Lahdenväylän linjastosuunnitelma

Lahdenväylän linjastosuunnitelma toteutuu aikaisintaan syysliikenteen 2021 alusta lähtien

HSL:n hallitus hyväksyi Lahdenväylän linjastosuunnitelman 13.2.2018. Suunnitelma toteutuu nykytiedon mukaan syysliikenteen 2021 alusta. Osa nykyisin Hämeentietä keskustaan kulkevasta bussiliikenteestä tullaan ohjaamaan Hermannin rantatien kautta Kalasatamaan, jonne valmistuu uusi bussiterminaali.

Linjastosuunnitelman suurin muutos on, ettei suoria bussiyhteyksiä tarjota enää kaikilta linjaston alueilta Helsingin keskustaan. Kalasatamaan katsottiin mielekkääksi päättää linjoja, jotka palvelevat Keravan kaupunkiradan ja Lahdenväylän välistä aluetta, ja joiden palvelualueelta ensisijainen yhteys Helsingin keskustaan toimii junalla. Kalasatamaan päätyvät linjat ovat 711, 721, 731 ja 738. Linja 738 päättyy Kalasatamaan syysliikenteen 2019 alusta lähtien.

Järjestelyillä voidaan parantaa linjastoa Vantaan puoleisissa osissa. Seutulinjoille saadaan omat helposti ymmärrettävät palvelualueensa ja Vantaan sisäiset linjat tukevat linjaston toimivuutta. Vuoroja saadaan tihennettyä ja tahdistettua paremmin, ja vuosittaiset kustannukset pysyvät samalla tasolla.

Liikenteen ohjaaminen Kalasatamaan on tarpeen siksi, että Rautatientori on osoittautunut liian ahtaaksi kasvaville matkustaja- ja liikennemäärille. Osa nykyisin Hämeentietä keskustaan kulkevasta bussiliikenteestä tullaan ohjaamaan Hermannin rantatien kautta Kalasatamaan. Lahdenväylää pitkin kulkeville linjoille tämä on luontainen päätepiste, josta on hyvät jatkoyhteydet, ja jonne tulee hyvä palvelutarjonta.

Ennen linjaston käyttöönottoa varmistetaan, että joukkoliikenne saadaan sujumaan Hermannin rantatiellä ja Kalasatamassa.

Tiiviimmät liityntäyhteydet, tarkennuksia asukkaiden toiveiden mukaan

Liityntäyhteydet Tikkurilan, Korson ja Koivukylän asemille ovat jatkossa tiiviimmät. Tarjonta vähenee joiltakin sellaisilta reittiosuuksilta, joilla nousijamäärät ovat olleet pieniä. Muutosten jälkeenkin näiden alueiden palvelutaso nousijamääriin nähden on hyvä, sillä kävelyetäisyydet lähimmälle pysäkille säilyvät suunnitteluohjeen mukaisina.

Asukkailla oli mahdollisuus kommentoida linjastoluonnosta HSL:n nettisivuilla, sähköpostitse ja kahdessa asukastilaisuudessa syksyn 2017 aikana. Tarkensimme suunnitelmia palautteen perusteella: nopeutimme Päiväkummun linjaa 721 ja tihensimme ruuhka-ajan vuoroväliä 10 minuuttiin. Koululaisia palvelemaan perustettiin linja 724 Päiväkummusta Havukosken kautta Tikkurilaan, ja linjaa 711 ohjattiin lähemmäksi Kuusikon asutusta.

Lahdenväylän linjaston käyttöönoton ajankohta on sidoksissa Ojangon uuden varikon valmistumiseen Porvoonväylän ja Kehä III:n liittymän koillispuolelle. Jos tämä viivästyy, linjaston käyttöönottoa siirretään ja nykyisiä liikennöintisopimuksia jatketaan tarvittavan ajan.

