Lahdenväylän linjastosuunnitelma

Lahdenväylän linjastosuunnitelma toteutuu aikaisintaan syysliikenteen 2021 alusta lähtien

HSL:n hallitus hyväksyi Lahdenväylän linjastosuunnitelman 13.2.2018. Suunnitelma toteutuu nykytiedon mukaan syysliikenteen 2021 alusta. Osa nykyisin Hämeentietä keskustaan kulkevasta bussiliikenteestä tullaan ohjaamaan Hermannin rantatien kautta Kalasatamaan, jonne valmistuu uusi bussiterminaali.

Linjastosuunnitelman suurin muutos on, ettei suoria bussiyhteyksiä tarjota enää kaikilta linjaston alueilta Helsingin keskustaan. Kalasatamaan katsottiin mielekkääksi päättää linjoja, jotka palvelevat Keravan kaupunkiradan ja Lahdenväylän välistä aluetta, ja joiden palvelualueelta ensisijainen yhteys Helsingin keskustaan toimii junalla. Kalasatamaan päätyvät linjat ovat 711, 721, 731 ja 738. Linja 738 päättyy Kalasatamaan syysliikenteen 2019 alusta lähtien.

Järjestelyillä voidaan parantaa linjastoa Vantaan puoleisissa osissa. Seutulinjoille saadaan omat helposti ymmärrettävät palvelualueensa ja Vantaan sisäiset linjat tukevat linjaston toimivuutta. Vuoroja saadaan tihennettyä ja tahdistettua paremmin, ja vuosittaiset kustannukset pysyvät samalla tasolla.

Liikenteen ohjaaminen Kalasatamaan on tarpeen siksi, että Rautatientori on osoittautunut liian ahtaaksi kasvaville matkustaja- ja liikennemäärille. Osa nykyisin Hämeentietä keskustaan kulkevasta bussiliikenteestä tullaan ohjaamaan Hermannin rantatien kautta Kalasatamaan. Lahdenväylää pitkin kulkeville linjoille tämä on luontainen päätepiste, josta on hyvät jatkoyhteydet, ja jonne tulee hyvä palvelutarjonta.

Ennen linjaston käyttöönottoa varmistetaan, että joukkoliikenne saadaan sujumaan Hermannin rantatiellä ja Kalasatamassa.

Tiiviimmät liityntäyhteydet, tarkennuksia asukkaiden toiveiden mukaan

Liityntäyhteydet Tikkurilan, Korson ja Koivukylän asemille ovat jatkossa tiiviimmät. Tarjonta vähenee joiltakin sellaisilta reittiosuuksilta, joilla nousijamäärät ovat olleet pieniä. Muutosten jälkeenkin näiden alueiden palvelutaso nousijamääriin nähden on hyvä, sillä kävelyetäisyydet lähimmälle pysäkille säilyvät suunnitteluohjeen mukaisina.

Asukkailla oli mahdollisuus kommentoida linjastoluonnosta HSL:n nettisivuilla, sähköpostitse ja kahdessa asukastilaisuudessa syksyn 2017 aikana. Tarkensimme suunnitelmia palautteen perusteella: nopeutimme Päiväkummun linjaa 721 ja tihensimme ruuhka-ajan vuoroväliä 10 minuuttiin. Koululaisia palvelemaan perustettiin linja 724 Päiväkummusta Havukosken kautta Tikkurilaan, ja linjaa 711 ohjattiin lähemmäksi Kuusikon asutusta.

Lahdenväylän linjaston käyttöönoton ajankohta on sidoksissa Ojangon uuden varikon valmistumiseen Porvoonväylän ja Kehä III:n liittymän koillispuolelle. Jos tämä viivästyy, linjaston käyttöönottoa siirretään ja nykyisiä liikennöintisopimuksia jatketaan tarvittavan ajan.

Uusi linjasto koostuu peruslinjoista, täydentävistä linjoista ja ruuhkalinjoista

Peruslinjat Kalasatamasta kulkevat päivällä 20 minuutin välein: 

 • 711 Kuusikko - Maarinkunnas - Jokiniemi - Tikkurila
 • 721 Honkanummi - Havukoski - Päiväkumpu - Rekola - Koivukylä
 • 731 Mikkola - Korso - Kulomäki
 • Myös linja 717 Rautatientorilta kulkee päivällä 20 minuutin välein reittiä Jakomäki - Vaarala - Hakunila - Nissas - Kolohonka - Honkanummi - Maarinkunnas - Jokiniemi - Tikkurila

Täydentävät linjat kulkevat 30–120 minuutin vuorovälein Rautatientorilta:

 • 739 Kuninkaanmäki - Nikinmäki - Leppäkorpi - Korso
 • 785-788 Nikinmäki - Nikkilä.

Ruuhkalinjat

 • 738 lähtee Kalasatamasta ja ajaa reittiä Lahdentie - Nikinmäki - Kerava. Linja 738 päättyy Kalasatamaan syysliikenteen 2019 alusta lähtien.
 • 718(A) lähtee Rautatientorilta ja ajaa reittiä Hakunila - Nissas (Itä-Hakkila - Sotunki

Tiheämpiä yhteyksiä Tikkurilaan, Korsoon ja Koivukylään

Linjasto tarjoaa melko tiheän yhteyden Kalasatamasta kaikkiin radanvarren aluekeskuksiin  eli Tikkurilaan, Koivukylään ja Korsoon. Uusi linja 711 alkaa kulkea Kalasatamasta Tikkurilaan, missä hyvät vaihtoyhteydet.

