaa. (Ks. sanallinen kuvaus ja kartta lokakuun 2015 versiosta : https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_koillis-helsingin_linjastosuunnitelma_2015.pdf ) Kun itse suunnitelmassakin (s. 12-13) näytettiin, että ei koske tätä aluetta, niin on kohtuutonta HSL:n taholta vedota asukkaiden äänettömyyteen alueen yhteyksien heikennyksistä. Jos joku olisi tähän suunnitelmaan sattunut kommentointiaikaan törmäämään, niin hyvin luultavasti olisi siirtynyt toiseen aiheeseen heti huomattuaan, että asiakirja ei koske oma alueen yhteyksiä.

Arabianranta-keskusta -yhteyksien massiivinen leikkaus ei kai voi olla HSL:n tarkoitus? Olemme varmaan sattuneet jäämään monimutkaisissa laskelmissa vahingossa huonoon saumaan. Eihän kukaan ole voinut järkeillä, että nyt kun tämä asuinalue on valmis, onkin korkea aika…reippaasti heikentää joukkoliikennettä!

Siispä: Jos linjaa 68/uusi 78 ei mitenkään voi Viikin matkalaisten muutaman minuutin aikasäästön vuoksi kuljettaa Arabianrannan kautta, niin vähintään, hyvä HSL, tehkää nämä:
1) Ruuhkalinja 71B pitää kuljettaa jatkossakin keskustaan asti, ei vain Kalasatamaan
2) Vain toinen linjoista 71 ja 71B kulkee Kalasataman kautta, toinen edelleen Hämeentietä
3) 71B:n täytyy ajaa leveämmällä aikavälillä kuin 6.30-9 ja 14–17.30 (muutenkin, mutta ehdottomasti, jos juuri se kulkisi vielä Hämeentietä) Esim. 6.30–10 ja 14–19 olisi kohtuullista.
4) Linja 74 edelleen Arabianrannan kautta
Kiitos jos voitte HSL:ssä vielä tarkastella suunnitelmia myös Arabianrannan kulkijoiden näkökulmasta.

Parhain terveisin,
Anna Korhonen

Suuret kiitokset täältä Latokartanosta! Todella hienoa, että linja 68 (78) alkaa kulkea suoraan Lahdenväylää pitkin. Saamme mekin edes hieman lyhennettyä matka-aikaa!!

Olen kulkenut vuosikausia Arabianrannasta julkisilla työmatkani ja voin todeta, että molempien raitiovaunulinjojen käyttömäärät ovat kasvaneet todella merkittävästi parin viimeisen vuoden aikana. Useimmilla on kuukausikortti eikä korttia leimata raitiovaunuissa, joten ehkä tästä ei tieto ole kulkenut päättäjille asti. En myöskään voi ymmärtää Hämeentien bussilinjojen siirtoa. Julkiset kulkuvälineet ovat Arabiassa erittäin ruuhkaisia. Kasvavan alueen liikenneyhteydet kaipaisivat parantamista eivätkä heikentämistä!

Vanhassakaupungissa, Toukolassa ja yleisesti koko Arabianrannassa asuvien kannalta suunnitelma tarkoittaa merkittävää heikennystä julkisen liikenteen yhteyksiin. Perusteluksi ei riitä, ettei Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmaan ole tullut juurikaan Arabianrantaa koeskevia kommentteja. Viranomaiset ovat tiedottaneet vaillinaisesti suunnitelman vaikutuksista Arabianrannan asukkaille, jos niin moni on ollut niistä tietämätön. Linja 506 ei korvaa nykyistä linjan 68 tarjoamaa yhteyttä Viikkiin. Sen vuoroväli on harva (20minuuttia, aamuisin ja iltaisin 30 minuuttia, ruuhka-aikoina 15 minuuttia) ja pitkän reittinsä takia se on kokemukseni mukaan ollut myös aikataulultaan epäluotettava. Sunnuntaisin se ei tulisi kulkemaan ollenkaan. Linja 71B kulkisi kiertäen Viikinmäen kautta Viikkiin vain ruuhka-aikoina. Vanhankaupungin ja Arabian alueen työssäkäyvät asukkaat eivät kuitenkaan asioi pääasiassa ruuhka-aikoina Viikin palveluissa vaan silloin, kun on aikaa. Ja juuri silloin olisivat yhteydet huonot. Ja entä jos lauantaina 506 vaunupaikat ovat täynnä? Seuraavaa bussia saisi odottaa uudet 20 minuuttia. Raitiovaunulinjat eivät palvele Vanhankaupungin päädyssä asuvaa julkisten varassa ruokaostoksensa hoitavaa perheenäitiä. Arabianrannassa asuu 6000 ihmistä ja työssä käy 4000. Ymmärtääkseni määrä on pikemminkin kasvussa kuin laskemassa. Vetoan virkavastuullisten terveeseen järkeen ja kehotan kaikkia kuntavaaleissa äänioikeuttettuja luomaan poliittista painetta, jotta kaupungissa oikeasti toteutettaisiin ympäristöystävälliseen elämän tyyliin ja sujuvaan arkeen ohjaavaa joukkoliikenteen suunnittelua.

