Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin bussilinjasto uudistuu elokuussa 2017, kun syysliikenteen aikataulut astuvat voimaan. Uudistuksen tarkoituksena on saada linjasto vastaamaan paremmin muuttuneita liikennetarpeita.

Koillis-Helsingin nykyinen bussilinjasto on suunniteltu noin 20 vuotta sitten, kun Tikkurilan kaupunkirata otettiin käyttöön ja junaliikenne Helsingin ja Tikkurilan välillä tiheni. Linjasto ei kuitenkaan ole nykytilanteessa paras mahdollinen: osalla bussilinjoista matkustajamäärät ovat jääneet vähäisiksi, ja eri linjoja on vaikea saada kulkemaan keskenään tasaisin vuorovälein.

HSL:n liikenteessä tapahtui vuonna 2015 myös kaksi suurta muutosta, jotka vaikuttivat merkittävästi Koillis-Helsinkiin. Kehäradan liikenteen alettua pääradan junaliikenne lisääntyi, minkä seurauksena junat ovat kulkeneet entistä tiheämmin myös ruuhka-aikojen ulkopuolella Malmilla ja Puistolassa. Lisäksi uusi, tiheästi liikennöivä runkolinja 560 (Vuosaari–Myyrmäki) kulkee Malmin aseman kautta ja tarjoaa vaihtoyhteyden Itä-Helsingin suuntaan.

Linjasto on pyritty suunnittelemaan niin, että se tarjoaisi Koillis-Helsingistä vaivattomat yhteydet kantakaupunkiin ja palvelisi myös sekä liityntäliikennettä juna- ja metroasemille että liikennettä Koillis-Helsingin sisällä. Suunnittelussa on pyritty tasavälisiin vuoroväleihin ja tiheään liikenteeseen tiettyjen linjojen yhteisillä osuuksilla.

Suunnitelman valmistuminen

HSL aloitti linjaston suunnittelun syksyllä 2014. Asukkaille työn etenemisestä on kerrottu alusta alkaen Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma -blogissa, joka keräsi työn aikana noin 1800 kommenttia. Lisäksi HSL järjesti suunnitelmaa esitelläkseen ja palautetta saadakseen kolme asukastilaisuutta Koillis-Helsingissä.

Suunnitelman ensimmäinen luonnos julkaistiin juuri ennen joulua 2014. Siitä saadun runsaan palautteen perusteella tehty toinen luonnos julkaistiin 5.2.2015. Toiseen luonnokseen tehtiin vielä joitain pieniä muutoksia, mutta palaute oli huomattavasti ensimmäisestä saatua positiivisempaa. Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n hallituksessa 26. toukokuuta.

Reittimuutokset

Linja 57 jatketaan Latokartanosta Kontulaan. Muutos tuli voimaan jo elokuussa 2016.

Linja 68 saa uuden numeron 78, ja sitä nopeutetaan muuttamalla linjan reitti kulkemaan Kustaa Vaasan tien ja Lahdenväylän kautta Koskelan liittymään saakka. Samalla Arabian reittiosuus poistuu.

Linjan 69 reitti muuttuu Helsingin keskustassa siten, että linjan päätepysäkki on Kampissa nykyisen Elielinaukion sijaan. Tämä muutos toteutettiin jo syksyllä 2015, koska Helsingin keskustakirjaston rakennustyöt vähentävät bussiliikenteen käytössä olevaa tilaa Töölönlahden alueella. Lisäksi linjan 69 reitti jatketaan elokuussa 2017 Malmilta Sepänmäen ja Alppikylän kautta Jakomäkeen.

Nykyisellä linjatunnuksella 70T ajettavaa linjaa aletaan liikennöidä numerolla 70 ja linjan reittiä muutetaan siten, että reitti kulkee Pukinmäen ja Malmin sairaalan kautta ja päättyy Malmille nykyisen Suutarilan sijaan. Linjaa liikennöidään jatkossa vain arkisin.

Linja 71 jatketaan Savelasta Malmin asemalle. Ruuhka-aikoina joka toinen lähtö ajetaan vain kuormitetuimmalla osuudella Rautatientori–Viikki linjatunnuksella 71B.