Linjan 717 jatke Tikkurilaan korvaa nykyisiä linjoja 711 ja 712 Hakunilan pohjoispuolella. Tiheämpi yhteys Nissaksesta tulee Itä-Hakkilan, Kolohongan ja Vantaan akselin kautta Tikkurilaan.

Melko tiheä yhteys Helsingin keskustasta tulee Honkanummelle ja Vantaan akselin alueelle joka päivä aamusta iltaan. Yleisimpinä työmatka-aikoina toimii myös nopeampi yhteys Kalasatamasta Vanhalle Porvoontielle.

Linjalle 736 tulee yhteys reuna-alueilta (Kuusikko, Sotunki, Kuninkaanmäki, Nikinmäki, Leppäkorpi) Korsoon ja Tikkurilaan.

Linjalle 739 tulee yhteys reuna-alueilta (Kuninkaanmäki, Nikinmäki, Leppäkorpi) Helsingin keskustaan. Reitti palvelee koko Nikinmäen aluetta.

Linjapari 736+739 välillä Kuninkaanmäki – Nikinmäki – Leppäkorpi – Korso tarjoaa liityntäyhteyden junalle ruuhka-aikoina 15 minuutin ja muina aikoina 30 minuutin välein.

Päiväkummusta on tiheämmät yhteydet linjalla 721 Koivukylään junalle ja lähipalveluiden ulottuville sekä Kalasatamaan, josta pääsee metrolle.

Koululaisia palvellaan seuraavasti:

 • Nikinmäestä Korson alueen kouluihin linjoilla 736, 737 ja 739
 • Dickursby skolaan ja Tikkurilan lukioon laajalta alueelta linjoilla 570, 711, 717, 721, 724, 735 ja 736
 • Nikinmäestä Sotungin lukiolle linjalla 736
 • Päiväkummusta Havukosken koululle linjalla 721

Yölinjasto muutetaan vastaamaan uutta päiväliikenteen linjastoa. Kello 23 jälkeen turvataan keskeisimmille asuinalueille yhteydet Tikkurilasta ja Rautatientorilta.


Tutustu linjastosuunnitelman raporttiin: Lahdenväylän linjastosuunnitelma

Tarkemmat tiedot linjojen reiteistä ja vuoroväleistä löytyvät raportin lopussa olevista linjakorteista. HUOM! Raportin sivulla 11 olevassa vuorovälitaulukossa on virhe linjan 721 kohdalla: ruuhka-ajan vuoroväli on 10 minuuttia kirjatun 20 minuutin sijaan.

Lisätietoja Kalasataman alueesta löytyy täältä.

Kartta koko Lahdenväylän linjastosta:Koko Lahdenväylän linjasto

Lahdenväylän linjasto PDF-tiedostona.

Kartta Kalasatamaan kulkevien ja Rautatientorille/Hakaniemeen kulkevien linjojen reitistä Helsingin keskustan päässä sekä vaihtoyhteyksistä:

Kommentit

Kuusikon läpi kulkeva yhteys on ehdottomasti säilytettävä. Kuusikko on iso asuinalue eikä kaukaa Porttipuiston vierestä lähtevät pysäkit mitenkään korvaa tätä - suurimmalle osalle Kuusikkolaisia sieltä lähtevät pysäkit ovat todella pitkän ja jopa metsikköisen matkan päässä. Kuusikon läpi ajaminen ei myöskään pidennä reittiä kuin pari minuuttia. Jo nykyisellään Kuusikon yhteydet sekä keskustaan että Tikkurilan asemalle ovat puutteelliset ja niitä on kohtuutonta edelleen huonontaa!

Lisäksi Kalasatama ei päätepysäkkinä mitenkään korvaa Rautatieasemaa. Kuten eräs aiempi kommentoija on maininnut, esim. Kuusikonkin läpi kulkevan linjan 724 matkustajista moni jää vasta Sörnäisten jälkeen, eli ei ota jatkoyhteyttä esimerkiksi metrolla.

Suunnittellut muutokset vaikuttavat Itä-Vantaan kehittymiseen ja eri-arvoistavat asukkaita verrattuna muihin alueisiin. Yhteyksien muuttaminen tällä lailla huonompaan suuntaan vaikuttaisi tulevaisuudessa näiden asuinalueiden houkuttavuuteen ja arvoon negatiivisesti!

Jouduin nyt olosuhteiden pakosta alkuviikosta iltapäiväruuhkan aikana ajamaan henkilöautolla Kalasataman tienoilta Hermannin rantatietä pitkin Kustaa Vaasantielle. Hermannin rantatien molemmat ajokaistat olivat aivan täynnä autoja, jotka liikkuivat tosi hitaasti eteenpäin. Rantatietä kulkevat bussit liikkuivat siinä muiden autojen mukana. Mitään bussikaistoja ei ollut eikä voikaan olla, koska liikkeellä olleet henkilöautot eivät mahtuisi mitenkään yhdelle kaistalle. Toista olemassa olevaa kaistaa ei yksinkertaisesti pystytä muuttamaan bussikaistaksi.