Uusi linjasto koostuu peruslinjoista, täydentävistä linjoista ja ruuhkalinjoista

Peruslinjat Kalasatamasta kulkevat päivällä 20 minuutin välein: 

 • 711 Kuusikko - Maarinkunnas - Jokiniemi - Tikkurila
 • 721 Honkanummi - Havukoski - Päiväkumpu - Rekola - Koivukylä
 • 731 Mikkola - Korso - Kulomäki
 • Myös linja 717 Rautatientorilta kulkee päivällä 20 minuutin välein reittiä Jakomäki - Vaarala - Hakunila - Nissas - Kolohonka - Honkanummi - Maarinkunnas - Jokiniemi - Tikkurila

Täydentävät linjat kulkevat 30–120 minuutin vuorovälein Rautatientorilta:

 • 739 Kuninkaanmäki - Nikinmäki - Leppäkorpi - Korso
 • 785-788 Nikinmäki - Nikkilä.

Ruuhkalinjat

 • 738 lähtee Kalasatamasta ja ajaa reittiä Lahdentie - Nikinmäki - Kerava. Linja 738 päättyy Kalasatamaan syysliikenteen 2019 alusta lähtien.
 • 718(A) lähtee Rautatientorilta ja ajaa reittiä Hakunila - Nissas (Itä-Hakkila - Sotunki

Tiheämpiä yhteyksiä Tikkurilaan, Korsoon ja Koivukylään

Linjasto tarjoaa melko tiheän yhteyden Kalasatamasta kaikkiin radanvarren aluekeskuksiin  eli Tikkurilaan, Koivukylään ja Korsoon. Uusi linja 711 alkaa kulkea Kalasatamasta Tikkurilaan, missä hyvät vaihtoyhteydet.

Linjan 717 jatke Tikkurilaan korvaa nykyisiä linjoja 711 ja 712 Hakunilan pohjoispuolella. Tiheämpi yhteys Nissaksesta tulee Itä-Hakkilan, Kolohongan ja Vantaan akselin kautta Tikkurilaan.

Melko tiheä yhteys Helsingin keskustasta tulee Honkanummelle ja Vantaan akselin alueelle joka päivä aamusta iltaan. Yleisimpinä työmatka-aikoina toimii myös nopeampi yhteys Kalasatamasta Vanhalle Porvoontielle.

Linjalle 736 tulee yhteys reuna-alueilta (Kuusikko, Sotunki, Kuninkaanmäki, Nikinmäki, Leppäkorpi) Korsoon ja Tikkurilaan.

Linjalle 739 tulee yhteys reuna-alueilta (Kuninkaanmäki, Nikinmäki, Leppäkorpi) Helsingin keskustaan. Reitti palvelee koko Nikinmäen aluetta.

Linjapari 736+739 välillä Kuninkaanmäki – Nikinmäki – Leppäkorpi – Korso tarjoaa liityntäyhteyden junalle ruuhka-aikoina 15 minuutin ja muina aikoina 30 minuutin välein.

Päiväkummusta on tiheämmät yhteydet linjalla 721 Koivukylään junalle ja lähipalveluiden ulottuville sekä Kalasatamaan, josta pääsee metrolle.

Koululaisia palvellaan seuraavasti:

 • Nikinmäestä Korson alueen kouluihin linjoilla 736, 737 ja 739
 • Dickursby skolaan ja Tikkurilan lukioon laajalta alueelta linjoilla 570, 711, 717, 721, 724, 735 ja 736
 • Nikinmäestä Sotungin lukiolle linjalla 736
 • Päiväkummusta Havukosken koululle linjalla 721

Yölinjasto muutetaan vastaamaan uutta päiväliikenteen linjastoa. Kello 23 jälkeen turvataan keskeisimmille asuinalueille yhteydet Tikkurilasta ja Rautatientorilta.


Tutustu linjastosuunnitelman raporttiin: Lahdenväylän linjastosuunnitelma

Tarkemmat tiedot linjojen reiteistä ja vuoroväleistä löytyvät raportin lopussa olevista linjakorteista. HUOM! Raportin sivulla 11 olevassa vuorovälitaulukossa on virhe linjan 721 kohdalla: ruuhka-ajan vuoroväli on 10 minuuttia kirjatun 20 minuutin sijaan.

Lisätietoja Kalasataman alueesta löytyy täältä.