Linja 72 muuttuu linjaksi 61 ja perusversion päätepysäkki siirtyy Erätieltä Siltamäkeen. Lisäksi ruuhka-aikana ajetaan linjaa 61T Tapanilan urheilukeskukselle.

Linjan 74 Arabian reittiosuus jää pois ja linja kulkee Kustaa Vaasan tietä Lahdenväylälle. Lisäksi Sepänmäen reittiosuus jää pois ja reitti kulkee Malmin aseman kautta. Linja 74 kulkee jatkossa myös Puistolan aseman kautta ja sen päätepysäkki on Heikinlaaksossa. Linja 74 korvaa Tapanilassa nykyisen liityntälinjan 76A/B.

Linjan 75 reitti muutetaan kulkemaan Lahdenväylää pitkin Jakomäkeen, jolloin Pihlajamäentien ja Tattarinharjuntien osuus jää pois.

Linjan 77 reitti muutetaan kulkemaan Pihlajamäentien ja Tattarinharjuntien kautta. Jakomäessä reitti ei enää kierrä Jakomäentien kautta, koska linjan 75 uusi reitti kulkee tätä kautta.

Linjan 79 reitti jatketaan Malmilta Siltamäen ja Suutarilan kautta Puistolan asemalle, jolloin se korvaa nykyisiä linjoja 70(T), 75A ja 77A. Malmilta reitti kulkee Kirkonkyläntieltä Tapaninvainiontien ja Suutarilantien kautta Siltamäkeen, jolloin matka-aika nopeutuu useilla minuuteilla. Ruuhka-aikoina ajetaan lisäksi vahvistavaa linjaa 79B Siilitie (M)–Latokartano.

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman mukaisesti nykyinen linja 506 jaettiin kahtia vuonna 2016 ja linjatunnuksella 506 liikennöidään osuutta Viikki–Meilahti. Linjan 506 reittiä jatketaan Viikistä Latokartanonkaaren kautta Myllypuroon elokuussa 2017.

Itäkeskuksesta lähtevän linjan 554 reitti ei enää kulje Malmilta Leppävaaraan vaan Töyrynummen kautta Tapanilan urheilukeskukselle. Malmi – Leppävaara –välille korvaavaksi yhteydeksi tulee uusi linja 553, joka liikennöi Hakunilasta Heikinlaakson, Fallkullan, Malmin, Oulunkylän ja Maunulan kautta Leppävaaraan. Myöhään iltaisin ja viikonloppuisin linja kulkee K-reittiä Lassilan ja Pitäjänmäen kautta kuten nykyinen 554K.

Linjat 75A, 76A, 76B ja 77A lakkautetaan ja ne korvataan edellä mainituilla muiden linjojen reittimuutoksilla.

Yölinjasto muutetaan vastaamaan uutta päiväliikenteen linjastoa.

Suunnitelman perusteet pähkinänkuoressa

  • Kehäradan valmistuminen muuttaa junaliikennettä vuonna 2015, jonka vuoksi junaliikenne kaupunkiradalla Helsingin ja Tikkurilan välillä tihenee ja junalla pääsee jatkossa muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lue lisää Kehäradasta ja Vantaan bussilinjastosta.
  • Elokuussa 2015 aloittaa uusi runkobussilinja 560 Rastila(M) – Vuosaari(M) – Mellunmäki(M) – Kontula(M) – Malmi – Paloheinä – Kuninkaantammi – Myyrmäki. Lue lisää runkolinjasta 560.
  • Joillakin linjoilla matkustetaan hyvin vähän, joillakin matkustus on lisääntynyt voimakkaasti
  • Väkiluku kasvaa uusilla asuinalueilla muun muassa Viikinmäessä ja Alppikylässä
  • Raitiolinjasto muuttuu. Lue lisää raitioliikenteen linjastosuunnitelmasta.
  • Kantakaupungin uudet asuin- ja työpaikka-alueet, kuten Kalasatama ja Keski-Pasila, muuttavat matkustustarpeita.