Ja tuon Hermannin rantatie ruuhkat senkun pahenevat jo läheisessä tulevaisuudessa kahdestakin syystä: Ensinnäkin Kalasatamaan on suunnitelmien mukaan tulossa asuntoja jopa 25.000 asukkaalle ja työpaikkojakin 10.000 työntekijälle tulevina aikoina. Jo syksyllä 2018 Kalasatamaan valmistuu valtaisa kauppakeskus Redi, jossa tulee olemaan 200 liikehuoneistoa. Kauppakeskuksella arvellaan olevan yli 12 miljoonaa asiakasta ensimmäisenä vuotena, näin ainakin mainosten mukaan. Totta kai omalla autolla ajavat, Lahden moottoritien suunnalla asuvat asiakkaat tulevat tällöin luonnollisesti käyttämään kauppamatkoillaan Rediin nimenomaan Hermannin rantatietä.

Toiseksi Hämeentie on päätetty sulkea henkilöautoliikenteeltä väliltä Hakaniemi-Söörnäinen. Eli nyt Hämeentietä kulkevat henkilöautot johdetaan ajamaan Söörnäisten rantatien kautta. Ja kun ne rantatiellä jo kerran ovat, niin tottakai nekin pyrkivät jatkamaan matkaansa kohti Kustaa Vaasantietä ja moottoritietä nimenomaan Hermannin rantatietä pitkin, pahentaen vielä osaltaan Hermannin rantatien ruuhkia.

Ja kun Koivukylän infotilaisuusessa kysyttiin siitä, että miten bussit pystyvät varsinkin ruuhka-aikoina kulkemaan joutuisasti Hermannin rantatien ruuhkissa, niin liikennesuunnittelijoilla ei ollut antaa mitään muuta vastausta kuin että hurskaana toiveena olisi, että jospa tällekin väylälle saataisiin bussikaistat. Mitään suunnitelmia ei siis ole valmiina eikä mahdollisen toteuttamisen aikaakaan pystytty kertomaan.

Ja tällaiseen liikennesumppuun HSL haluisi viedä muutamien Vantaan pohjoisosien bussilinjoja, siis nimenomaan sellaisia linjoja jossa matka-ajat ovat linjojen tekemistä poukkoiluista johtuen jo ennestään todella pitkiä. HSL:n suunnittelussa ei ole siis lainkaan edes otettu huomioon, että Hermannin rantatien autoliikenne tulee vielä entisestään aivan lähiaikoina lisääntymään olennaisesti. Miten nyt muka toteutuisi HSL:n ilmoittama tavoite: "Tavoitteena entistä paremmat yhteydet Itä-Vantaalle"?

Elikkä taas HSL on tekemässä päätöksiä tutkimatta kunnolla asioita. Ei ole edes tutkittu kuinka moni vantaalaisista bussimatkustajista ajaa nykyisin Söörnäisiin-Hakaniemeen-Rautatientorille saakka. Eikä ole tutkittu, miten bussit pääsevät yleensä vastaisuudessa kulkemaan Hermannin rantatietä pitkin, kunhan Kalasataman liikenne uusine 12 miljoonan asiakkaan Redi-kauppakeskuksineen tulee käyttämään samaa kulkutietä ja kunhan Hämeentie suljetaan henkilöautoliikenteeltä ja kun tuokin liikenne siirtyy Hermannin rantatielle. Eli jälleen yksi hanke, jonka HSL haluisi toteutta vaikka suunnittelu on vielä aivan raakileasteella.

Ja tämä suunnitelma yritetään saada ajettua lävitse ilmoittamalla suunnitelmasta vain HSL:n omalla sivulla ja hyvin lyhyellä komentointiajalla. Näin olennaisista muutoksista olisi tietysti pitänyt kuulla asiakkaita jo aivan alkuvaiheessa, siinä vaiheessa kun HSL:ssä alettiin työstää tällaisia suunnitelmia tiettyjen linjojen osalta. Eikä kuten nyt, vasta siitä vaiheessa kun alkaa olla jo kiire kilpailuttaa uusia linjoja. Todella merkillistä toimintaa HSL:n taholta. Jos Pohjois-Vantaan linjoja täytyisi muka siirtää Rautatientorilta johonkin muuhun lähtöpaikkaan, niin ehdottomasti uusi lähtöpaikka tulisi olla silloin Hakaniemi. Silloin siirron haitat kaukaa tuleville vantaalaisille asukkaille edes vähän minimoituisivat.

518 linjalle tuo nykyinen 30 minuutin väli on hieman turhan harva, varsinkin tuossa 6:30 - 8:00 välillä. 20 minuutin väli palvelisi työmatkalaisia joustavammin.

Jakomäen suunnalta myös sitten linja Kalasatamaan.

Voisiko saada yhden pysäkin Porvoon väylän (VT7) ja Maratontien risteykseen (siis keskustasta tullessa), tuo palvelisi Rajakylän asukkaita monella linjalla. Ei tarvitsisi matkustaa Jakomäkeen saakka ja palata sieltä a) epäsäännöllisellä 562 b) kävellä.

Ja siitä päästääkin vielä tuohon 562 linjaan joka osittain on noiden nyt suunniteltavien reittien tukilinjana, että se on ihan liian epäluotettava aikataulujen suhteen. Usein autot kasautuvat peräkkäin ja vuoroväli kasvaa yli kaksin kertaiseksi. Pahimillaan on autoja mennyt kolme peräkkäin kahden minuutin sisään.

