Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelma

HSL:n hallitus hyväksyi Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman

HSL:n hallitus hyväksyi Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman kokouksessaan 27.3.2018. Linjastosuunnitelma hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että linjan 238 palvelua jatketaan arkiruuhkassa noin tunnin vuorovälillä. Tutustu linjastosuunnitelman raporttiin: Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelma

Lue lisää hyväksytystä suunnitelmasta tiedotteesta.

Suunnitelman valmistuminen

HSL aloitti Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen linjaston suunnittelun syksyllä 2017. Asukkaille työn etenemisestä on kerrottu Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelma -blogissa sekä HSL:n nettisivuilla. Loka- marraskuussa 2017 toteutettiin internetpohjainen liikkumiskysely alueella asuville ja työskenteleville, ja kyselyyn vastasi yhteensä hieman alle 4000 henkilöä. Lisäksi vuoden 2018 tammikuussa Leppävaarassa ja Espoon keskuksessa järjestettiin linjastosuunnitelman asukasillat, joissa esiteltiin suunnitelmaa ja kerättiin palautetta asukkailta.

Ensimmäinen linjastoluonnos julkaistiin joulukuun alussa 2017. Suunnitelmasta saadun palautteen perusteella linjastoluonnosta muokattiin ja päivitetty luonnos julkaistiin helmikuussa 2018. Linjastosuunnitelmaa käsiteltiin HSL:n hallituksen kokouksessa 6.3.2018, jossa suunnitelma jätettiin lisäselvityksiä varten pöydälle. Linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n hallituksen kokouksessa 27.3.2018.

Alla kartta muuttuvista linjoista, muutokset linjoittain ja lista linjoista, joihin ei tule muutoksia.

Hyväksytty linjastosuunnitelma

Muutokset linjoittain

Uusi runkolinja 200 perustetaan Elielinaukion, Leppävaaran ja Espoon keskuksen välille. Linja liikennöi läpi päivän viikon jokaisena päivänä 10 minuutin välein. Linja korvaa nykyiset linjat 217, 218, 226 ja 235.

Linja 202 jatketaan Leppävaarasta Perkkaan ja Säterin kautta Vitikkaan. Linjan reitti muutetaan kulkemaan Säterinkadun kautta nykyisen Impilahdentien sijaan. Linjan vuoroväliä tihennetään päiväliikenteessä.

Linja 203 päätetään Leppävaaraan ja linjan ruuhka-ajan vuoroväliä tihennetään.

Linjan 214 kaikki vuorot ajetaan Karakallion kautta. Linjan vuorovälejä tihennetään.

Linja 215 korvaa lakkautettavia linjoja 217 ja 218 Leppävaaran ja Lähderannan välillä. Kaikki linjan vuorot ajetaan Laaksolahdentien kautta. Linjan vuorovälejä tihennetään puolesta tunnista 15 minuuttiin ruuhka-aikoina.

Linjan 219 uusi numero on 236B. Linjan päätepysäkki siirretään Järvenperästä Vanhakartanoon. Linja siirtyy ajamaan linjojen 236 ja 239 kanssa samaa reittiä Viherlaakson kautta.

Linjalle 224 tehdään väliaikainen pisto Kuurintorpantielle korvaamaan linjan 235 poistuvaa palvelua. Pisto poistetaan, kun Suurpellon ja Kuurinniityn välinen joukkoliikennekatu valmistuu.

Uusi lähibussilinja 225(K) kulkee Viherlaaksonrannan ja Karakallion kautta tarjoten lähipalveluaViherlaaksonrantaan. Karamalmens skolanin alkamis- ja päättymisaikoihin linja ajetaan Kilon kautta (225K).

Linjan 227 päätepysäkki siirretään Espoon keskuksesta Jorviin. Linja ei enää jatkossa aja Karakallion kautta.

Linjan 236 vuorovälejä tasataan ja K-variantti lakkautetaan.

Linja 238 liikennöi arkisin ruuhka-aikaan noin tunnin vuorovälillä ja linjan variantit lakkautetaan.

Linjan 239 vuorovälejä tasataan ja T-variantti lakkautetaan. Yhteydet Röylän kouluun hoidetaan linjalla 349.

Linjan 243 vuoroväliä tihennetään.