Kartta koko Lahdenväylän linjastosta:Koko Lahdenväylän linjasto

Lahdenväylän linjasto PDF-tiedostona.

Kartta Kalasatamaan kulkevien ja Rautatientorille/Hakaniemeen kulkevien linjojen reitistä Helsingin keskustan päässä sekä vaihtoyhteyksistä:

Kommentit

Myös joku sipoon linja voisi ihan hyvin Kalasatamaan.

Voitaisiinko myös Helsingin linja 77 tai 75 päättää Kalasatamaan , kun Jakomäestä pääsee nyt tällä hetkellä kolme linjalla , jotka menevät Rautatientientorille.

Helsingin linja 73 jatkaa mieluummin tikkurilaan , jotta kielotiellä olisi ihan päästä hyvät yhteydet tikkurilan asemalla, kun siellä kuitekin rakennetaan kiivaasti uusia asuntoja. LInja 55 numero pitäisi muuttaa linjaksi 60, kun loogisempaa 50 sarja numerot ovat yleensä poikittaisi linjoja.

739:n uusi reitti on loistava, palvelee myös Nikinmäkeä eikä vain pohjois-niksua. Ja kulkisi kerran tunnissa koko ajan, joskus jopa useammin. Todella hyvä muutos.

HSL ei ilmeisesti ole tehnyt muutosten seurauksena tapahtuvaa matka-aikatutkimusta? Teimme Päiväkummusta Helsingin keskustaan suuntautuvien bussimatkustajien seurantaa useiden viikkojen ajan. Työmatka-aikoina noin klo 8-9 ja 17–18 välillä syys- lokakuussa tehdyn tarkkailun perusteella huomattava osa Vantaalta tulevista linjojen 724 ja 739 matkustajista jatkaa matkaansa Sörnäisistä keskustaan päin. Yleensä bussissa olevista noin 20–40 matkustajasta vähintään puolet, toisinaan jopa 90 % on bussissa Sörnäisiin asti. Sörnäisissä näistä muutama vaihtaa metroon, mutta enemmistö Sörnäisissä pois jäävistä jatkaa matkaa kävellen. Samoin paluumatkalla iltaisin, Sörnäisissä matkustajia on jo noin 20-25, joista lähes kaikki tulevat Vantaalle asti.
HSL:n väite, että suurin osa jäisi pois niin, että linjojen katkaiseminen Kalasatamaan ei haittaisi heidän liikkumistaan ja lyhentäisi matka-aikaa, on siis vailla perusteita.

Uudessa suunnitelmassa Talvikkitieltä Tarhurinpuiston ja Koivukylän Varian ohi ei kulje yhtään bussia. Voisiko suunnitelman muuttaa niin että tuo uuden suunnitelman linja 631 kulkisi tätä kautta, samaa reittiä kuin nykyisin 736 kulkee. "Vaikka reitit ovat muuttuneet, bussit kulkevat samoja katuja kuin nykyisinkin, ja pysäkit pysyvät tutuilla paikoilla." No aika monta bussipysäkkiä jää kyllä tuolta väliltä täysin käyttämättä!

"Kun osa Itä-Vantaan seutulinjoista päätetään Kalasatamaan, lyhenee ajettava reitti sekä ajassa että kilometreissä.

Kalasatamaan on mielekästä päättää linjoja, jotka palvelevat Keravan kaupunkiradan ja Lahdenväylän välistä aluetta, ja joiden palvelualueelta ensisijainen yhteys Helsingin keskustaan toimii junalla."

Naurettavia perusteluja uusille linjamuutoksille!
Työmatkani ei tulisi lyhenemään ajassa eikä kilometreissä, sillä EN TYÖSKENTELE Kalasatamassa. Ensisijainen yhteyteni ei ole juna Helsingin keskustaan, vaikka asunkin edellä mainitulla aikasen lavealla palvelualueellanne.