Vaikuttaa ihan hyvältä noin äkkisiltään. Varmaan vasta käytäntö näyttää, miten toimii todella. Ainut mikä hyppäsi silmiin oli linja 736. Kenen matkustustarpeita se palvelisi? Se ei kulje minkään aluekeskuksen kautta Korson ja Tikkurilan välillä. Sinänsä yllättävää, että se edes on mahdollista. Olisiko parempi jakaa linja kahdeksi niin, että linjan pohjoinen palvelualue olisi omanaan ja eteläinen omanaan. Tuosta näyttäisi nyt muodostuvat uusi "Nakki".

Toivoisin että useampi bussi kulkisi Peijaksen sairaalan kautta. Nyt esityksessä on vain yksi linja! Ja toinen, joka menee mäen alta ohi. Sairaana ja kipeänä mäelle kiipeäminen voi olla monelle mahdotonta. Älkää tehtkö matkustamista aina vain hankalammaksi - terveyspalvelujen tulisi olla kaikkien saavutettavissa - helposti..

Hei!

Kiitos siitä että olette huomioineet 722 linjan jatkumisen.

Vuodesta 1988 Hakkilassa töissä julksilla kulkeneena, ei ole ikinä ennen ollut näin hyvältä vaikuttavaa suunnitelmaa. Ainakaan minun tarpeisiini.

Bussi numero 736, reitti muuttuisi suunnitelmissa niin ettei se kulje enää Päiväkummusta. Millä pääsee muutosten jälkeen Päiväkummusta Leinelään, Koivukylään tai Tikkurilaan?

Olisiko mitenkään mahdollista, että HSL jatkaisi kommentointiaikaa vielä tästä linjastomuutoksesta? Olen huomannut, että varsin moni on täysin tietämätön näistä muutoksista. Itse asiassa itsekin huomasin sattumalta.
Haluaisin myös kommentoida sitä väitettä, että matkustusaika tulisi lyhenemään tällä uudistuksella. Todella vaikea uskoa tätä, kun reittiä pidennetään. Ellei sitten HSL tarkoita sitä, että olen Kalasatamassa suunnilleen yhtä nopeasti tai pari minuuttia nopeammin kuin nykyään Rautatientorilla. En siis suinkaan vielä perillä.

Kommentointiaikaa on jatkettu, voit jättää kommenttisi 10.12.2017 saakka.

Linja 739 muutos on hyvä ja tarpeellinen. Mikäli halutaan että nykyiset autoilijat siirtyvät tämän linjan käyttäjiksi, niin ehdotettu vuoroväli 60min on aivan liian pitkä. Linjan vuoroväli tulisi olla vastaava kuin muillakin tämän suunnitelman Helsingin suunnan linjoilla eli 20-30min, myös iltaisin ja viikonloppuisin (vrt. 717, 721,731).

Rekolan- Asolan- Koivykylän alueelta radan länsipuolelta on vähitellen siirretty monta linjaa kulkemaan radan itäpuolelle tai lakkautettu kokonaan, nyt näköjään 736, eikä suunnitelmassa enää ole Hakaniemeen kulkevaa 623:a. Nykyisin täältä pääsee 631:llä vielä noin 5 minuutissa Simonkylän ja -kallion alueelle kouluihin ja Tikkurilan uimahalliin, mutta suunnitelmassa ei sinne ole enää yhtään suoraa yhteyttä. Linjaa 624 voi suositella vain niille, jotka kulkevat Tikkurilan ja Ilolan tai Ilolan ja Päiväkummun väliä, Koivukylästä Simonkallioon saa katsella maisemia yli puolituntia! Jos tällä muutaman kilometrin matkalla suositellaan käyttämään vaihtoa, joutuu ilmeisesti varaamaan matka-aikaa ainakin tunnin, koska bussien vuorovälit ovat meillä yleensä puoli tuntia - tunti. Peijaksen sairaalan yhteydet näyttävät myös jatkuvasti huononevan, etelästä sinne pääsee vain linjalla 735, mikä sekin kiertelee radan itäpuolta. Leinelän tai Koivukylän asemalta kävelymatka on vanhuksille ja sairaille liian pitkä. Tämä suunnitelma tosiaan kannustaa yksityisautoilun lisäämiseen.
Miten Vantaan päättäjät suhtautuvat HSL:n linjaan kurittaa jatkuvasti vantaalaisia Helsinkiin mejijöitä? Pian saamme kävellä kaupunkien rajan yli ja hypätä bussiin vasta naapurikaupungin puolella tai seistä täysissä junissa koko matkan.

HSL: "Linjan 721 matka-aika Päiväkummusta esimerkiksi Viikkiin on pidempi kuin nykyisellä linjalla 739, mutta tiheämmän vuorovälin ansiosta keskimääräinen odotusaika pysäkeillä on aiempaa lyhyempi."

