Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin bussilinjasto uudistuu elokuussa 2017, kun syysliikenteen aikataulut astuvat voimaan. Uudistuksen tarkoituksena on saada linjasto vastaamaan paremmin muuttuneita liikennetarpeita.

Koillis-Helsingin nykyinen bussilinjasto on suunniteltu noin 20 vuotta sitten, kun Tikkurilan kaupunkirata otettiin käyttöön ja junaliikenne Helsingin ja Tikkurilan välillä tiheni. Linjasto ei kuitenkaan ole nykytilanteessa paras mahdollinen: osalla bussilinjoista matkustajamäärät ovat jääneet vähäisiksi, ja eri linjoja on vaikea saada kulkemaan keskenään tasaisin vuorovälein.

HSL:n liikenteessä tapahtui vuonna 2015 myös kaksi suurta muutosta, jotka vaikuttivat merkittävästi Koillis-Helsinkiin. Kehäradan liikenteen alettua pääradan junaliikenne lisääntyi, minkä seurauksena junat ovat kulkeneet entistä tiheämmin myös ruuhka-aikojen ulkopuolella Malmilla ja Puistolassa. Lisäksi uusi, tiheästi liikennöivä runkolinja 560 (Vuosaari–Myyrmäki) kulkee Malmin aseman kautta ja tarjoaa vaihtoyhteyden Itä-Helsingin suuntaan.

Linjasto on pyritty suunnittelemaan niin, että se tarjoaisi Koillis-Helsingistä vaivattomat yhteydet kantakaupunkiin ja palvelisi myös sekä liityntäliikennettä juna- ja metroasemille että liikennettä Koillis-Helsingin sisällä. Suunnittelussa on pyritty tasavälisiin vuoroväleihin ja tiheään liikenteeseen tiettyjen linjojen yhteisillä osuuksilla.

Suunnitelman valmistuminen

HSL aloitti linjaston suunnittelun syksyllä 2014. Asukkaille työn etenemisestä on kerrottu alusta alkaen Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma -blogissa, joka keräsi työn aikana noin 1800 kommenttia. Lisäksi HSL järjesti suunnitelmaa esitelläkseen ja palautetta saadakseen kolme asukastilaisuutta Koillis-Helsingissä.

Suunnitelman ensimmäinen luonnos julkaistiin juuri ennen joulua 2014. Siitä saadun runsaan palautteen perusteella tehty toinen luonnos julkaistiin 5.2.2015. Toiseen luonnokseen tehtiin vielä joitain pieniä muutoksia, mutta palaute oli huomattavasti ensimmäisestä saatua positiivisempaa. Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n hallituksessa 26. toukokuuta.

Reittimuutokset

Linja 57 jatketaan Latokartanosta Kontulaan. Muutos tuli voimaan jo elokuussa 2016.

Linja 68 saa uuden numeron 78, ja sitä nopeutetaan muuttamalla linjan reitti kulkemaan Kustaa Vaasan tien ja Lahdenväylän kautta Koskelan liittymään saakka. Samalla Arabian reittiosuus poistuu.

Linjan 69 reitti muuttuu Helsingin keskustassa siten, että linjan päätepysäkki on Kampissa nykyisen Elielinaukion sijaan. Tämä muutos toteutettiin jo syksyllä 2015, koska Helsingin keskustakirjaston rakennustyöt vähentävät bussiliikenteen käytössä olevaa tilaa Töölönlahden alueella. Lisäksi linjan 69 reitti jatketaan elokuussa 2017 Malmilta Sepänmäen ja Alppikylän kautta Jakomäkeen.

Nykyisellä linjatunnuksella 70T ajettavaa linjaa aletaan liikennöidä numerolla 70 ja linjan reittiä muutetaan siten, että reitti kulkee Pukinmäen ja Malmin sairaalan kautta ja päättyy Malmille nykyisen Suutarilan sijaan. Linjaa liikennöidään jatkossa vain arkisin.

Linja 71 jatketaan Savelasta Malmin asemalle. Ruuhka-aikoina joka toinen lähtö ajetaan vain kuormitetuimmalla osuudella Rautatientori–Viikki linjatunnuksella 71B.

Linja 72 muuttuu linjaksi 61 ja perusversion päätepysäkki siirtyy Erätieltä Siltamäkeen. Lisäksi ruuhka-aikana ajetaan linjaa 61T Tapanilan urheilukeskukselle.