Päivitetty 27.5.2015

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Tulevien linjojen reitit ja vuorovälit

Kommentit

Linja 74 on tarpeellinen Sepänmäestä kouluun kulkeville lapsille sekä Puistolan että Tapanilan kouluihin. Bussilinjaa käyttää myös Päiväkoti Poutapilveen Tullivuorentien tiellä lapsiaan Falkullan ja Viikin suunnalta tuovat vanhemmat.
Linja on monelle erittäin tarpeellinen eikä sitä pidä muuttaa tai lakkauttaa.

Jos HSL:n tarkoitus on lisätä syöttöliikennettä juna-asemille, niin miksi silloin poistetaan linja 76, joka on nimenomaan liityntäliikenne linja?
Radan itäpuolella pääsy Puistolan asemalle vaikeutuu jos linja 76 lakkautetaan. Ennen 76:tta sinne pääsi 74:llä, kohta ei millään ilman vaihtoa.

Muutenkin nousukertoihin perustuva laskutapa asettaa pientalovaltaiset alueet huonompaan asemaan. Eihän pientaloalueilla riitä joka bussiin matkustajia ruuhkaksi asti. Kuitenkin niilläkin alueilla asuu ihmisiä jotka tarvitsevat joukkoliikennettä.

Liikuntaa harrastavien tulee päästä myös tulevaisuudessa Tapanilan Urheilukeskukseen liikkumaan bussilla ilman vaihtoja Pukinmäen,Tapaninvainion ja Töyrynummen alueelta eli nykyinen 72 linja tulee säilyttää.

74 reitti täytyy pysyä entisellään, kiitos!

Linja 72 pitää ehdottomasti säilyttää ennallaan niin että se kulkee Yrttimaantietä pitkin Tapanilan Erälle.

Bussi 74 teerisuontien kautta jatkossakin kiitos!

76 A ja B-bussilinjoja ei saisi lopettaa. Hyvä, että nettiin on nyt laitettu ardessi näiden linjojen puolesta.

On käsittämätöntä, että 69:lle ollaan aiheuttamassa samoja ongelmia mistä 70T kärsii tällä hetkellä, eli se on linjattu ylittämään Mannerheimintie ja kulkemaan Töölön läpi Kamppiin, sen sijaan, että se pysyisi Mannerheimintien bussikaistoilla.

Miten 69:stä tulee tällätavoin luotettavampi kuin mitä 70T on tällä hetkellä? Samalla 69 reittiä pidennetään pohjoispäässä, kun vastaavasti 70T:n reittiä ollaan lyhentämässä aikatauluongelmien takia.

Kun 69 kääntyisi kulkemaan Mannerheimintiellä samalla säilyisi kaikki Manskun nykyiset hyvät pysäkit ja niiden varrella olevat monet kulttuuri- ja musiikkitalot (Musiikkitalo, Finlandiatalo, Ooppera, Kisahalli, Bollis) ennallaan.

Kamppiin 69 pääsee helposti Pohj. Rautatienkatua pitkin ja sitä kautta myös jatkossa Kampin terminaaliin, kun Espoon linjat poistuvat sieltä.

Olen samaa mieltä. En halua yhtä uutta bussilinjaa nurkilleni.

Uusi raitiolinja 2 palvelee minua paremmin kuin tuo 69.

Pistäkää vaan 69 Mannerheimintiellä.