Jos ja kun tuolla matkalla ei ole vaihtoja niin miten se odotteluaika olemattomalla vaihtopysäkillä sitten lyhenee?! Ei kai kukaan muutenkaan mene summan mutikassa pysäkille seisomaan tänä reittioppaiden ja älypuhelimien aikana? :D Etenkin kun vuoroväli on parhaimmillaan jopa tunti. Jokainen osaa katsoa aikataulun ja menee pysäkille sen mukaan. Näin ollen mitään "ajansäästöä" ei tapahdu, vaan todellisuudessa matka-aika pitenee kuten HSL:kin myöntää. Olipahan taas kootut sepustukset HSL:n vastauksessa. Naurattaisi, jos ei itkettäisi.

Mitä enemmän tutkin ehdotusta tätä ehdotusta Koivukylän-Rekolan-Korson alueen linjojen johtamista Kalasatamaan, sitä enemmän vakuutun siitä, että HSL tahallaan pyrkii toimillaan lisäämään yksityisautoilua meidän alueeltamme Helsingin keskustan suuntaan. Jo lähtökohta, että näiltä alueilta ei kuljettaisi busseilla Hakaniemeen ja Rautatientorille saakka, on virheellinen. Kuten matkustajien osalta on jo lukuisia kertoja todettu. Ehdottamasti täytyy järjestää kunnolliset selvitykset matkustajien kulkemisesta esim Rautatientorin ja Hakaniemen sekä vantaalaisten asuinalueiden välillä. Nyt HSL:n taholta on esitetty vain arveluja ja perustettu suunnittelun lähtökohta vääriin arveluihin.

Ja jos selitetään että "junalla pääsee", niin koska monet eivät tosiaan asu asemien lähellä, sitten pitää järjestää hyvät syöttöyhteydet vantaalaisilta asuinalueilta asemille. Esimerkiksi Päiväkummusta Laurintietä pitkin Rekolaan ja Rekolantietä Koivukylän asemalle, ja siten ettei turhaa odotusaikaa junalle tullessa ja junalta tullessa juuri jää. Jos syöttöbussi junalle Koivukylään lähtee Kalasatamasta saakka, niin bussi on Päiväkummun-Rekolan kohdalla jo "vähän miten sattuu" eli on sinänsä huono syöttöbussi jatkoyhteyden kannalta.

Ihmetyttää kovasti miksi Kalasatamaan meneviksi valitaan juuri sellaisia vantaalaisten kaupunginosien bussilinjoja, joille kaupunginosiin matka busseilla kestää jo nyt kauan ja suunniteltujen mutkien johdosta vieläkin kauemmin. Ja joille asukkaille maksavat ensi vuonna uuden vyöhykejaon johdosta matkastaan ilmeisesti entistä enemmän. Miksi ei valita Kalasatamaan kulkemaan sellaisia linjoja, joilla on lyhyempi matka ja jolla on siten aikaa vaihdella kulkuneuvoja? Ja jotka muutoinkin uudessa systeemissä maksavat matkastaan vähemmän. Nyt kaikessa huonossa "maksumiehiksi" joutuvat vantaalaiset pitkämatkalaiset.

Onhan päivänselvää, että pelkästään vaihto normaaliaikoinakin pidentää odotuksineen matka-aikaa 10-15 minuutilla ennen kuin esim keskustaan päässyt matkustaja on päässyt takaisin maan pinnalle Rautatieaseman eteen.

Kaiken lisäksi ruuhka-aikoina Hermannin rantatie on aivan tukossa eikä kadulla on bussikaistoja. Omien viimeaikaisten kokemusteni mukaan rantatie Kalasatamasta Kustaa Vaasantien alkuun on ollut niin tukossa, että bussi tulisi samana aikana Rautatientorilta bussikaistoja pitkin Kustaa Vaasantien alkupäähän nopeammin kuin bussi tulee Kalasatamasta samaan paikkaan. Koivukylän infotiaisuudessa kävi ilmi, että bussikaistan saaminen on tässä vaiheessa vain jonkinlaisena toivomuksena. Samoin bussiterminaali kunnollisine odotustiloineen on vielä aivan "vaiheessa". Kuitenkin linjoja olisi tarkoitus alkaa kilpailuttaakin jo tammikuussa.

Eli vaikuttaa aivan samanlaiselta touhulta kuin kuuluisat juna-asemien lippuautomaatit, joista saa lippuja vain korteilla. Toden totta, kansalaiset eivät saa edes kertalippuja HSL:n lippuautomaateista valtakunnan virallisella valuutalla, kolikoilla tai seteleillä.

Kalasatamaan johdettavien linjojen suunnittelu täytyy aloittaa ehdottamasti uudelleen sen jälkeen, kun selvitetään ensin edes vantaalaisten matkustajien kulku Hakaniemeen ja keskustaan saakka.

Kovasti ihmetyttää linjojen siirron Kalasatamaan yhteydessä esitetty peruste, että Koivukylään, Rekolaan ja Korsoonhan pääsee myös junalla. Niin mutta todellakaan KAIKKI EIVÄT ASU ASEMIEN LÄHELLÄ. Vaikka kuinka Koivukylän infotilaisuudessa näin yleisöstä vakuutettiin suunnittelijoille, niin kohta tuli se sama selitys: käyttäkää junaa.