Linjan 74 Arabian reittiosuus jää pois ja linja kulkee Kustaa Vaasan tietä Lahdenväylälle. Lisäksi Sepänmäen reittiosuus jää pois ja reitti kulkee Malmin aseman kautta. Linja 74 kulkee jatkossa myös Puistolan aseman kautta ja sen päätepysäkki on Heikinlaaksossa. Linja 74 korvaa Tapanilassa nykyisen liityntälinjan 76A/B.

Linjan 75 reitti muutetaan kulkemaan Lahdenväylää pitkin Jakomäkeen, jolloin Pihlajamäentien ja Tattarinharjuntien osuus jää pois.

Linjan 77 reitti muutetaan kulkemaan Pihlajamäentien ja Tattarinharjuntien kautta. Jakomäessä reitti ei enää kierrä Jakomäentien kautta, koska linjan 75 uusi reitti kulkee tätä kautta.

Linjan 79 reitti jatketaan Malmilta Siltamäen ja Suutarilan kautta Puistolan asemalle, jolloin se korvaa nykyisiä linjoja 70(T), 75A ja 77A. Malmilta reitti kulkee Kirkonkyläntieltä Tapaninvainiontien ja Suutarilantien kautta Siltamäkeen, jolloin matka-aika nopeutuu useilla minuuteilla. Ruuhka-aikoina ajetaan lisäksi vahvistavaa linjaa 79B Siilitie (M)–Latokartano.

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman mukaisesti nykyinen linja 506 jaettiin kahtia vuonna 2016 ja linjatunnuksella 506 liikennöidään osuutta Viikki–Meilahti. Linjan 506 reittiä jatketaan Viikistä Latokartanonkaaren kautta Myllypuroon elokuussa 2017.

Itäkeskuksesta lähtevän linjan 554 reitti ei enää kulje Malmilta Leppävaaraan vaan Töyrynummen kautta Tapanilan urheilukeskukselle. Malmi – Leppävaara –välille korvaavaksi yhteydeksi tulee uusi linja 553, joka liikennöi Hakunilasta Heikinlaakson, Fallkullan, Malmin, Oulunkylän ja Maunulan kautta Leppävaaraan. Myöhään iltaisin ja viikonloppuisin linja kulkee K-reittiä Lassilan ja Pitäjänmäen kautta kuten nykyinen 554K.

Linjat 75A, 76A, 76B ja 77A lakkautetaan ja ne korvataan edellä mainituilla muiden linjojen reittimuutoksilla.

Yölinjasto muutetaan vastaamaan uutta päiväliikenteen linjastoa.

Suunnitelman perusteet pähkinänkuoressa

  • Kehäradan valmistuminen muuttaa junaliikennettä vuonna 2015, jonka vuoksi junaliikenne kaupunkiradalla Helsingin ja Tikkurilan välillä tihenee ja junalla pääsee jatkossa muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lue lisää Kehäradasta ja Vantaan bussilinjastosta.
  • Elokuussa 2015 aloittaa uusi runkobussilinja 560 Rastila(M) – Vuosaari(M) – Mellunmäki(M) – Kontula(M) – Malmi – Paloheinä – Kuninkaantammi – Myyrmäki. Lue lisää runkolinjasta 560.
  • Joillakin linjoilla matkustetaan hyvin vähän, joillakin matkustus on lisääntynyt voimakkaasti
  • Väkiluku kasvaa uusilla asuinalueilla muun muassa Viikinmäessä ja Alppikylässä
  • Raitiolinjasto muuttuu. Lue lisää raitioliikenteen linjastosuunnitelmasta.
  • Kantakaupungin uudet asuin- ja työpaikka-alueet, kuten Kalasatama ja Keski-Pasila, muuttavat matkustustarpeita.

Päivitetty 27.5.2015

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Tulevien linjojen reitit ja vuorovälit

Kommentit

En ymmärrä, miksi kaikkien bussien pitäisi kulkea Latokartanontietä pitkin. Tullivuorentien ja Teerisuontien varrella asuu jo nyt paljon ihmisiä ja uusia asuntoja ollaan rakentamassa. Nyt kuitenkin ollaan siirtämässä bussilinja 74 Latokartanontielle, jolloin keskustaan matkatessa ei olisi enää suoraa yhteyttä, vaan olisi jotenkin päästävä ensin Malmin keskustaan ja vaihdettava siellä. Nämä vaihdot ovat aikaa vieviä, ja tuskin liityntäliikenteen vuorovälit pystytään kovin tiheinä ruuhka-ajan ulkopuolella pitämään. Vanhemmille ihmisille nämä vaihdot ovat lisäksi aika rankkoja busseihin kiipeämisineen ja tasapainoiluineen. Käyttäkää nyt järkeä ja säilyttävää 74 Malmin alueella nykyisellä reitiltään!