Linja 244(K) korvaa nykyisen linjan 242 yhteyden Siikajärveltä Espoon keskuskeen. Yhteys Leppävaaraan muuttuu ruuhka-ajan ulkopuolella vaihdolliseksi

Linjan 245 vuoroväliä tihennetään ja K-variantti lakkautetaan.

Koululaislinjan 349 reitti muutetaan kulkemaan Perusmäen kautta Röylän ja Lahnuksen kouluille. Odilammen pisto poistuu.

Linja 437 perustetaan liikennöimään ruuhka-aikaan Perusmäen ja Martinlaakson välille.

Linjan 502 vuoroväliä tihennetään. Linja korvaa Kerasta Etelä-Leppävaaran ja Meilahden kautta Kamppiin liikennöivän ruuhkapainotteisen linjan 206(A).

Linjalle 566 perustetaan V-variantti, joka liikennöi aamuruuhkassa Martinlaaksosta ja iltaruuhkassa Espoon keskuksesta Järvenperän kautta, jolloin yhdessä linjan 582 kanssa tarjotaan tiheämmät yhteydet Espoon keskuksen ja Järvenperän välillä. Linjan vuoroväliä tihennetään.

Linjan 582 päätepysäkki siirretään Kalajärvelle. Linjalle perustetaan reittivariantti 582V, joka liikennöi ruuhkan vastasuuntaan Juvanmalmin teollisuusalueen kautta.

Yölinjat säilyvät ennallaan.

Linjat 206(A), 217, 218, 226(A) ja 242 lakkautetaan ja ne korvataan edellä mainituilla muiden linjojen reittimuutoksilla. 

Linjastosuunnitelmaan kuuluvat linjan 203 (Uusmäki-Leppävaara-Laajalahti) vuorovälin tihennys ruuhka-aikaan Leppävaaran ja Uusmäen välillä sekä uusi linja 437 (Perusmäki-Martinlaakso) otetaan käyttöön jo syksyllä 2018. Linja 437 tarjoaa yhdessä linjan 436 kanssa ruuhka-aikaan noin 15 minuutin vuorovälin Niipperistä Martinlaakson asemalle kehäradalle.

Linjat, joihin ei tule muutoksia

Linja                    Reitti

113                      Leppävaara - Perkkaa - Laajalahti - Tapiola (M)

114                      Leppävaara - Kilo - Mankkaa - Urheilupuisto (M) - Tapiola (M)

118                      Tapiola (M) - Suurpelto - Espoon keskus - Kauklahti

134                      Matinkylä (M) - Espoon keskus - Suvela - Tuomarila

136                      Matinkylä (M) - Espoon keskus - Suna - Tuomarila

201B                   Leppävaara - Mäkkylä - Pitäjänmäki

212                      Kamppi - Meilahti - Laajalahti - Kauniainen

213                      Kamppi - Meilahti - Laajalahti - Suvela - Espoon keskus - Kauklahti

246                      Espoon keskus - (Kellonummi) - Röylä - Bodom - Espoon keskus

321                      Elielinaukio - Jupperi - Vanhakartano

345                      Elielinaukio - Rinnekoti

348                      Rinnekoti - Röylä - Kalajärvi

435                      Elielinaukio - Koskelo

436                      Elielinaukio - Martinlaakso - Kalajärvi

531                      Tiistilä - Matinkylä (M) - Olari - Espoon keskus - Jorvi

532                      Leppävaara - Kera - Suurpelto - Matinkylä

533                      Matinkylä - Järvenperä

542                      Soukka - Kivenlahti - Latokaski - Espoon keskus - Jorvi

548                      Tapiola (M) - Mankkaa - Kauniainen - Viherlaakso - Jupperi

549                      Tapiola (M) - Mankkaa - Kauniainen - Jorvi

555                      Lauttasaari (M) - Leppävaara - Martinlaakso

555B                   Leppävaara - Myyrmäki

565                      Vantaankoski - Myyrmäki - Jupperi - Jorvi - Espoon keskus

U355                   Helsinki - Klaukkala

U346                   Helsinki - Kalajärvi - (Vihti)

Lähibussilinjat 168, 169, 201, 207, 229 ja 232

 