Itse olen jo vanha eläkeläinen ja asun 1,3 km etäisyydellä asemalta. Pari vuotta sitten vielä lakkautettiin suoraan kulkeva liityntäbussilinja Koivukylän asemalta lähimmälle bussipysäkilleni, Pekankujan pysäkille. Rekolan asemaltahan ei liityntäliikennettä voi harjoittaa, kun tasoristeys poistettiin Rekolasta 37 vuotta sitten eikä tilalle ole vieläkään saatu Laurintien alikulkua radan ali, jota pitkin liityntäbussit voisivat tulla vaikkapa Peijaksen sairaalasta. Ainoa löytämäni uuden suunnitellun bussilinjan 721 minulle tuoma hyöty olisikin juuri se, että nyt esim. Pekankujan pysäkille saataisiin takaisin usein kulkeva liityntälinja Koivukylän asemalle.

Eikä tuo paljon kehuttu junalla kulkeminen niin ruusuista ole kuin informoijat jatkuvasti esittävät. Jos tulee lumi- yms keliongelmia, niin aina junan käyttäjille yllättäen nimenomaan K-junan vuoroja peruutetaan, usein puolet vuoroista perutaan ja muutetaan vielä N-vuoroiksi. Junaliikenteessä on tavan takaa vakavia häiriöitä milloin Tikkurilassa, milloin Oulunkylässä, ja toisinaan junat eivät voi ollenkaan pysähtyä väliasemilla kuten Koivukylässä ja Rekolassa. Toisinaan junaliikenne on niin sekaisin, että matka Pasilasta Helsinkin saattaa kestää puolikin tuntia
.
K-junien lähtö- ja saapumisaika saattaa olla raiteilla 1-3 aivan ravintola Kaisaniemen lähellä laitureiden päässä. Vaikka tietäisi että juna lähtee raiteeltä 1, niin tosiasiassa lähtevä runko saattaakin olla se kolmas runko aivan laiturin päässä. Kun pääset viimein oikean junarungon luokse, niin se nykäiseekin juuri silloin lähtöön. Palaat takaisin ja juokset toisen laiturin päähän seuraavalle junalle.Matkaan junalle kuluvan ajan ennakoitavuus puuttuu. Koskaan ei asemahallista lähtiessään voi tietää, paljonko matkaan junan luo menee. Varsinkaan jos ei ole enää nuori ja hyväjalkainen.

Kun menen nykyisin Rekolan suunnan bussille, niin se lähtee aina aseman kellotornin lähettyviltä, äärimmäisen helposta paikasta. Huonojalkaiselle tämä lähtöpaikka on todella helppo. Ero bussin ja junan lähtopaikan välillä on huonojalkaiselle aivan olennaisen ratkaiseva. Ja bussi tuo matkustajan kilometrin lähemmäksi kotia kuin juna, siis ilman mitään hankalia ja aikaavieviä vaihtoja.

Itä-Hakkilassa oli aikoinaan päättäri bussilinjalle 745 Kuninkaanmäentien ja Koulutien risteyksessä. Eikö tätä voisi jotenkin hyödyntää. Vaikka jonkun Kalasatamaan menevän nopean linjan päättäri olisi hyvä olla siellä.

Vielä lisäyksenä asia, joka ei tähän aiheeseen liity. Tärkeää kuitenkin. Linja 611 Helsingistä Tikkurilan suuntaan tarvitsi uusia pysäkkejä. Yksi Lampputien risteyksen jälkeen. Toinen sillan päälle Kehä III:n risteykseen. Esim rampille, jolle bussi kääntyy vasemmalle Kehä III:lle. Hassua, kun toiseen suuntaan pysäkkejä on, mutta ei Helsingistä päin.

Linjan 739 muutos parantaa huomattavasti eteläisen Nikinmäen asukkaiden kulkua, kiitos siitä.

Kiitos eilisestä tilaisuudesta Koivukylän kirjastossa. Kuten suunnittelijatkin huomasivat, monille asia tuli uutena.HSL ei ole mielestäni huolehtinut asian julkituomisesta, joten monet eivät ehkä ehdi antaa palautetta tai osallistua adressin allekirjoittamiseen. Tässä tilanteessa, kun on kyse merkittävistä muutoksista julkisen liikenteen palveluihin, olisi kohtuullista ja oikeudenmukaista että pidennätte palautteen antoaikaa.

Kävin kirjastossa pidetyssä tiedotustilaisuudessa itä-Vantaan reittimuutoksista. Olen pettynyt tilaisuuteen, sillä suunnittelija jonka kanssa keskustelin muutoksista, ei kirjannut kommenttejani ylös. Jäi vahvasti se tunne, että itä-Vantaan reitit on suunniteltu ja päätetty valmiiksi.

Huomasin, ettei vieläkään täältä Nissas/Itähakkila ole suoraa yhteyttä Tammistoon ja Jumboon eikä myöskään Peijaksen sairaalaan. Kyseiset mahdollisuudet olisivat tosi hyödyllisiä tällaiselle autottomalle ikäihmiselle.

Taas kiusataan meitä vanhassa Päiväkummussa asuvia kun yhteydet huononevat jälleen, sen sijaan taas kerran niillä jotka jo nyt asuvat hyvien yhteyksien varrella palvelu vain paranee. Enää ei kulkisi edes suoraa yhteyttä Tikkurilaan? Tikkurilassa kuitenkin uimahalli, kirjasto, aikuisopiston toimipisteitä, urheiluseurojen harjoittelupaikkkoja ym. harrastustoimintaa joissa Päiväkumpulaisia varmasti käy. Aivan älytön ajatus että pitäisi vaihtaa kulkuvälinettä matkan aikana jopa useamman kerran. Kehäradalle mennessäkin tulee liikaa vaihtoja: ensin bussista esim. Koivukylässä, siitä asemalle josta pääsee Kehäradalle ja siitä sitten vasta kehäradan junaan. Kohtuutonta ja aikaa vievää.