Millä liikennevälineellä pääsee kulkemaan Hämeentiellä jatkossa, kun ei omista autoa eikä pysty kävelemään pitkiä matkoja??????????????????

Säilyykö kaikki Alppikylän kohdalla olevat bussipysäkit? olen kuullut huhuja, että sieltä ollaan harventamassa niitä. Lähinnä tarkoitan pysäkkiä numero 3408.

Arabianranna ja Toukolan osalta linjastosuunnitelma on täysin posketon. Latokartanosta on kiire ytimeen, niin säästetään pari minuuttia ja siirretään linja kulkemaan Kustaa Vaasan tietä pitkin. Arabiarannasta kiire ytimeen, niin hidastetaan matkaa vajaalla kymmenellä minuutilla siirtämällä 71 kulkemaan Kalasataman kautta. Kehitysidea: Arabianrantaan on tod.näk. tulossa lisää asuntoja ja liikeletilaa, niin voitte siirtää sitten loputkin linjat kulkemaan jostain muualta.

Kaikesta henkilökunnan selityksistä huolimatta suunnitelma kuullostaa Arabianrannan joukkoliikenteen yleistilanteen huonontamiselta. Kun raitiovaunuvuorojen välejä harvennetaa se automaattisesti huonontaa vallitsevaa tilanetta. Jos hankitaan tarpeeksi pitkiä vaunuja voidaan ajaa vain kerran kahdessa tunnissa ja vaunuissa silti olisi tilaa. Tältä kuullostaa osa henkilökunnan kommenteista. Hämeentien varrella on paitsi oppilaitoksia ja paljon asuntoja myös nk. liiketoimintaa jotka hyötyvät jos asiakkaat pääsisivät paikalle lyhyin välein liikkeellä olevilla julkisilla.
Välillä henkilökunnan selityksiä lukiessa käy mielessä käyttävätkö he itse julkisia?
Tulee olemaan kiinnostavaa seurata miten nämä parannukset parantavat liikenneyhteyksiä arabianrannasta viikkiin ja keskustaan. Ainakin matka pysäkille tulee kasvamaan.

Kysyisin vielä Töyrynummen liikenteestä Yrttimaantien loppupäähän. Mikä on tuleva bussin 554 reitti?
Voisiko se korvata jotenkin lopetettavaa 72 reittiä?

Miten Töyrynummentien loppupäästä pääsee Oulunkylään ja Rautatieasemalle. Bussi 72 on ollut erinomainen linja ja palvellut isoa joukkoa matkustajia. Nyt kun 77A vielä lopetetaan, näyttäisi siltä, ettei Töyrynummelta ja esim. Yläkaskentieltä pääse mitenkään Helsingin keskustaan eikä Malmin asemalle, josta olisi junayhteys keskustaan, Olisiko mahdollista muuttaa bussin 72 reittiä kulkemaan Suutarilantieltä Yrttimaantielle ja sieltä Yläkaskentien kautta Siltamäkeen? Reitti ei ajallisesti pitenisi kuin korkeintaan 5 minuutilla. Vuorovälien pidentäminenkin olisi parempi ratkaisu kuin linjan 72 kokonaan lopettaminen.

Miksei linja 74 voi kulkea samaa reittiä kuin aikaisemminkin osuudelta Tattariharjuntie- Tullivuorentie - Teerisuontie?
Jos kaikkien linjojen pitää kulkea Malmin aseman kautta niin voisi kulkea Vilppulantietä asemalle.
Tuiskutien, Pyrytien, Pakkastien ja Tuulitien asukkailla, uudehkolla päiväkodilla ja ns, Longinojan laakson tulevilla asukkailla ei ole suoraa yhteyttä kantakaupunkiin ja esim. Hakaniemeen.Kaikki eivät mene Helsingin rautatieasemalle.
74N on nyt ollut hyvä vuoro keskustasta Tullivuorentielle ja Teerisuontielle myöhäisenä ajnakohtana keskustasta. Jatkossa junalla Malmille ja mahdollisesti 30 min odotus 69 linjalle ei tunnu järkevältä.

