Lahdenväylän linjastosuunnitelma

Muutoksia Itä-Vantaan yhteyksiin, osa linjoista päättyy Kalasatamaan

HSL suunnittelee muutoksia Itä-Vantaalta Lahdenväylää pitkin Viikkiin, Sörnäisiin, Hakaniemeen ja Rautatientorille liikennöivien bussien reitteihin. Osa linjoista tullaan päättämään syksystä 2019 alkaen Rautatientorin sijaan Kalasataman keskukseen, jonne rakentuu lähivuosien aikana merkittävä asumisen, työpaikkojen ja kaupallisten palveluiden keskittymä sekä bussi-, metro- ja myöhemmin 2020-luvulla myös raitioliikenteen solmupiste.

Samalla bussiliikennettä voidaan hieman vähentää Hämeentiellä sekä Rautatientorin ja Hakaniemen välillä, missä bussiliikenne ruuhkautuu bussikaistoista huolimatta hyvin tiheän liikenteen takia. Monet bussilinjat kuitenkin kulkevat Sörnäisten ja Rautatientorin välillä melko tyhjinä, kun iso osa matkustajista jää pois jo Viikissä, Vallilassa ja Kumpulassa. Monet myös vaihtavat nykytilanteessa bussista metroon tai ratikkaan Sörnäisissä. Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun väkimäärä kasvaa voimakkaasti, mutta Rautatientorin bussiterminaali on jo nykytilanteessa ahdas. Terminaalin toiminnallisuutta ja turvallisuutta on mahdollista parantaa, kun osa sinne nykyisin päättyvästä liikenteestä siirretään Kalasatamaan uuteen terminaaliin.

Kun osa Itä-Vantaan seutulinjoista päätetään Kalasatamaan, lyhenee ajettava reitti sekä ajassa että kilometreissä. Helsingin kantakaupungin alueelta säästyviä resursseja voidaan käyttää liikenteen lisäämiseen Kalasataman ja Itä-Vantaan välillä. Lahdenväylän linjastosuunnitelmassa pohditaan, miltä alueilta tulevat seutulinjat on mielekkäintä ohjata Kalasatamaan, millä alueille tarjontaa on mahdollista parantaa sekä mitä mahdollisia muutoksia seutulinjojen muutokset edellyttävät muussa Itä-Vantaan bussiliikenteessä.

Helsinki kasvaa ja keskusta-alue laajenee Pasilaan ja Kalasatamaan. Satamatoimintojen siirryttyä Sompasaaresta ja Jätkäsaaresta Vuosaareen vapautuivat entiset satama-alueet muuhun käyttöön. Sompasaari ja siihen liittyvät Kalasataman ja Hermanninrannan alueet tulevat muuttumaan tiiviiksi kantakaupunkimaiseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Osa nykyisin Hämeentietä keskustaan kulkevasta bussiliikenteestä ohjataan Hermannin rantatien kautta Kalasataman keskukseen, jonne valmistuu myös uusi bussiterminaali. Osa liikenteestä voi jatkaa edelleen Sörnäisten rantatien kautta Hakaniemeen tai keskustaan palvellen väliin jäävää aluetta. Alueelle suunnitellaan myös raitioliikennettä: https://www.hsl.fi/kalasatama

Tavoitteena entistä paremmat yhteydet Itä-Vantaalle

Tämän työn lähtökohtana on selvittää, kuinka linjastoa voitaisiin parantaa Kalasatamaan päätettävien linjojen Vantaan puoleisissa osissa Kalasataman ja Rautatientorin väliltä säästynein resurssein. Rautatientorin ja Sörnäisten välinen osuus on linjojen ruuhkaisin, joten kilometrien lisäksi aikaa säästyy merkittävästi. Suunniteltavalla alueella Itä-Vantaalla tavoitteena on palvella alueella liikkuvia joukkoliikenteen käyttäjiä aiempaa paremmin. Matkustajamäärien lisäämiseksi linjastoa pyritään selkeyttämään ja välttämään harvoin vuorovälein liikennöiviä linjoja.

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman yhteydessä 2015 suunniteltiin Idealuonnos Kalasatamaan päätettävistä linjoista. Linjat valittiin niin, että yhteys junalle on linjojen palvelualueilta toimiva. Näin matkustajien yhteys Helsingin keskustaan säilyy käyttämällä bussilinjastoa liityntään ja vaihtamalla junaan. Vaihdosta Kalasatamassa metroon tehdään mahdollisimman toimiva ja miellyttävä. Rakenteilla olevaan kauppakeskukseen tulee suuri määrä palveluita ja metroon vaihtamalla pääsee nopeasti matkustamaan niin idän kuin lännenkin suuntaan.

Mahdollisia Kalasatamaan päätettäviä linjoja Keravan kaupunkiradan sekä Lahdenväylän välistä aluetta palvelevat linjat 722, 724, 731, 739 ja 738, mutta muutoksia Vantaan koillisissa ja itäisissä osissa suunnitellaan toimivan joukkoliikenneverkon luomiseksi muihinkin linjoihin.

HSL tiedottaa verkkosivuillaan työn etenemisestä.