Jos käyttäisin tällä hetkellä junaa, joutuisin käyttämään työmatkoihini kolmea eri välinettä asuessani ns. vanhan Päiväkummun alueella. Bussilinja 739 vie minut puolen tunnin välein nyt töihin. Yksi bussi on helppo ja nopea yhteys! Ei se, että minut pudotetaan bussista ennen työpaikkaani, koska bussi ei kuljekaan enää Kalasatamaa etäämmälle.

Zemppaan Virtaheposen kommenttia kaikin puolin, hän on kertonut asiat niin kuin ne ovat. Kannattaa lukea hänen kommenttinsa ajatuksella. Aikuisten oikeasti.

Siinä kun valtiovalta lisää työikäämme, niin te vaikeutatte työssäkäyntiä entisestään? Täysin nurinkurista. En näe näissä uudistuksissa mitään meitä asiakkaittanne liikkumista helpottavaa, taitaa prioriteetit olla ihan muualla?

Asuukohan kukaan linjamuutoksia suunnittelevista näillä alueilla mihin suuria muutoksia olisi tulossa? Epäilen, koska teoria muutoksille selitetään hienoksi, mitä se ei oikeassa elämässä ole.

Kaikki ihmeelliset kiertolinjat, jotka keräävät bussin täyteen seisomapaikkoja myöten, ovat muuta kuin kannustavia käyttämään yleisiä kulkuvälineitä. Muistattehan sitten korottaa myös maksuja huomattavasti, siinä kun saamme katsella rakasta kotimaatamme mennen tullen työmatkoilla joka puolelta pääkaupunkiseutua kiertäessämme kaikki kulmakunnan nurkat. Helppoa, edullista ja nopeaa matkustamista, sitä itseään!

Mielenkiintoista, että Kalasatamaan keskitetään kaikki. Siellä riittää avaruutta ja tilaa loputtomasti kaikelle? Uskallatte vannoa, että ruuhkaongelmat eivät vain siirry näillä toimenpiteillä sinne? Ja se olisi sitten pienempi paha kuin keskustan ruuhkat? Kenen silmissä? Miten minulle tuli taas tunne, että tässä on kyse ihan muusta kuin meidän, asiakkaittenne, hyvästä palvelemisesta ja sujuvasta liikkumisesta?

Nyt minä kyllä pahoitin mieleni.

No niin. Minkä takia Korson yhteydet Tikkurilan urheilupuistoon on tässä tarpeettomasti katkaistu muuttamalla 631:n reittiä? Mitä ihmeen tarvetta 631:llä on kiertää eri kautta?

Jos ette sattuneet huomaamaan, aika moni nuori urheilija kulkee Korson suunnalta urheilupuistoon bussilla.

Voisko joku Sipoon linja päättyä Tikkurilaan?

Miksei hsl huomioi Rekolaa tai hiekkaharjuun linjasto suunnitelussa , sinne voisi myös päättää linjoja. miksi k/n junat kulkevat viikonloppuisin 20 min välein? 8-20 aikana viikonloppuisin olisi matkustajia ihan 10min väleinkin? Tikkurila kuusjärvi yhteys olisi hyvä saada. minulla käy kaveri töissä malmilta kuusjärvelle , hän kertoi hänen matkan kestää yli tunnin vaikka nopeammin saisin matka tehtyä jos , linja 553 jatkettaisii kuusjärvelle. vuorotyöläisiä pitäisi huomioida paremmin.

Runkolinja 570 pitäisi nopeuttaa , jotta tikkurilasta jumboon pääsisi 10minuutissa vartin sijaan. myöskin Koivukylän ja korson suunnalta olisi hyvä saada kunnon poikittainenlinja Jumboon ja Tammistoon!!

Talvikkitiellä ja tarhurintien alueilla ei kulje yhtään linjaa ? eikös 711 voisin kiertää tarhurintien ja talvikkitien kautta tikkurilaan.Runkolinja 570 Tikkurillassa, kauhean hidas, eikö Runkolinja voisi mennä suoraan unikko tietä Peltolantielle ,ilma että se joutuisi kietämää talvikkittien liikennevalot? Peltolantorille voisi tehdä joukkoliikennekadun, kun tori ei ole enää käytössä Tikkurilantorin valmistuttua. Tämä helpottaisi Runkolinjaa huomattavasti , kun ei tarvitse pysätyhä kaksiin liikennevaloihin talvikkitiellä.