Töyrynummen alue tarvitsee myös elokuun jälkeenkin toimivat viikonloppuvuorot Malmille. Töyrynummen alueen asukkaat ovat syystä nyt huolissaan, koska alueelta ollaan poistamassa nyt kolme toimivaa bussilinjaa, jotka ovat täydentäneet toisiaan: 77a, 72 (joka toinen vuoro jäämässä pois) ja 70T. Bussilinja 77a tilalle suunniteltua 611b:tä tarvitaan myös viikonloppuisin. 77a:n viikonlopun matkustajamäärät ovat runsaat ja alueelle rakennetaan lisää. Suunnitelmaan olisi saatava siis viikonloppuvuorot Töyrynummen alueelta Malmille.
Koko suunnitelman toimeenpanoa olisi syytä lykätä, koska ihmiset eivät kunnolla sitä vielä tiedosta, kuinka laajoja muutoksia alueille olisi tulossa. Asiasta käytävä kansalaiskeskustelu olisi nyt tarpeen.

Katsoisitko suunnitelman kunnolla läpi. Toivon, ettei keskustelua avattaisi uudelleen, koska tästä on aikanaan käyty todella pitkä keskustelu. Asiaa väänneltiin todella pitkään ja voimaantulo lykkääntyi muistaakseni vuodella juuri sen veivaamisen takia. En ole täysin tyytyväi8nen suunnitelmaan mutta kiitos ei sitä vääntöä enää.

Olen lukenut suunnitelman ja ollut yhteydessä liikennesuunnittelijaan. Töyrynummen alue on tässä suunnitelmassa jäämässä ilman viikonloppuvuoroja. Koko suunnitelman toimeenpanoa on syytä lykätä, koska tällaisenaan se aiheuttaa merkittäviä inhimillisiä ja taloudellisia vahinkoja monien alueiden asukkaille. Keskustelu on todella syytä avata uudelleen, ja suunnitelmasta on lähetettävä kaikille kotiin kirje. Asukasinfoja järjestettävä. Hesari ja tämä yksi sivu täällä netissä ei riitä tiedottamiseen. HSL:n on avattava suunnitelma uudelleen. Inhimilliset vahingot uhkaavat kasvaa muuten liian suuriksi. Ja en ala anonyymin tyypin kanssa täällä väittelemään asiasta, vaan todennäköisesti laadimme asiasta addressin ja katsomme kuinka moni on asiasta samaa mieltä.

Hei!

Linjastosuunnitelma on tosiaan hyväksytty HSL:n hallituksessa jo helmikuussa 2015, minkä jälkeen linjastouudistuksen valmistelu on aloitettu. Linjastouudistusten toteuttamisessa on usein hieman hankalaa se, että itse lopullisesta päätöksestä suunnitelman konkreettiseen toteutumiseen kuluu helposti kaksi ja puoli vuotta, kuten tässä tapauksessa. Loppuvuodesta 2014 ja alkuvuodesta 2015 yritimme tavoittaa Koillis-Helsingin asukkaita parhaamme mukaan - tämän verkkosivun ja Helsingin Sanomien uutisoinnin lisäksi kerroimme linjastosuunnitelman tekemisen edistymisestä yksityiskohtaisesti blogissamme, missä myös esittelimme erilaisia vaihtoehtoja linjaston toteuttamiseksi. Tämän lisäksi Koillis-Helsingin linjastouudistuksesta järjestettiin asukastilaisuuksia muun muassa Malmilla ja Jakomäessä suunnitelman esittelemiseksi ja palautteen keräämiseksi. Koillis-Helsingin suunnitelman tapauksessa suunnitelman luonnosta myös päivitettiin kahteenkin otteeseen saamamme palautteen perusteella. Ehkä olisimme voineet vielä voimallisemmin tiedottaa asiasta pysäkeillä ja vaikkapa keskeisimmillä asemilla - tämän otamme opiksi ensi kerraksi.

Tässä vaiheessa emme enää lykkää suunnitelman käyttöönottoa, sillä itse linjastouudistus on hyväksytty ja päätetty helmikuussa 2015 pitkällisen työn päätteeksi. Tässä vaiheessa linjastosuunnitelman toteuttamisen lykkääminen olisi myös teknisesti hankalaa, sillä bussiliikenne Koillis-Helsinkiin on kilpailutettu jo viime vuoden puolella. Miksi sitten tarvitsemme niin paljon aikaa kilpailuttamiselle? Syynä on esimerkiksi se, että bussiliikennöitsijöiden on toimintansa suunnittelemiseksi hyvissä ajoin tiedettävä, miten paljon kalustoa on syytä hankkia ja kuljettajia rekrytoida. Voi sanoa, että bussiliikenteen suunnittelussa puoli vuotta on aika lyhyt aika.

