Raitioliikenteen linjasto muuttuu syksyllä 2017

Raitioliikenteen linjasto uudistuu elokuussa 2017. HSL uudistaa raitiolinjoja, jotta ne palvelisivat mahdollisimman monen matkustajan liikkumistarpeita ja jotta raitiolinjat kytkeytyisivät saumattomasti muihin liikennemuotoihin.

Raitiovaunulinjat syksyllä 2017

Muutokset linjoittain

Linja 1

Linjan 1 reitti muuttuu ja linja alkaa liikennöidä kaikkina viikonpäivinä. Linjan uusi reitti on Eira - Fredrikinkatu - Bulevardi - Lasipalatsi - Runeberginkatu - Helsinginkatu - Sörnäinen - Mäkelänkatu - Käpylä. Linja liikennöi arkisin ja lauantaisin 10 min välein ja sunnuntaisin 12 min välein.

Linjan 1 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 2

Linjan 2 reitti muuttuu Etu-Töölössä ja ydinkeskustassa. Linjan uusi reitti kulkee Aleksanterinkadun, Mannerheimintien ja Arkadiankadun kautta. Reittiosuus rautatieasemalta Kamppiin jää pois ja korvataan linjan 7 reittimuutoksella. Linjan pohjoinen päätepysäkki siirtyy Länsi-Pasilaan. Linjan vuorovälit ja liikennöintiajat eivät muutu.

Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 3

Linjan 3 pohjoinen päätepysäkki siirtyy Mannerheimintien ja Kuusitien risteykseen syksyllä 2017 kun Reijolankadun uusi rataosuus valmistuu. Linja kulkee ennen sitä tilapäisesti Nordenskiöldinkadulta Töölön hallille. Linjan vuorovälit ja liikennöintiajat eivät muutu.

Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 4

Linjalla 4 ei tapahdu muutoksia.

Linja 5

Linjalla 5 ei tapahdu muutoksia.

Linjat 6 ja 6T

Linjan 6 vuoroväli harvenee ruuhka-aikoina 10 minuuttiin. Linjalla on jatkossa samat vuorovälit kuin linjalla 7, jolloin raitiovaunut kulkevat Hämeentiellä Sörnäisten ja Hakaniemen välillä säännöllisin 5 – 6 minuutin vuorovälein. Arabiassa vuorotiheys on yhdessä linjan 8 kanssa 5 – 6 minuuttia.

Linjalla 6T ei tapahdu muutoksia.

Linjat 7A ja 7B

Linjat 7A ja 7B lakkautetaan ja korvataan muiden linjojen reittimuutoksin. Uusi linja 7 alkaa kulkea reittiä Länsi-Pasila – Pasilan asema – Mäkelänkatu – Sörnäinen – Hakaniemi – Kruununhaka – Rautatieasema – Kamppi – Länsiterminaali. Töölön suunnasta Länsi-Pasilaan alkaa kulkea linja 2.

Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 8

Linjan 8 vuoroväli harvenee ruuhka-aikoina 10 minuuttiin. Vuorovälit Sörnäisten ja Töölön välillä tihenevät, kun linjan 1 reittimuutoksen myötä linjojen yhteistä reittiosuutta liikennöidään 5 – 6 minuutin välein.

Linja 9

Linjan 9 eteläinen päätepysäkki siirtyy Länsiterminaalilta Saukonpaateen. Linja alkaa kulkea uutta Välimerenkadun raitiotietä pitkin.

Linjan 9 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 10

Linjalla 10 ei tapahdu muutoksia.

Selkeä verkosto, tiheä liikenne

Raitioliikenteestä muodostuu kantakaupungin alueelle nykyistä vahvempi verkko, jossa solmupisteiden välillä matkustaminen on helppoa tiheiden vuorovälien vuoksi. Pääkaduilla kulkee kaksi tai useampia raitiolinjoja, jolloin vuorovälit linjojen yhteisillä osuuksilla ovat enintään 5 - 6 minuuttia päivästä ja vuorokaudenajasta riippuen. Osalla linjoista pääsee matkustamaan kätevästi kaupungin poikki ja pyrkimyksenä on ollut, että vaihdottomia matkoja voisi tehdä pitkälti samoilla reiteillä kuin nykyisinkin.

Suunnitelma parantaa raitioliikenteen kustannustehokkuutta, minkä seurauksena viikoittaisten lähtöjen määrää on voitu lisätä. Lisäys kohdistuu ensisijaisesti päivä- ja iltaliikenteeseen, jotta raitiovaunujen käyttö erityisesti asiointi- ja vapaa-ajan matkoilla olisi aiempaa helpompaa. Ruuhka-aikojen kapasiteetin riittävyys turvataan uusilla, nykyistä suuremmilla raitiovaunuilla.