Miksi 611 ei kulje lainkaan sunnuntaisin?? Millä Suutarilassa asuvat sunnuntaisin kulkevat?
Linjan 70V lakkauttaminen vaikuttaa suureen joukkoon Suutarilassa asuvia. Myös sunnuntaisin tulisi päästä kulkemaan suoralla linjalla. Lastenrattaiden kanssa on todella haastavaa ja hidasta vaihtaa bussia!

Eihän 70V:kään kulje sunnuntaina ja 611 tulisi olemaan sama linja, kuin 70V, paitsi että se jatkaa Tikkurilaan asti. Jos haluat vaikka keskustaan, nii ei muuta kuin 79:llä Malmille ja junalla tai 79:llä Siltamäkeen ja siitä 72:lla. Voi olla pikkusen raskaampaa vaihtaa, ku on lastenrattaat, mut ei se nyt niin ylivoimasen vaikeeta tai raskasta voi olla.

Kyseessä on iso alue, joka nyt on jätetty ilman yhteyttä keskustaan. Miksi meillä ei olisi suoraa yhteyttä kun muillakin alueilla on? On älytöntä tulla tänne jonkun besser wisserin määkimään että kyllä pystyy. Täällä asuu paljon vanhuksia ja vaihto on työlästä ja moni käy sunnuntaisin töissä, vaihtaminen ja kiertäminen 72:lla tekee työmatkan hankalaksi. Kokeilepa huviksesi liikkua lasten vaunujen tai rattaiden kanssa autosta toiseen, voi tulla besser wisserille äitiä ikävä.

Henkilö, joka kommentoi, että kyllä sitä nyt pystyy vaihdolla menemään ei taida asua alueella ollenkaan. Suutarilasta poistetaan siis sunnuntaisin liikennöinyt linja 70, joka on ollut ahkerassa käytössä. Se, että 72 lähtee Siltamäestä ei mitenkään korvaa tätä yhteyttä. Kaikki eivät edelleenkään käytä junaa ja kaikki eivät mene juna-asemien mukaan vaan muualle.

Kyseessä on iso alue, joka nyt on jätetty ilman yhteyttä keskustaan. Miksi meillä ei olisi suoraa yhteyttä kun muillakin alueilla on? On älytöntä tulla tänne jonkun besser wisserin määkimään että kyllä pystyy. Täällä asuu paljon vanhuksia ja vaihto on työlästä ja moni käy sunnuntaisin töissä, vaihtaminen ja kiertäminen 72:lla tekee työmatkan hankalaksi. Kokeilepa huviksesi liikkua lasten vaunujen tai rattaiden kanssa autosta toiseen, voi tulla besser wisserille äitiä ikävä.

Suutarilasta 70 kulkenut sunnuntaisin suoraan rautatientorille nt tämäkin on loppumassa kuinka sitä sitten aamuvuoroon menee kun keskustassa pitäisi olla jo 6.45 ja ei ihan kehtaisi 1,5 tuntia aamutuimaan matkustaa. Ei ole nimittäin tähänkään asti osunnut bussi-juna yhteys kohdalleen.

Taulukossa:
Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma, vaihdottomat yhteydet
5.2.2015
(Suluissa olevat yhteydet kattavat vain osan alueesta tai kävelymatka pysäkille pitkä)
Töyrynummelta lähes joka paikkaan bussilinjojen ympärillä sulut!