Jos kuitenkin osoittautuu, että linjastossa on joitain korvaamattomia aukkoja tai toimimattomuuksia, olemme tietenkin valmiita tekemään korjaavia liikkeitä. Niitä on toisinaan ennenkin tehty. Sitä ennen aiomme kyllä kevään mittaan tiedottaa Koillis-Helsingin uudesta linjastosta niin pysäkeillä, asemilla, painotuottein kuin täällä netissäkin - niin, että mahdollisimman harva yllättyisi elokuun 14. päivänä.

Sunnuntain vuoroja voisi kyllä vielä miettiä mutta hyvä ettei keskustelua avata uudelleen. Tästä käytiin tosi kovat keskustelut ja mm. Malmin tilaisuudessa oli osallistujia tuli paikalle melkein 300 ja läheskään kaikki eivät mahtuneet mukaan. Tuo sunnuntai olisi tärkeä niille, jotka menevät töihin. Tosin yhteyksiä on sunnuntainakin kävelymatkan tai sitten vaihdolla.

Tullivuorentien liikenne Sepänmäessä hoidetaan jatkossa yhdellä linjalla nykyisen kahden sijaan. Tälläkin palautekanavalla on runsaasti kritiikkiä linjan 74 muutoksista muualla nykyisen reitin varrella. Muutoksia kritisoitiin jo suunnitteluvaiheessa. Miksi HSL ei ole ottanut annettua palautetta huomioon suunnitelmia tehtäessä. Linjan 77A voi korvata 69:llä mutta 74 reittiä ei pitäisi muuttaa.

Millä perusteella Arabianrannan joukkoliikenteen palvelutasoa heikennetään kerralla näin tuntuvasti? Raitioliikenteen vuorovälin harventaminen johtaa jo itsessään erittäin ruuhkaisiin ja täysiin vaunuihin, eikä harva vuoroväli houkuttele ketään ratikan käyttäjäksi. Hämmästyttävintä kuitenkin on, että samaan aikaan kaksi taajaan liikennöivää bussivuoroa siirretään Hämeentieltä pois. Suunnitelma on Arabian kannalta surkea ja vaatisi pikaista korjausliikettä. Onhan korjaus tähän tulossa?

Olemme toki valmiita korjausliikkeisiin, jos Arabian joukkoliikenteen palvelutaso osoittautuu kestämättömäksi. Meidän näkemyksemme mukaan se kuitenkin on myös elokuusta alkaen hyvä.

Raitiolinjat 6 ja 8 kulkevat edelleen kohti Sörnäisiä, mutta vuoroväli harvenee kahdella minuutilla. Toisaalta samaan aikaan linjoille tulee nykyisten nivelvaunujen ja Variotramien tilalle uusia Artic-vaunuja, joten matkustajapaikkojen määrä ei vähene. Linjat kulkevat Arabiasta viiden minuutin välein, mikä on nähdäksemme edelleen kohtalainen palvelutaso. Vastapainoksi linjojen 68 ja 74 poistumiselle Hämeentieltä tihennämme linjan 71 liikennettä ja perustamme sille ruuhka-aikoina kulkevan apulinjan 71B. Tämän lisäksi poikittaislinja 506 alkaa kulkea myös lauantaisin, ja sen reittiä jatketaan Viikistä Latokartanon kautta Myllypuron metroasemalle.

Arabianrannan liikenneyhteyksien huonontaminen on aivan käsittämätöntä, kun alueen asukasmäärä kasvaa edelleen. Alueelle on juuri valmistunut monta uutta kerrostaloa. Lisäksi Arabiassa toimii kaksi ammattikorkeakoulua ja kaksi ammattikoulua. Kustaa Vaasan tiellä liikennöi jo ennestään arkisin 21 bussilinjaa – miten ihmeessä sinne tarvitaan vielä lisää? Miten Arabiassa asuvien lapsiperheiden on tarkoitus saada lastenvaununsa mahtumaan yhteen bussiin? Mihin perustuu ratikoiden vuorovälin harventaminen, kun ne ovat jo nykyisellään täynnä lähes vuorokaudenajasta riippumatta?