Linjastouudistuksen taustaa

Vuosikymmeniä varsin vakiintuneina pysyneinä raitiolinjoja oli tarpeen tarkastella kaupungin ja yhteiskunnan muuttumisen vuoksi. Helsingin entisille satama-alueille nousevien asuin- ja työpaikka-alueiden myötä liikkuminen kantakaupungin alueella kasvaa. Myös liikkumistottumukset ja arvostukset muuttuvat.

Myös Kehärata ja Länsimetro tulevat vaikuttamaan siihen, miten kantakaupungin alueella liikutaan. Uudet raiteet keräävät matkustajia entistä laajemmalta ja tuovat keskustaankin entistä enemmän matkustajia.

Raitioliikenteen matkustajamäärät ovat jälleen hienoisessa nousussa. HSL haluaa kehittää ratikkalinjoja, jotta kasvusuunta säilyisi ja jopa voimistuisi.

Asukkaat mukana muutosten valmistelussa

HSL järjesti raitioliikenteen linjaston suunnitelmista kolme asukastilaisuutta vuoden 2013 lopussa. Tilaisuuksissa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmien luonnoksiin sekä keskustella ja antaa palautetta niistä. Tilaisuuksiin osallistui suunnittelijoita HSL:stä ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä raitioliikenteen tuotannosta HKL:stä. Linjastosuunnitelmiin sai tutustua etukäteen kaikissa asukastilaisuuksien pitopaikoissa ja palautetta voi antaa myös kirjallisesti palautelaatikoihin ennen ja jälkeen tilaisuuksien.

Linjastosuunnitelman luonnos oli asukkaiden kommentoitavana helmikuussa 2014. Kommentteja oli mahdollista antaa sähköpostilla suunnitelma-aineistosta, joka oli esillä HSL:n verkkosivuilla sekä linjastosuunnitelman verkkoblogissa.

Raitiolinjaston suunnitelmaluonnos esiteltiin HSL:n hallitukselle 25.3.2014 ja hallitus päätti pyytää siitä HSL:n jäsenkuntien lausunnot HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2015–2017 lausuntopyynnön yhteydessä. Lausuntojen sekä saadun palautteen perusteella suunnitelma viimeisteltiin ja HSL:n hallitus hyväksyi linjastosuunnitelman helmikuussa 2015.

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma

Tulossa myöhemmin

Raitioliikenteen linjastouudistuksesta on jo toteutettu linja 5, joka alkoi liikennöidä Rautatieaseman ja Katajanokan terminaalin välillä kesällä 2016. Syksyn 2017 jälkeen muutoksia tehdään tulevina vuosina vielä lisää uusien ratojen valmistuessa. Jätkäsaaren raitiotiet valmistuvat kokonaisuudessaan 2020-luvun alussa. Hernesaaren kärkeen raitioliikenne ulottunee vasta 2020-luvun puolivälissä, mutta Eiranrantaan saatetaan päästä aloittamaan liikenne jo aiemmin Telakkarannan asuinalueen ja katujen valmistuessa. Pasilasta Ilmalaan voidaan liikennöidä Pasilan keskuskorttelien ja uusien raideyhteyksien valmistuttua arviolta 2021.

Raitioliikenteen muutoksia tulevina vuosina

Katso myös

Kommentit

Joukkoliikenteen suunnittelu on tosiaan aina kompromissien tekemistä: palvelun tarjoaminen yhdessä paikassa on väistämättä jollain tavoin poissa toisaalta. Raitiolinjan 2 tapauksessa Töölön suunnasta on toivottu suoraa ja nopeaa yhteyttä kohti ydinkeskustaa, millaista ei ole ollut sen jälkeen, kun raitiovaunut siirtyivät kulkemaan Kampin kautta. Kun samalla pyrimme takaamaan tärkeimmille yhteysväleille tiheät vuorovälit kahden eri linjan yhdistelmänä, Kampin metroasema jää valitettavasti tässä vaiheessa ilman linjan 2 palvelua. Toivomme kuitenkin, että matka myös Olympiaterminaaliin sujuisi edelleen mahdollisimman hyvin, vaikka kävelymatkat tämän nimenomaisen vaihdon yhteydessä hieman pitenevätkin.

Päivittäin työmatkaan linjoja 6 ja 8 käyttävänä on todettava, että linjat Ovat nytkin ruuhka-aikana erittäin täynnä. Esimerkiksi 8.2. ei Sörnäisissä rollaattorilla liikkuva mahtunut enään lastenvaunujen sekaan. Kun autoilua pyritään vähentämään muuttamalla kalliilla ratkaisuilla esimerkiksi Hämeentie joukkoliikennekaduksi on huolestuttavaa, että joukkoliikennettä Arabianrannasta heikennetään ja samalla suunnitellaan lisää asuntoja sinne

Vaikka linjojen 6 ja 8 vuoroväli harvenee ruuhka-aikana, matkustajapaikkojen määrä pysyy ennallaan, kun liikenteeseen tulee uutta raitiovaunukalustoa. Uudet raitiovaunut ovat myös aiempaa tilavampia, millä nimenomaan on pyritty huomioimaan se, että mahdollisimman monet mahtuisivat kyytiin myös vaikkapa lastenvaunujen kanssa. Pyrimme tarjoamaan Arabian ratikkamatkustajille tiheät ja tasaiset vuorovälit ja luotettavan liikenteen, mutta jos emme tässä onnistu, olemme valmiita palaamaan asiaan.