Linjan 721 suunnitelma myös aivan älytön, yhteen linjaan on tungettu ainakin kolme nykyistä ja tämä kaupunkikierros siihen vielä lisäksi. Olisi ihmisillä muutakin käyttöä vapaa ajalleen kuin istua bussissa aamuin illoin ihailemassa maisemia.

Tämän hinnanko me maksamme siitä että osaan Espoota pääsee metrolla? Eivät tämä suunnitelmat + tulevat lippujen hinnankorotukset ainakaan julkisen liikenteen houkuttelevuutta lisää, ennemminkin tulee mieleen että pitäisi varmaan myydä asunto ja muuttaa pois koko Vantaalta, kehyskunnistakin pääsee paremmin työpaikalleen – jopa julkisilla.

Miksi päiväkumpuun ei tule mitään bussilinjaa, joka menisi suoraan johonkin kauppakeskukseen esim. Jumboon. Jos halutaan mennä julkisella aina pitää vaihtaa 4 kulkuvälinettä. Päiväkumpulaisten puolestaan olisi kiva saada joku reitti jumboon.

Hei!

Nuorten urheilijoiden Matarin ja Rekolan bussiyhteydet Tikkurilan Urheilupuistoon on jatkossakin taattava vaihdottomina yhteyksinä, samalla tapaa kuin tämän hetkinen 631-linja takaa. Uusi suunnitelma jättää pienet liikkujat täysin oman onnensa nojaan ja vanhemmat sitä myöten pulaan.

Matari jää uusien suunnitelmien mukaan heikkojen liikenneyhteyksien varaan etenkin pääkaupunkiseudun suhteen. Bussiyhteys Helsinkiin olisi taattava jatkossakin niin matarilaisille kuin Rekolan puolella asuville. Nykyinen linja 739 on palvellut hyvin niin matarilaisia kuin Rekolassa asuvia, joilla junarata ei kulje vieressä. Linjaa 739 käyttää Matarissa useampi matkustaja ja sillä pitäisi olla merkitystä myös uusia suunnitelmia tehtäessä.

Hei! Uusi suunnitelma on jälleen kerran saanut Kuusikon asukkaat pöyristymään kohtelustaan.
Kuusikon läpiajo ei voi kestää niin kauaa tai olla niin kallista etteikö sitä pitäisi tehdä. Palvelun pitää toimia. Vanhan Porvoon tien pysäkki on pitkällä ja kävelytieyhteys sinne on erittäin huonokuntoinen, synkän metsän keskellä kulkeva. Koululaiset ja päiväkodista lapsiaan hakevien mahdottoman huonot yhteydet on satava kuntoon, kuin myös turvallinen kotiin paluu viikonloppuisinkin Kuusikkoon ettei tarvitse huonokuntoista, hämärää metsänkeskellä olevaa kävelytietä pitkin taivaltaa.
Kiitos.

Havukosken yhteydet pysyvät hyvinä ja linja 735 jatkaa kuten ennenkin. Se on kuitenkin jo nyt kovin täynnä. Joskus on ajettu Tikkurilan lukion pysäkin ohi eikä otettu matkustajia kyytiin. Lastenvaunuja siihen olisi tulossa enemmän kuin kyytiin mahtuu - tämä on toki yleistä linjalla kuin linjalla.

Näyttää siltä, että vaihtoja suositaan. Niinpä tuolle linjalle pitäisi laittaa tiheämpi liikennöinti. Helsinkiin kulkee ruuhka-aaikan niin hyvin busseja, että siellä saa aina istumapaikan. Sen sijaan tuossa bussissa saa kiittää jo seisomapaikastakin.

Huomaan, että uuteen linjaan 641 Tikkurila - Hyrylä on tulossa pieni mutka Sananjalantien kautta ja 631 on pantu ajamaan Hiekkaharjun kautta. Tarkoittaako tämä sitä, että linja 619 lakkautetaan?

Siltä vaikuttaa ainakin itselle.

Olen samaa mieltä erään taannoisen kommentoijan kanssa, että suunnitelmat ovat todennäköisesti jo valmiit. Kunhan nyt näennäisesti kysytään asiakkaiden mielipiteitä ja toteutetaan sen jälkeen jo tehty suunnitelma.
Käytän linjaa 731, lähinnä vapaa-ajan liikkumiseen. Ikävältä kuulostaa sunnitelma, että se jäisikin "kesken matkan" Kalasatamaan, josta joutuisi sitten jatkaa keskustaan metrolla. Sama toisin päin, ensin metrolla Kalasatamaan, josta vasta pääsisi bussiin. Tämä vähentäisi turvallisuutta (tai ainakin sen tunnetta), etenkin iltaisin. Vaihdollinen yhteys ei kyllä mitenkään houkuta. Samasta syystä en tule junalla Korsoon ja vaihda siinä bussiin myöhäisinä ajankohtina.
Myöskään reitin pidentäminen Metsolan kautta on käsittämätön. Ei täältä päätepysäkin läheisyydestä ole mitään mielenkiintoa kierrellä maisemareittejä yhtään pidempään kuin nykyään. Ainut hyvä asia viime vuosien reittimuutoksissa on ollut, että 731 siirtyi takaisin motarille vanhalta Lahdentieltä. Yleensähän linjastomuutokset vievät vaan huonompaan suuntaan. Tyyliin kaikki bussit yhdelle kadulle, muille kaduille ei mitään.