70T:n lyhentämistä perustellaan sillä, että jotkin sen vuorot ovat 10 minuuttia myöhässä aikataulustaan ja siksi se ei siis toimi luotettavana junien syöttölinjana Malmin asemalle.
Tämä on käsittämätön väite. Kuljen joka aamu 70T:llä ruuhka-aikaan Tapaninvainiosta Vallilaan ja en ole koskaan vielä törmännyt tällaiseen tilanteeseen.
Bussit ovat aina lähes viimeistä paikkaa myöten täynnä ja kulkevat ajallaan kohti Malmin asemaa. Asemalla vain alle 10% hyppää pois ja muut matkustajat jatkavat matkaa aseman ohi.
70T:n pohjoispään reitti on säilytettävä ennallaan jotta se palvelisi niitä nykyisiä käyttäjiä, jotka eivät junaa kaipaa.
70T:n suurimmat ongelmat liittyvät Mannerheimintien ylitykseen ja kapeilla Töölön kaduilla kulkemiseen.
Näistä ongelmista päästäisi helposti eroon, jos 70T kääntyisi Oopperalta Manskun bussikaistalle ja edelleen Pohj. Rautatienkatua pitkin Kamppiin. Töölöön menijät voisivat vaihtaa helposti Oopperalla raitiovaunuun, joka pendelöi kuitenkin paljon sujuvammin Töölössä kuin yksikään bussi.

Tässä on asiaa! Pidetään 70T pohjoispää paikallaan ja siirretään se Stadissa Manskulle!

Todellakin! 70T tulee säilyttää pohjoispään osalta entisellään. Olen havainnut täysin samaa mitä edeltävät vastaajat. Kuljen päivittäin 70T:llä Suutarilasta ohi Malmin aseman pysäkin kohti Kumpulaa. Junaan todellakin siirtyy vain murto-osa matkustajista ja bussi jatkaa matkaansa täydessä lastissaan. Vaihtelen välillä 70T:n eri vuoroja ja tämä sama siis toistuu vuoroista huolimatta. Ihmettelen muutenkin junaanvaihdon "ongelmaa", juniahan menee ruuhka-aikoina koko ajan, joten harva joutuu odottamaan Malmilla junaa 5 minuuttia pidempää. Monien muiden HSL-alueen bussilinjojen vaihtoajat ovat paljon pidempiä!

Villppulantielläkö ei tarvittaisi bussiyhteyttä? Laittakaa Vilppulantielle bussin 74 reitti lopetettavien 77A ja 577 tilalle!!!!!
Muuten täältä ei pääse busseilla mihinkään.
Vilppulantien varrella/lähellä Malmitalo (kirjasto, työvis, leffateatteri yms.), urheilukenttä, sosiaalialan oppilaitos, uimahalli, leikkikenttä, päiväkoti, koulu ja tuleva parakkikoulu sekä runsas joukko omakoti- ja kerrosasukkaita, jotka tarvitsevat toimivia liikenneyhteyksiä tulevaisuudessakin.

Miten on mahdollista. että näin hyvä linja 74 voidaan lopettaa, tai siirtää kulkemaan aivan muuta reittiä? Tapanilasta tai Puistolasta on ollut kätevä kulkea Arabianrantaan ja Sörkkään yhdellä bussilla. Tällainen muutos kannustaa käyttämään omaa autoa mieluummin jatkossa.

Näpit irti nykyisestä 74 linjasta.
Olen vuosikymmenet käyttänyt HSL:n busseja, nyt 74 linjan muuttaminen merkitsisi minulle kokonaan siirtymistä yksityisautoiluun. Tiedän monia, joille kävisi samoin.
Linja 74 linja on ahkerassa käytössä ja monelle ainoa julkisen liikenteen reitti työpaille. Aina siinä bussissa ei saa edes istumapaikkaa.
Muutos eläkeläisalennuksiin on vastuuton. Miten liikkuu 65-70 vuotiaat? Monella on todella pieni eläke, heidän asemansa huononisi ratkaisevasti. Kuka hyötyy siitä, että he joutuisivat näin vähentämään sosiaalista osallistumista kun ei ole varaa liikkua?
Yli 70-vuotiaita ei näy julkisissa liikennevälineissä juuri ollenkaan ruuhka-aikoina. Mitä järkeä on rajoittaa yli 70-vuotiaiden alennuslippuja tiettyihin kellonaikoihin.

Seppo Välimäki

73:n päättäri ehdottomasti takaisin Kamppiin! Edellisessä ehdotelmassa 73 oli käännetty kulkemaan Åshöjdenin vierestä Kamppiin. Tämä olisi mahdollistanut vaihdottoman yhteyden ylä-asteelle monille. Koulumatka on todella pitkä kaikille koillis-Helsingin alueella asuville ruotsinkielisille.