Liikun paljon eri puolille Helsinkiä Arabianrannassa käsin, erityisesti ratikoilla. Olen huomannut että erityisesti ruuhka-aikaan vaunut niin täynnä että vanhuksetkin seisovat, lastenvaunuja jää pysäkeille odottamaan seuraavaa. Vuorot tulevat viiveellä ja muutama peräkkäin. Ei edes harvinaista ole se että Arabian suuntaa menevät 6 ja 8 joutuvat kääntymään jo Paavalin kirkolla ympäri takaisin päin koska aikataulut eivät pidä. Arabiaan menijät odottavat kiltisti seuraavaa ja siihen voi nyt jo mennä se 10 min , miten sitten kun vuoroväli on pidempi?? Pikkuhiljaa ajatte taas alas ratikka liikennettä, vaikkakin suunnitelmissa väitetään päinvastaista. Pysäkkien poistoja , lippujen hintojen nostoa, vuorojen vähentämistä ja kokonaisten kaupunginosien blokkaamista( bussilinjojen siirtoja pois Esim. Arabianrannassa Hämeentieltä) .
Tämä on kestämätöntä kaupunkisuunnittelua! Käsitin Helsingin visioita tutkiessani että erityisesti julkisen liikenteen sujuvuutta lisäämällä saavutettaisiin pikkuhiljaa tila jossa yksityisautoja tarvittaisiin vähemmän.
Sitä sopii sitten muistella kun odotamme niitä kulkuvälineitä, milloin mistäkin syystä, myöhässä, oli sää mikä hyvänsä!

Pyrimme näillä uudistuksilla nimenomaan parantamaan joukkoliikenteen luotettavuutta. Samalla Helsingin raitioverkosto laajenee tulevina vuosina uusille alueille, minkä myötä uudistuksia on tarpeen tehdä. Arabianrannan raitiovaunujen vuoroväli harvenee kahdella minuutilla, mutta samaan aikaan liikenteeseen tulee uudempia raitiovaunuja, joiden myötä matkustajapaikkojen määrä pysyy ennallaan myös ruuhka-aikoina. Tasaisemmilla vuoroväleillä pyrimme myös siihen, että vuoroväli pysyisi mahdollisimman tasaisena myös kahden eri lijan yhteisellä osuudella. Lisäksi pyrimme siihen, että yhä harvempi vaunu joutuisi kääntymään Paavalinkirkolla ja että myös lastenvaunujen kanssa matkustavat pääsisivät nykyistä paremmin kyytiin. Myös tässä asiassa uskomme uuden raitiovaunukaluston auttavan.

Bussilinjat 68 ja 74 tosiaan siirtyvät pois Hämeentieltä, mutta linjalle 71 perustetaan reittiversio 71B, joka takaa ruuhka-aikoina Hämeentien Arabian-osuudelle edelleen tiheän vuorovälin.

Arabianrantaa on rakennettu moderniksi kaupunginosaksi, jossa pysäköintipaikkoja on vähän ja nojataan vahvasti julkiseen liikenteeseen. Käytän itse työmatkoihin lähinnä ratikkaa. Ruuhka-aikojen liikenteen harventaminen kuulostaa karmealta (linjat 6 ja 8).

Ruuhka-aikojen vuoroväli harvenee kahdella minuutilla, mutta samalla liikenteeseen tulee uusia raitiovaunuja, joten matkustajapaikkojen määrä pysyy ennallaan. Pyrimme edelleen tarjoamaan Arabiasta tiheät ja luotettavat raitioyhteydet, ja jos emme tässä onnistu, olemme valmiita palaamaan asiaan.

Aivan järkyttävä suunnitelma. Muutimme Arabiaan nimenomaan sen hyvien liikenneyhteyksien vuoksi. Käytämme joka päivä ratikoita 6 ja 8 työmatkoihin, ja voin kertoa, että ne ovat ruuhka-aikaan aivan tupaten täynnä. Tässä päätöksessä ei ole järjen hiventäkään. Olemme molemmat mieheni kanssa kuukausikortilla matkustavia eli tasaista tuloa HSL:lle. Aluellehan rakennetaan koko ajan ja porukka tarvitsisi oikeasti vielä aktiivisempaa ratikkaliikennettä.