Käyttämäni 722 linjan päätepysäkki näyttää muuttuvan Kalasatamaan. Toinen käyttämäni linja ilmeisesti loppuu kokonaan ( 724). Käyttööni ei siis jää yhtään linjaa, joka tulisi suoraan Helsingin keskustaan. En haluaisi vaihtaa bussia metroon lainkaan, koska se erittäin tod.näköisesti hidastaa matkantekoani. Kalasataman alue on jo nyt ajoittain ruuhkautunut pahasti. Asuin aiemmin Helsingissä Hermannin rantatien läheisyydessä ja huomasin jo silloin, ruuhka-aikoina, Rantatien olevan erittäin ruuhkainen. (ruuhkien takia osa autoiljoista "oikaisee", läpiajokieltomerkistä piittaamatta, kerrostalojen parkkipaikkojen läpi )

Matkustajat voivat vaihtaa Kustaa Vaasan tiellä jonkin Rautatientorin-bussin kanssa. (Ruuhkia väistelevät poikkeusreitit ja vara-autot Kalasatamaan jääkööt liikennetuotannon murheiksi.)

Linjat 785-788 Sipooseen on merkitty ajettavaksi vain arkisin, onneksi myös iltaisin. Ajetaanko viikonloppuisin ja pyhinä edelleen linjoja 785K-788K Myyraksen ohi?

Itä-Vantaan yhteydet kasvavaan Nikkilään pitää luonnollisesti turvata.

Voin jopa siirtyä joukkoliikenteen käyttäjäksi työmatkoilla, jos linjojen 721, 722 ja 711 ajat pystytään sykronoimaan järkevästi, Länsi-metro jatkaa kulkuaan ja vaihtoyhteys Kalasatamassa on parempi kuin nykyinen Sörnäisissä.

Kyllä, Viikin pysäkki on jo aivan liian lyhyt. Siinähän pysähtyväy kaikki 700- linjan bussit, kaikki 5 eri Porvooseen menevää bussia - myäs 800sarjan 3 bussia, onnibussi porvooseen ja Nikkilän kautta Porvooseen menevä bussi, sekä Mäntsälään meneva ja Ouluun asti meneva Onnibussu, ja Kuopioon, Lähteen, jyväskylään jne menevät bussit. Klo 16 - 16.40 pysäkki on niin täynnä ihmisiä ja busseja tulee koko ajan, eivätkä ne mahdu pysäkille. Ihmiset yrittävät kyytiin pysäkkialueen ulkopuolelta ja sitten juoksevat bussin perässä, kun se ei ota kyytiin kuin pysäkkialueella. -Unohdin vielä uuden Hkl:n linjan 75, joka tulee Viikin pysäkille 2-3 minuurin välein!!! -. Viikin pysäkkiä on ehdottomasti pidennettävä, että bussimatkusyajat voivat odottaa oikealla pysäkillä ja tietää, että bussi ei aja ohi ennenkuin on pysähtynyt omalla pysäkillään. Tämä koskee ensisijassa Helsingistä poispäin menevän liikenteen pysäkkiä Viikissä. Mutta kyllä aika usein on sama tilanne aamulla. - joskaan ei ihan niin kauhea- tien toisella puolen Helsinkiin päinmenevällä pysäkillä.

Olisi kiva, jos lahdenväylän varrelle tulisi enemmän pysäkkipareja palvelemaan lahdenväylän linjoja. Porttipuistoon, päiväkumpuun ja kehä I:lle olisi ainakin potentiaalia. Uskon, että 731 hyötyisi tästä todella paljon.