En ymmärrä miksi Yrttimaantietä ei menisi enää yhtään bussia, tällä hetkellä siitä menee kolme. 72 reittiä ei saa muuttaa, kiitos! Erälle pääsee helposti, samoin Pukinmäkeen, Oulunkylään ja keskustaan. 77A:lla pääsee nopeasti ja vaivattomasti Malmin asemalle josta voi vaihtaa bussia tai jatkaa junalla. 577 on turha sen voi lopettaa kunhan 77A korvaisi nämä vuorot. Reittikartat ovat todella epätarkkoja ja sen takia niitä on todella vaikea lukea

Tapanilan Urheilukeskus on jätetty kokonaan pois Koillis-Helsingin vaihdottomien yhteyksien taulukosta. Urheilukeskukseen on juna-asemalta sen verran pitkä matka, että hyvä bussiyhteys on tarpeen. 72:n nykyinen linja kerää urheilevat juniorit ja keilaavat seniorit hyvin matkaan Pukinmäki-Tapaninvainio-Töyrynummi-reitiltä. Kaikenikäisten urheilukeskuksen käyttäjien kannalta toivon, että reittiä ei muuteta.

Sunnuntaisinko ei Siltamäestä Pallomäentien suunnasta ole yhteyttä keskustaan?

Kerrot Koillis-Helsingin Lähitiedon haastattelussa, että jatkossa ei makseta tyhjistä penkistä. Blogissa suunnittelijat perustelevat Suutarilan sunnuntai-liikenteen lakkauttamista kulusäästöillä ja sillä, että matkustajia nousee noin 4/pysäkki. Se on kyllä paljon ja 70 on täysi sunnuntaisin kun vuoroväli on 20 min.

Tässä myös sinulle ja tiimille pohdittavaa:luonnoksessa 70 ajaisi Malmin Sairaalaan. Voin kertoa, että ruuhka-aikaan Malmin sairaala nimisellä pysäkillä jää kyydistä pois 1-2 matkustajaa ja sairaala näkyy pysäkiltä, kävelymatkaa on n. 100-150 metriä. Suurin osa jää pois myöhemmin. Tänään nousin70T:hen Malmin asemalta. Bussi oli täynnä seisojia ja Prisman pysäkiltä ei mahtunut kahdet lasten rattaat kyytiin. Seisojia oli niin paljon. Joten 70 reitin muuttaminen on kyllä teiltä totaalinen virhe. Minä en puolestani halua maksaa liian täysistä penkeistä. .

Junissakin on ihan tyhjiä penkkejä ja jopa välillä tyhjiä vaunuja, samoin metrossa, onko HSL huomannu tämän :0)

Kerrot Koillis-Helsingin Lähitiedon haastattelussa, että jatkossa ei makseta tyhjistä penkistä. Blogissa suunnittelijat perustelevat Suutarilan sunnuntai-liikenteen lakkauttamista kulusäästöillä ja sillä, että matkustajia nousee noin 4/pysäkki. Se on kyllä paljon ja 70 on täysi sunnuntaisin kun vuoroväli on 20 min.

Tässä myös sinulle ja tiimille pohdittavaa:luonnoksessa 70 ajaisi Malmin Sairaalaan. Voin kertoa, että ruuhka-aikaan Malmin sairaala nimisellä pysäkillä jää kyydistä pois 1-2 matkustajaa ja sairaala näkyy pysäkiltä, kävelymatkaa on n. 100-150 metriä. Suurin osa jää pois myöhemmin. Tänään nousin70T:hen Malmin asemalta. Bussi oli täynnä seisojia ja Prisman pysäkiltä ei mahtunut kahdet lasten rattaat kyytiin. Seisojia oli niin paljon. Joten 70 reitin muuttaminen on kyllä teiltä totaalinen virhe. Minä en puolestani halua maksaa liian täysistä penkeistä. .