Ymmärrämme huolen Arabian joukkoliikenteestä, mutta pyrimme edelleen huolehtimaan siitä, että se toimii mahdollisimman hyvin. Linjojen 68 ja 74 poistuessa tihennämme kuitenkin linjan 71 vuoroväliä ja jatkamme sen reittiä Malmin asemalle ja perustamme sille ruuhka-aikoihin apulinjan 71B, joka kulkee Viikkiin. Raitioliikenteessä taas pyrimme tarjoamaan yhtä paljon matkustajapaikkoja kuin nykyäänkin, vaikka ruuhka-aikojen vuoroväli linjoilla 6 ja 8 on yhteensä viisi minuuttia nykyisen neljän minuutin sijaan.

Kustaa Vaasan tie ei itsessään kaipaakaan enempää bussiliikennettä, mutta linjojen 68 ja 74 tapauksessa tarve onkin ennen muuta linjojen niin kutsutuilla hännillä. Esimerkiksi linja 68 on nykymuodossaan toisinaan sikäli hidas, että latokartanolaisille on matkalla keskustaan monesti nopeampaa kulkea bussilla Siilitielle ja jatkaa siitä metrolla. Lisäksi linja 68 on pohjoisesta Arabiaan tullessaan ollut monesti varsin täynnä, mutta linjoilla 71 tai 506 samanlaista ongelmaa ei ole ollut.

Kerrotte, että 68 on nykymuodossaan hidas latokartanolaisille. Myös 611 on erittäin hidas Ala-Tikkurilasta, Suutarilasta sekä Siltamäestä tuleville mutta sen annetaan vain edelleen kiertää aivan julmetusti esim. Torpparinmäen pysäkin kautta. Heidän oma 67 V kulkee aamuisin tyhjänä kun kaikki haluavat tunkea itsensä jo täyteen 611:een. Kesäkuussa valmistuu Siltamäkeen uusia kerrostaloja ja sen jälkeen bussi on vieläkin täydempi ja hitaampi. Miksi 611 on tehty niin hitaaksi ja muissa kaupunginosissa on huomioitu asukkaiden toiveita? Mielestäni tämä ei ole kovin tasa-arvoista vaan toisia alueita suositaan selvästi.

Arabian osuuden poistaminen 68:n ja 74:n osalta on ehkä käsittämättömintä vähään aikaan, ellei sitten 71-linjan ajoja lisätä samalla kapasiteetilla. Samoin pohdin, onko tästä eteenpäin mitään keinoa päästä kotiin keskustasta myöhään illalla mitenkään järkevästi, kun ratikoita ei enää kulje. Ilman 68:a ja 74:ää bussien vuoroväli on kuitenkin sen 20 minuuttia. Oletan, että muutos koskevat siis myös yöbussia 74N. Bussien muutokset + kutos- ja kasiratikoiden vuorovälien harventaminen, siinä onkin sitten jo katastrofin ainekset koossa. Tervetuloa kokeilemaan Arabiasta kulkemista ruuhka-aikana! Nykyinenkään kapasiteetti ei riitä millään, ja ahdasta on.

Linjan 71 tueksi perustetaan ruuhka-aikoina linja 71B Viikkiin, ja linjat kulkevat yhdessä tiheämmin kuin nykyinen 71. Yöliikenteessä Hämeentietä palvelevat Arabianrannassa linjat 68N ja 71N.

Raitiolinjojen 6 ja 8 vuoroväli harvenee ruuhka-aikana kahdella minuutilla, mutta samalla saamme käyttöön uudempaa raitiovaunukalustoa, joka vetää vanhempia nivelvaunuja ja Variotrameja selkeästi enemmän matkustajia. Näin pyrimme myös parantamaan linjojen luotettavuutta - että ne siis kulkisivat entistä paremmin aikataulussaan. Huomionarvoista on myös, että Helsinginkadulla kulkee tulevaisuudessa linjan 8 lisäksi myös linja 1, mikä tekee linjalla 8 matkustamisesta Helsinginkadulla nykyistä mukavampaa. Arabianrannasta kulkee elokuusta alkaen raitiovaunuja viiden minuutin vuorovälillä, mutta mikäli emme näillä järjestelyillä kykene tarjoamaan toimivaa joukkoliikennettä Arabiassa kulkeville, olemme valmiudessa palaamaan asiaan.

Arabianrannan ruuhka-aikojen liikenne aiotaan siis torpedoida täysin? 2 bussilinjaa lakkaa kulkemasta hämeentien loppupäästä, ja molempien raitiovaunujen vuorovälit tuplataan. Hienoa!

Varsinkin bussilinjan 68 siirtäminen Kustaa Vaasan tielle hankaloittaa entisestään kulkemista.

Jos joukkoliikenteen käyttöastetta aiotaan kasvattaa, on siitä tehtävä helppoa ja sujuvaa, ei mahdollisimman hankalaa ja hidasta kuten nyt.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.