Latokartanon asukkaana olen myös sitä mieltä että linja 68 on järjettömän hidas jos haluaa lähteä tuohon lähelle Helsingin keskustaan.
Mitä järkeä on ajattaa 4-5 linjaa hidasta Tilanhoitajankaarta,myöskin järjetöntä että matka kestää yleensä yli 30 min.68 ajaa reittiä jota käyttävät esim lastenratttaineen äidit yhden pysäkinvälin esim juur Tilanhoitajankaarella.
Olen yksityisautoilija ja hetkessä pystyn laskemaan aikani hinnan.Tänään 18.2 lähdin 68 lla 1719,perillä 1758,takaisin nk 21 samaa sohellusta.Kaivataan jotain nopeampaa,ei nyky linjasuunnitelu tuo lisää matkustajia koska kaikki bussit ajavat jonossa Hämeentietä,siellä asuville kiva kun aina tulee bussi.
Latokartanoon pian joku pikayhteys edes jonain aikoina.Ei tällainen jonossa busseja jollain kujalla tuo teille lisää matkustajia,me ajamme yksityisautoilla,emme halua istua Hämeentielläasuvien vuoksi lähes tuntia umpitäydesää hitaassa bussissa.Missä vika ajan h autolla n 8min Latokartanosta esim Sörnäisiin,68 25-35min,ei joukkoliikenne saa olla ahdasta hidasta ns paskaa,verorahohojan siihen käytetään,haluan niille vastineen.Onneksi aukeaa tuo yhteys parin v sisään suoraan Von Daeninkadun päästä kehä 1 lle,sitten vasta yksityisautoilu tulee kannattamaan.HSL ei silloinkaan tule varmaan tajuamaan kuinka olis matkustettava muka bussilla keskustaan...

Tilanhoitajankaarella nyt sattuu olemaan Norssi josta niitä matkustajia tulee. Uudessa suunnitelmassa 68 ajaa Viikin Tiedepuisto -pysäkin jälkeen motarille, jos et huomannut eli missä vika?

Vika lienee siinä, että KAIKKI bussit menevät norssilaisten asuttamaa Tilanhoitajankaarta pitkin. Juuri tuo lyhyt osuus Tilanhoitajankaarelta Viikin tiedepuistoon on kovin hidas, eikä sitä nopeuttane linjojen lisääminen kolmesta viiteen. Moottoritielle siirtyminen nopeuttanee matkaa muutamalla minuutilla siitä eteenpäin. Olisi tarvetta saada edes yksi yhteys norssilaisten ohi Latokartankaaren päästä päähän palvelemaan Latokartanon perillä asuvia. Viimeistään siinä vaiheessa, kun liittymä kehä1:lle valmistuu, olisi hyvä saada sitä pitkin bussiyhteys metroasemalle Itäkeskukseen tai edes Myllypuroon.

Jos katsoo ehdotuksia mikään linja ei aja teerisuon kautta Hakaniemessä tai keskustasta

Ehdottomasti pitäisi säilyttää nykyinen 74 ja 77a reitti nykyistä enemmän asukkaita näiden reittien varrella uudessa suunnitelmassa jäädään täysin ilman bussia

Suutarilasta saatava bussi yhteys Rautatientorille myös sunnuntaina!! aamusta iltaan!

Latokartano tuntuu unohtuvan toistuvasti. Jatkossa Tilanhoitajankaarta nytkyttää bussit 57, 68, 79, 79B ja 506. Tilanhoitajankaari Viikintien risteyksineen on todella hidas. Ehdotan, että 506 ajaisi suoraan Latokartanonkaarta pitkin, jolloin reitin muutos ei olisi iso, mutta palvelisi Latokartanon asukkaita. 79B saisi jatkaa Latokartanon perille saakka.

Linja 72 päätepysäkki Erälle. Koululaiset käyttävät bussia 72 matkustaessa Pukinmäen peruskouluun.

Jos katsoo karttoja koko alue ala-malmi ormusmäen alppikylään töyrrynnummen ja kaikki linjaa käyttävät jäävät ilman bussia

Kysyisin edelleen Kumpulasta yhteys Pasilan rautatieasemalle?

Linjan 506 reittimuutoksen jälkeen yhteys perustuu vaihtoon tai pidempään kävelyyn

Eikö poikittaisliikennettä pitäisi tukea, eikä tehdä hankalammaksi? Käyn hoitamassa lapsenlapsiani Munkkivuoressa, jonne kuljen bussilla 72 Sidetien pysäkiltä ja vaihdan Oulunkylässä bussiin 52 tai 552. Yhteys on hyvin sujuva. Bussin 72 reittimuutos on minulle todella ikävä.Lisäksi bussi 72 on ainoa bussi, jolla pääsee Sidetieltä suoraan keskikaupungille.

Linjan 72 päätepysäkki Puistolan asemalle ja Rautatien torille kiitos.

Bussi 72 reitti pidettävä ennallaan. Nytkin aamulla jo Yrttimaan pysäkeiltä tuli ihmisiä, osa jäi Oulunkylässä pois, Käpylässä jne.

Linja 74 kulkemaan teerisuontien kautta.