Olen koko tämän syksyn akan lähettänyt palautteita hsl:lle siitä, että linjan 731 lähdöt Helsingistä pitää laittaa 15 min välein. Me, jotka vaihdamme Viikissä 731-bussiin, joudumme odottamaan bussia 20 _ 25 min, joskus enemmänkin. Työpaikkani on Käpylässä Mäkelänkadun ja Koskelantien kulmassa ja tulen sieltä joko 518:lla tai 848:lla, joille ei ole laitettu hyvää vaihtoyhteyttä linjalle 731, jos töistä pääsee klo 16. Eli kun olen klo 16.10 Viikin pysäkillä, 731 meni just, vain peräpää näkyy ja joudun odottamaan seuraavaa bussia 20 minuuttia, joskus 25-28 min. Ylläolevassa alustuksessanne te kerrotte, että pystytte lisäämään vuoroja itä-Vantaalle, mutta Korsoon ette aonakaan ole lisäämässä. Minä vaadin, että 731-linjan vuorot kulkevat 15 min. välein iltruuhkan 15.30 - 18.00 aikaan Kalasatamsta Korsoon päin. itse jään Mikkolassa. Ja aamuisin nousen bussiin Mikkolasta. Aamuvuorot ovat tähän asti pelanneet hyvin. Miksi 731 bussi kiertää Korsossa Metsolan kautta? Johan sieltä kulkee 735! Vielä yksi asia: kulkeeko Kalasatamaan päättyvä linja Pälkäneentien pysäkin ohi, vai mstä se kääntyy Kalasatamaan? Tablettini ei näytä Helsingin päätä kartalla lainkaan.

Hyvä kysymys; Kalasatamaan voisi ajaa Päijänteentien ja Junatien kautta, jolloin Vallila ja Harju pysyisivät paremmin reitin varrella.

Ymmärrän kyllä hyvin, että Päiväkummun sijainti on huonohko liikenteellisesti ja linjat sinne ovat kalliita, eikä käyttäjiä ole älyttömästi paitsi Etelä-Päiväkummussa.

Silti tuo 721 on aika älytön linja niin ehdottaisin seuraavaa
-722 alkaa kulkea 721:n reittiä Jokiniemen kautta ja jatkaisi sitten Havukoskelta normireittiään Koivukylään. 721 taas kiertäisi jatkossakin Rekolan ja Päiväkummun, mutta Havukosken jälkeen linja ajaisi suoraan moottoritielle Koivukylän liittymästä. Tämä sujuvoittaisi matkaa huomattavasti ja toisi teille todennäköisesti säästöjä.
Siinä Vanhalla Porvoontiellä ei mielestäni ole tarpeeksi kysyntää, että 721 ajaisi aina hitaampaa reittiä teollisuusalueen läpi. 587 riittää sille oikein hyvin ja Honkanummelle pääsee melkein viereen sillä 722:lla ja muilla busseilla. Jos tarvetta sitten on niin 721:lle voi perustaa K-variantin joka ajaisi ruuhkasuuntaa vastaan palvellen työmatkalaisia teollisuusalueelle.

Havukoskella siis pysyisi edelleen hitaampi ja nopeampi yhteys keskustaan ja Päiväkummun matkalaisille reitti olisi aika loistava.

Olen samaa mieltä, matkalaisia ei tule kuin muutamia Honkanummen reitiltä. Hautausmaalle pitäisi päästä juna-bussiyhteydellä, koska Tikkurila on lähellä.

Ainakin tarvitaan lisää busseja, jotta pääsisi töihin päiväkummusta.