Honkanumen hautausmaalle näyttää olevan helpointa mennä vaihtamalla Tikkurilassa. Hienoa että sunnuntain vuorovälit tihentyvät nykytilanteeseen verrattuna.

Hei,

Haluaisin kuulla perustelut sille, miksi linja 624 ei voisi kulkea jatkossa enää Runotien pysäkin kautta? Mielestäni Epinkoskentien päässä asuvia on sen verran paljon, että tämä linja voisi aivan hyvin kiertää Epinkoskentien liikenneympyrän kautta. Leikkitieltä taas asukkaat pääsevät helposti bussiin Rumpalintien tai Leikkitien pysäkeille. Samoin toivoisin, että linja 622 koukkaisi myös Epinkoskentien liikenneympyrän kautta, ettei tarvitsisi joka aamu kävellä Rumpalintien pysäkille.

Kiitos, että olette tutustuneet suunnitelmaluonnokseen ja ilmaisseet näkemyksiänne! Muutamia asioita, jotka ovat korostuneet nyt tulleissa palautteissa:

Päiväkummun, Rekolan ja Matarin yhteydet ovat mietityttäneet useaa. Päiväkumpua ja Rekolaa tässä suunnitelmaluonnoksessa palvelee siis linja 721, joka toimii liityntäyhteytenä junalle ja toiseen suuntaan yhteytenä Helsingin itäiseen kantakaupunkiin päätepisteenä Kalasataman keskus. Linjan reitin on suunniteltu työ- ja liityntämatkojen ohella palvelevan myös päiväkumpulaisten koulu- ja opiskelumatkayhteyksiä Havukoskelle ja Jokiniemeen (Dickursby skola, Tikkurilan lukio, Varia). Linjan reitin varrelle sijoittuu myös paljon työpaikkoja Hakkilassa ja Porttipuistossa. Linja 721 liikennöi tiheämmällä vuorovälillä kuin nykyinen linja 739. Arkisin vuorovälin on suunniteltu olevan 20 minuuttia aamusta alkuiltaan asti ja muina aikoina pääosin 30 minuuttia. Tiheämpi vuoroväli on mahdollista, koska linja palvelee Rekolan ja Päiväkummun lisäksi myös muun muassa Havukosken ja Jokiniemen kerrostaloalueiden asukkaita. Linjan 721 matka-aika Päiväkummusta esimerkiksi Viikkiin on pidempi kuin nykyisellä linjalla 739, mutta tiheämmän vuorovälin ansiosta keskimääräinen odotusaika pysäkeillä on aiempaa lyhyempi.

Matarin joukkoliikenneyhteydet järjestetään linjalla 631, joka tarjoaa 20–30 minuutin vuorovälillä liityntäyhteydet Korson, Koivukylän ja Leinelän asemille. Linja tarjoaa vaihdottoman yhteyden myös Tikkurilaan. Matarista on hieman paikasta riippuen noin 700 metrin–1,5 kilometrin etäisyys Korson ja/tai Rekolan asemalle, mistä junat Helsinkiin liikennöivät pääosin 10 minuutin välein. Luonnoksen mukaan Matarin läpi kulkeva bussiyhteys Helsingin kantakaupunkiin poistuu. Jatkossa bussiyhteys Helsinkiin on siis joko vaihdollinen tai edellyttää nykyistä pidempää kävelyä linjan 721 pysäkille Rekolaan tai linjan 731 pysäkille Kulomäentielle tai Mikkolaan.

Yöliikennettä emme ole vielä tarkemmin suunnitelleet, mutta lähtökohtana on, että yöliikenteessä tarjotaan nykyisenkaltaiset vaihdottomat yhteydet Helsingin keskustasta Itä-Vantaan asuinalueille.

Nykyisen linjaston keskinäinen tahdistaminen on myös puhututtanut. Yksi lähtökohdista tälle linjastosuunnitelmalle on ollut, että linjat suunnitellaan reiteiltään, kierrosajoiltaan ja vuoroväleiltään niin että niiden tahdistaminen yhteisillä osuuksilla onnistuu mahdollisimman toimivasti.

Lahdenväylälle on toivottu lisää pysäkkejä. Lahdenväylälle on suunniteltukin uusia vaihtopysäkkejä, mutta väylä on valtion ja näin ollen pysäkkien toteuttaminen on ELY-keskuksen vastuulla. Matkustajien ohella myös HSL:n toive on, että suunnitellut vaihtopysäkit toteutettaisiin mahdollisimman nopeasti.

Linjastosuunnitelmaluonnoksen linjojen 711, 721, 722, 731 ja 738 reitti Kalasatamaan kulkee Hermannin rantatien kautta, jonne pohjoisesta Kustaa Vaasan tieltä tultaessa käännytään Kumpulan kampuksen jälkeen.  

Sivut