Pibän ehdottoman välttämättömänä että 74 reitti säilytetään koska Teerisuontien varteen rakennetaan paljon ja nyt jo asuu paljon vanhoja ihmisiä joilla ei ole omaa autoa ja tarvitsevat juuri 74 bussin palveluja.Täällä on senijori askkuita että palvelutalo asumista nimenomaan ijäkkäitä ihmisiä.

Teerisuontielle, helatehtaankadulle yms. rakennettu valtavati uutta asutusta, jonka asukkat käyttävät bussiyhteyttä 74 hakaniemeen. Miksi tilalle ei tule toista yhteyttä hakaniemen suuntaan, sillä alueella on myös lapsiperheitä ja vanhusten palvelutalo, joten pidempi kävelymatka ei ole hyvä vaihtoehto linjan reitin muutokselle.

Vilppulantien varrella asuvat ja sillä liikkuvat on unohdettu kokonaan.
Meille myös palvelua.Kiitos!

Töyrynummelle ei siis mene enään yhtäkään bussia? Voisiko se 79 pyörähtää töyrynummen kautta eli. malmi-töyrynummi-suutarila -puistola?

Suunnitelmassahan on 561b, joka siis kulkee Malmille Töyrynummesta, joten olisi kait turhaa kierrättää 79 Töyrynummessa.

Latokartanon "uusimmalla" alueella - Von Daehnin kadun päätepysäkin ympäristössä asuu todella paljon ihmisiä, joilla tarve päästä asioimaan keskustan suunnassa. Silti nyt luonnosvaiheessa olevassa suunnitelmassannekin tältä alueelta pääsisi edelleen vaihdottomalla yhteydellä vain todella monen mutkan kautta.

Nyt kaikki bussit Von Daehnin kadulta keskustaan päin kiertävät edelleen kaksi erittäin hidasta mutkaa - Tilanhoitajankaaren sekä Miksi ruuhkauttaa edelleenkin hankalasti ajettavaa Tilanhoitajankaarta neljällä bussilinjalla? Pahimmillaan Tilanhoitajankaaren matkassa kestää bussilta 15min, mikä on aika järjetöntä, kun suurin osa bussin käyttäjistä nousee bussiin/bussista vasta Tilanhoitajankaaren pohjoispuolisilta pysäkeiltä.

Toinen täysin turha mutka neljälle bussilinjalle (57, 68, 506, 550) on Viikin kampuksen mutka. Sen viereisille asukkaille (HOASin talot), yliopistolla, kirjastossa ja Prismassa asioiville tulisi aivan yhtä lyhyt matka, jos bussi ajaisi Viikinkaaren sijasta Viikintietä, jossa olisi pysäkki/pysäkit Biokeskuksen ja Viikinportinkadun välissä. Tuon mutkan takia bussit joutuvat kahdessa liikenneympyrässä tekemään tiukkoja (ja hitaita) kaarroksia, mikä on täpötäysissä ruuhkabusseissa tuskallista.

Näiden hitaitten ja epämukavien mutkien takia moni Latokartanon asukas ajaa mielummin omalla autollaan, koska päivittäinen mutkittelu hidastaa matkaa jopa 20 min, niin että 9km matkassa keskustaan saattaa kulua jopa 45 min, mikä on todella järjetöntä ottaen huomioon alueen asukasmäärän.

Ehdotukseni olisi, että Von Daehnin kadun bussilinjoista edes yksi (57/68) ajettaisiin suoraan Latokartanonkaarta Viikin Prismalle. Siitä nopein reitti olisi tietenkin Lahdentielle ja siitä keskustaan. Mutta vaikka bussi sitten kiertäisikin Arabian kautta, se olisi silti todella paljon nopeampi kuin Tilanhoitajankaaren ja Viikin kampukset kautta kiertäessään.

Olisiko taloudellisesti mahdollista irroittaa nopeutetulta 68-linjalta esimerkiksi 1 vuoro tunnissa jättämään tilanhoitajankaari väliin ja ajamaan suoraan latokartanonkaarta edelleen motarille?

Valtaosa 68-vuoroista, 79 ja uusi 79B ajaisivat ehdotetusti. Pohjoisosa saisi pikavuoron. Sen voisi aikatauluttaa esimerkiksi siten, että bussi olisi keskustassa 20 vaille tasatunnin jolloin matkustajat ehtisivät tasalta alkaviin työaikoihin, kokouksiin tai kaukoliikenteeseen.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.