Haluan osallistua keskusteluun vaikka paikalle pääsy ei nyt onnistukkaan.
Alati muuttuvien työaikojen ja muuten tapahtuneen yhteiskunnamuutosten mukanaan tuomat haasteet on siirtyneet myös työmatkailuun joka on pääsääntöinen huolenaiheeni. Tämän talvisen aikataulun (14.8) jälkeen jäi käteen termi "meni just". Asut sittenTikkurilassa, Korsossa, Jokivarressa tai muualla linjaston mielestä hiukan sivussa niin vastine on ollut meni just. Ihmiset liikkuvat aamulla töihin niin kaupanalalla kuin teollisuudenkin puolella entistä aiemmin ja työnantajien sopimien nykyisten työaikojen puitteissa entistä aikaisempaakin matkustamista. Omatkin matkani (töihin klo 6.30) alkoivat viimeisimmän aikataulun mukan seuraavasti: Kotoa ensimmäisellä bussilla (bussin aikataulua siirretty 7 minuuttia myöhemmäksi ) jatkobussiin (aikataulua sirretty aiemmaksi 5 min) ennen oli vaihtoaikaa 4 min. nyt - 8 min. "meni just". Seuraava vaihtoehto juna. Aiemmin oli aikaa junalle menoon pysäkiltä 6 min. nyt bussin aikataulun siirron kanssa 2 min .Jollei se ole yhtään myöhässä, mutta sepä on sitä melkein joka päivä. "Meni just" seuraava bussi 13 min. oman bussin jälkeen edes suunnilleen samaan suuntaan. Maaseutukierros ja jatkoyhteys moottoritien pysäkin jälkeen, arvaa ??"meni just" samalla minuuttilla aikataulun mukaan kuin ajoissa oleva bussi mooottoritien pysäkillä. Taas 17 min venttausta seuraavan. Kun seuraavalla olen töissä työaika alkoi 6 min sitten "meni just"! Kotiin päin sama rumba busilla töistä (pysäkki siirretty 800m kauemmas kuin aiemmin jotta saatiin samalle kadulle kahdeksan bussilinjaa ja muille ei yhtään) moottoritienliityntä pysäkillä kotiin päin on monta linjaa joilla pääsisin edes lähimaastoon , niistä 4 linjaa Meni edellisen 5 minuutin sisällä."Meni just" seuraavaan 14min. jos se on ajoissa. Jos ei, jatkolinja seuraavalle vaihdolle "meni just" seuraava ? Puolituntia ! JEP on toinenkin vaihtoehto bussilla junalle, mutta arvaa mitä ?Kun bussi on asemalla edellinen junakin on siellä samaan aikaan, ei voi ehtiä. "Meni just" no ei hätää seuraava juna tulee 10 min. päästä siihen siis. Junan aika taulu on kuitenkin niin että jatkovuoro pysäkiltä aseman vierestä menee samaan aikaan kun juna pysähtyy. Ei siis ehdi "meni just" seuraavaan puoli tuntia.Kaikki tuo" meni just" liittyy yhteen työpäivään niitähän ei vuodessa ole montakaan. Mitä siis, jos mahdollista suinkin on, niin seurata noita selkeitä poikittaislinjoja suhteessa kauempaa asuvien liityntälinjoihin. Jos seuraava uudistus tai linjastomuutos/aikataulutus on samanlainen "meni jo" niin ei ole vaihtoehtoa kuin siirtyä taas omaan autoon ja hidastaa entisestään pääkaupungin liikennettä siltä osin. Kuitenkin vaikka omalla autolla tuo matkaan kuluu alle puolituntia ja julkisilla tunti tai luokkaa tunti parikymmentä jos aikataulu osuu. Mutta tällä nykyisellä järjestyksellä pahimmillaan yli kaksi tuntia sisältäen lähemmäs tunnin pelkkää seisomista pysäkeillä. menisittekö itse julkisilla??? jos linjat muutuvat niin seuratkaa kuitenkin aikatauluja myös sivusuunnassa ei pelkästään etelä pohjoinen suuntaan. omalla aamulla 5 aikaan menevällä bussillanikaan ei ole mitään muuta järjellistä syytä ajaa sitä vuoroa kuin yrittää syöttää junalle tai edellä mainittuun bussiin (jolla on miinus merkkinen vaihtoa-aika) lisää matkustajia , ja kumpaankaan se ei tällä aikataululla ole ajoissa. bussiin ei mietenkään ja junaan ehtii juoksemalla tai 40% päivistä ei ollenkaan. Tsemppiä sinne, huonommin kuin nyt, ei ole mahdollista onnistua mitenkään. Ei vaikka palkkaisitte täysin uuden ihmisen ja antaisitte nipun paperia että teeppä aikataulu. Sekin osuisi jotenkin mutta tämä on kuin sähkönjakelu joka lopetettaisin aina kun tulet kotiin ja olisi päällä kun olet poissa. ihan kuten bussien viilennys kesällä . ei voi tehdä kun tulee lisää kustannuksia (jotka muuten maksan lipussani). palatkaa juurille ja miettikää etteikö se olisi näin :
Bussit ja HSL ovat olemassa matkustajia varten. Eikä niin että matkustajat ovat olemassa teitä varten.
HSL ja sen alihankkijat ovat kuitenkin palveluntuottajia palveluammatissa, ja se ei aina tunnu olevan selvää kaikille . asiakas tyytyväisyydellä pitää olla sija ennen pelkkää tuottoa.