Viimeistelty linjasto etenee päätöksentekoon

Asukasvuorovaikutuksessa ollutta linjastoluonnosta on viimeistelty eri vuorovaikutuskanavien kautta tulleiden palautteiden pohjalta. Keskeisiin muutoksiin voi tutustua Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman viimeisimmässä blogipostauksessa. Runkolinjan 200 päätepysäkki siirretään Jorvista Espoon keskukseen, linjan 227 päätepysäkki siirretään Espoon keskuksesta Jorviin, linjalle 566 luodaan Järvenperän kautta ajava V-variantti ja linjan 244 joka toinen vuoro ajetaan K-varianttina Heinästien ja Brobackantien kautta. Tämän lisäksi lähibussilinjalle 225/K lisätään Viherlaaksonrannan kierros. Viimeistellystä linjastoluonnoksesta löytyy alla olevan linkin takaa pdf-muotoinen kartta, jossa linjoja voi tarkastella yksittäin.

pohjoisespooleppavaaralinjastoviimeistelty.pdf

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran viimeistelty linjasto

HSL:n hallitus tutustui linjastoluonnokseen hallituksen iltakoulussa 7.2.2018. Maanantaina 26.2.2018 viimeisteltyä linjastosuunnitelmaa esiteltiin Espoon konsernijaoston kokouksessa. Linjastosta päätetään HSL:n hallituksen käsittelyssä tiistaina 6.3.2018.

Linjastoluonnoksen kommentointiaika päättyi 21.1.2018

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen linjastoluonnosta sai kommentoida sunnuntai-iltaan 21.1.2018 asti joko linjastosuunnitelman blogissa tai sähköpostilla osoitteeseen pohjoisespooleppavaara@hsl.fi. Kommentointiajan päätyttyä linjastoluonnosta tarkastellaan saatujen kommenttien pohjalta ja mietitään tarvittavia toimenpiteitä.

Linjastosuunnitelmaan liittyen järjestettiin ke 10.1. ja to 11.1 asukasillat, joissa alueen asukkailla ja alueella työskentelevillä oli mahdollisuus kommentoida linjastoluonnosta ja keskustella luonnoksesta HSL:n edustajien kanssa. Leppävaaran asukastilaisuudessa toivottiin linjastoluonnoksesta karttaa, jossa linjoja voi tarkastella yksitellen. Karttaa tai sen alla olevaa linkkiä painamalla avautuu PDF-muotoinen kartta linjastoluonnoksesta. Jos haluat tarkastella linjoja yksitellen, lataa kartta koneellesi ja avaa se Adobe Reader -ohjelmassa. Tämän jälkeen vasemmasta sivupalkista voi valita, mitkä linjat kartalla näytetään.

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastoluonnos

pohjoisespooleppavaaralinjastoluonnos.pdf

Linjastoluonnos on valmistunut!

Hsl on laatinut loka- marraskuussa avoinna olleen liikkumiskyselyn vastausten ja muiden lähtötietojen perusteella linjastoluonnoksen, joka on nyt avoinna kommenteille ja mielipiteille. Luonnos on esillä linjastosuunnitelman blogissa. Luonnosta voi kommentoida joko blogitekstin yhteyteen tai sähköpostilla osoitteeseen pohjoisespooleppavaara@hsl.fi. Paneudumme suunnitelmasta annettuun palautteeseen projektiryhmän kesken, jotta lopputuloksena on linjasto, joka mahdollistaa mahdollisimman monen sujuvat matkat. Emme vastaa annettuihin palautteisiin ja ehdotuksiin yksilöllisesti, vaan kerromme blogissa esille nousseista asioista kootusti ja mietimme niihin ratkaisuja.

HSL on aloittanut Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueen linjastosuunnitelmatyön.

Uudistusten tavoitteena on selkeyttää linjastoa, tasata vuorovälejä ja tarjota sujuvia joukkoliikenneyhteyksiä. Linjastosuunnitelmassa alueen joukkoliikennetarjonta sovitetaan yhteen länsimetron liityntälinjaston ja Raide-Jokerin kanssa. Lisäksi suunnitelmassa kartoitetaan, mitkä alueen linjoista on mahdollista liikennöidä sähköbusseilla.

Suunnitelman eteneminen

Työn vaiheista ja etenemisestä informoidaan suunnitelman blogissa. Linjastosuunnitelma laaditaan Espoon kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden yhteistyönä. Suunnitelma valmistuu vuoden 2018 alkupuolella ja linjastomuutokset toteutetaan vaiheittain syksystä 2019 alkaen.