Valitettavasti olen kovin myöhässä terveydellisistä syistä.
Suunnittelijalle kysymys koskien Jakomäen ja Puistolan linjanumerointia.
Tällä hetkellä bussin numerot vastaavat alueiden postinumeroita - Jakomäki 00770, Puistola 00750, niin pitäisin järkevänä etenkin oudompien matkustajien kannalta pitää numerointia entisellään, eli Jakomäkeen päättyvä 77 ja Puistolaan menevä 75.
Aikanaanhan nimenomaan pyrittiin siihen, että bussien numerointi vastaisi mahdollisuuksien mukaan postinumerointia, mikä helpottaa liikkumista.
Toinen kysymys: Koillisen kouluissa kielivalinta on eriytetty, minkä takia
monet oppilaat ajavat aluetta ristiin. Miten oletta huomioineet nämä näkökohdat, samoin kuin laajenevat asuntoalueet, esim. Alppikylä, Sepänmäki-Malmi, Suurmetsään alueeseen rajoittuva Vaarala? Esim. 77A joutuu monesti jättämään lastenvaunumatkustajia pysäkeille välillä Alppikylä - Malmin asema.
Harmittaa nykyisten suunnittelijoiden yhteistyökyvyttömyys asumistuotannon, kehittyvien työpaikkatoimijoiden ja koulutuslaitoksen kanssa.

75 & 77 linjanumerot eivät ole mitenkään muuttumassa. 75 alkaa ajamaan Puistolasta Jakomäen kautta Porvoonväylälle ja siitä keskustaan. 77 taas Jakomäestä Alppikylän Pihliksen ja Viikin kautta Lahdenväylälle ja siitä keskustaan.

Toivon ettette lopeta teerisuontien kautta kulkevaa bussia. 74 on ainut tieltä menevä bussi, kyllä sitä täällä tarvitaan.

Suunnitelmassa 5.2.2015 on jätetty Töyrynummi katveeseen. Kaikki kolme bussia, 72, 77A ja 577 on poistettu Yrttimaantieltä.

Linjan 72 reitti tulisi ehdottomasti pitää nykyisenä siten että se kulkee Yrttimaantietä ja päätepysäkki on Tapanilan Erällä. Bussi 72 on keskeinen Töyrynummelta keskustaan suuntautuva työ- ja koulumatkalinja, jolle pitää päästä helposti myös Yrttimaantieltä. Tapanilan Erän käyttäjiä tulee keskustasta reitin varrelta.

Myös bussi 77A olisi tarpeen säilyttää ennallaan. Se palvelee kulkua Suutarilan kouluille, kirjastoon, terveysasemalle ja uimahallille ja antaa nopean yhteyden Malmin asemalle ja sairaalaan.

Jos linja 77A kuitenkin päätetään poistaa niin olisiko mietittävä miten linja 79 voisi korvata sen reittiä? Bussin kulku Malmilta Yrttimaantien ja Yläkaskentien kautta Suutarilaan ja Siltamäkeen tai Puistolaan?

Linjan 70 reitin jatkaminen Malmilta Suutarilaan ja Puistolan asemalle.

Linjan 561B kartasta on vaikea saada selvää. Ilmeisesti se kulkee Malmilta Suutarilan kirjastolle ja kouluille ja sieltä "alas" Yläkaskentietä, vähän matkaa vanhaa Yrttimaantietä ja sitten Sidekujaa Tapaninvainiontielle ja Tapanilan Erälle. Päätepysäkki Erällä ei kuitenkaan poistai tarvetta bussin 72 päätepysäkkiin Erällä. Liikuntakeskukseen tulijat tulevat näillä linjoilla eri suunnista.

Bussin 73 linjan säilyttäminen on hyvä, samoin yölinjat 72N, 70N ja 73N

Tämä on hyvä ja perusteltu ehdotus. Lisään vielä, että 73:lle nyt suunniteltu vuoroväli on liian pitkä ruuhka-aikoina.

Kuulostaa hyvältä 79 menis töyrynummen läpi tai 70 menis sieltä töyrynummen läpi suutarilaan ja puistolan asemalle!

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.