Päiväkumpulaisena vastustan tätä ainaista syrjintää: Päiväkummusta karsitaan linjoja yksi toisensa perään. Nyt ainoana valopilkkuna on ollut kohtuullinen yhteys Helsinkiin bussilla 739. Uudessa suunnitelmassa tämä on korvattu MAAT ja MANNUT kiertelevällä bussilla, jonka matka-aika Helsinkiin - tai ainakin sinne päin eli Kalasatamaan - lienee merkittävästi pidempi kuin nykyään. Puhumattakaan siitä, että matkaan lisätään vaihto Kalasatamassa. Kalasataman vielä hyväksyisikin, jos bussiyhteys olisi muilta osin nopea. Miksi esimerkiksi uuden 721:n täytyy kiertää Havukosken kautta? Sinne on suunniteltu vaikka kuinka monta bussia sen lisäksi, että Havukoskelta on lyhyt kävelymatka junalle. Havukoskelaiset voivat ensisijaisesti siis käyttää junaa. Päiväkummusta ei ole käytännöllistä junayhteyttä ilman kömpelöitä vaihtoja, joten nopea bussiyhteys Helsinkiin on monille ollut se ratkaiseva tekijä julkisen liikenteen ja oman auton välillä. Vaihdot bussista junaan ja toisinpäin ovat ainakin tähän asti olleet todella huonosti ajastettuja. Jos bussista juoksee henkihieverissä junalle Koivukylässä, ehtii. Mutta jos kävelee normaalivauhtia, näkee vain perävalot ja saa odottaa maksimiajan seuraavaa junaa. Ihan kuin ajastukset olisi tehty hitaimman mummon kävelytahtiin sopivaksi, ei tavallisille, kiireiselle työssäkävijälle. Linjaa 739 - tai mikä sen sitten uudessa suunnitelmassa korvaakin - EI SAA KORVATA HITAAMMALLA BUSSILLA. Se on päiväkumpulaisten ainoa järkevä linja ulkomaailmaan.
Sitten vielä toinen tärkeä asia. KAIKILLA EI OLE TARVETTA TAI HALUA LIIKKUA HELSINKIIN. Nyt Päiväkummun ainoa linja vie vain ja ainoastaan Helsinkiin tai Koivukylän ruokakaupoille. 721:llä ei pääse mihinkään muualle lähialueella. Ei terveyskekukseen, ei Peijakseen, ei Leinelän asemalle, eikä mihinkään muuallekaan. Päiväkummusta ei pääse yhtään mihinkään ilman tuskallisen hitaita vaihtoja. Jos bussien vuorovälit ovat 20-30 min, niin aika kauan voi joutua pysäkillä odottelemaan vaikkapa sairaalaan pääsyä. Päiväkummussa asuu paljon lapsiperheitä ja eläkeläisiä, ja jokainen ylimääräinen vaihto erityisesti lastenvaunujen tai rollaattorin kanssa lisää motivaatiota oman auton käyttöön. Sama koskee myös meitä työssäkäyviä, vaikka ilman apuvälineitä kuljemmekin. Yksi bussi = helppo yhteys. Voi lukea, voi tehdä töitä yms. sen sijaan, että kyttää vaihtopysäkkiä. Vaihdot hankaloittavat ja hidastavat matkaa merkittävästi, koska vuorovälit ovat niin harvat. Näin ollen myös sisäinen linja, kuten nykyinen 736, on säilytettävä Päiväkummussa.

Sivut