Linjojen 6 ja 8 vuoroväli kyllä harvenee ruuhka-aikoina kahdella minuutilla, mutta toisaalta vuoroväli muuttuu tasaiseksi, jolla pyrimme parantamaan myös liikenteen luotettavuutta. Toisaalta voimme edelleen tarjota saman määrän matkustajapaikkoja kuin ennenkin, kun liikenteeseen tulee entistä enemmän uusia Artic-raitiovaunuja, joiden matkustajakapasiteetti on vanhempia vaunuja selkeästi suurempi. Mikäli emme kuitenkaan tällä järjestelyllä onnistu tarjoamaan Arabianrantaan tällä järjestelyllä toimivaa ja luotettavaa raitioliikennettä, olemme valmiita palaamaan asiaan.

Mielestäni on kummallista, että kun Arabianrannan alue alkaa olla valmis ja lisärakentamistakin jo suunnitellaan, niin tässä vaiheessa HSL vähentää julkisen liikenteen palveluita tällä tiheästi asutulla asuinalueella, joka on pitkälti riippuvainen julkisesta liikenteestä. Alueellahan on vain osalle asukkaista edes tarjolla autoille pysäköintimahdollisuus, joten koko alue on suunniteltu julkinen liikenne silmällä pitäen.

Eikö kaupungin pitäisi suosia julkisilla liikkumista yksityisautoilun sijasta? Nämä suunnitelmat eivät todellakaan tue sitä politiikkaa. Aikaisemmin on pikemminkin puhuttu julkisen liikenteen yhteyksien parantamisesta alueella entisestään eikä suinkaan huonontamisesta.

Ymmärrämme mainiosti huolen yhteyksien heikentymisestä, mutta tilanne ei ole lainkaan niin paha kuin viesteistämme on ehkä käynyt ilmi. Arabianrannan joukkoliikenteen palvelutaso tulee edelleen olemaan hyvä., Vaikka raitiolinjojen ruuhka-ajan vuoroväli harvenee kahdella minuutilla, voimme kuitenkin edelleen tarjota saman määrän matkustajapaikkoja uudempien ja tilavampien raitiovaunujen myötä. Myös bussilinjastoon tulee muutoksia; vaikka linja 68 ja 74 poistuvat Toukolassa Hämeentieltä, linjalle 71 perustetaan reittiversio 71B, joka edelleen pitää vuorovälit bussilla Arabiasta Rautatientorille viidessä minuutissa. Mikäli Arabianrannan joukkoliikenne kuitenkin näiden muutosten myötä osoittautuu toimimattomaksi, olemme valmiita tekemään tilanteeseen korjauksia.

Arabianrannan osalta huonosti perusteltu ehdotus. Raitoliikenteen linjastosuunnitelmassa todetaan (pdf s. 35), että palvelutaso heikkenee Hämeentiellä Sörnäisten pohjoispuolella ruuhka-aikaan. Samalla todetaan, että palvelutaso paranee mm. Töölössä ja Punavuoressa, vaikka siellä on ylitarjontaa. Samoin väestönkasvun odotetaan olevan Arabianrannassa suurempaa kuin alueilla, joilla palvelutasoa parannetaan (pdf s. 49).

On vaikea nähdä, miten näillä lähtötiedoilla voi perustellusti tehdä tällaisen suunnitelman. Osaisikohan joku avata?

t. Iivo Vehviläinen

Ruuhka-aikana vuoroväli tosiaan hieman harvenee, mikä sellaisenaan tietysti tarkoittaa palvelutason heikennystä. Samassa yhteydessä myös linjastosuunnitelmassa kuitenkin mainitaan, että uudemman raitiovaunukaluston myötä matkustajapaikkojen määrä pysyy yhä riittävänä. Kun pidämme eri linjoilla vuorovälit mahdollisimman tasaisina niin ruuhka-aikana kuin muulloinkin, voimme tarjota entistä luotettavammin lyhyen ja tasaisen vuorovälin kahden eri linjan yhteisille osuuksille. Tällainen osuus on - kuten nykyäänkin - esimerkiksi linjojen 6 ja 8 yhteinen reitti Arabian ja Sörnäisten välillä. Pyrkimyksemme on luoda Arabianrantaan luotettava yhteys, jossa raitiovaunut 6 ja 8 lähtevät tihein ja tasaisin välin kohti Sörnäisiä, josta voi joko jatkaa matkaa Hämeentietä tai Helsinginkatua pitkin tai vaihtoehtoisesti vaihtaa välinettä. Jos tämä ei onnistu, olemme valmiudessa tekemään korjausliikkeitä.

Hei,
6 ja 8 linjan vuorovälien harventaminen varsinkin ruuhka-aikaan on erittäin huono idea. Itse käytän näitä päivittäin ja erittäin harvoin ratikassa on ylimääräistä tilaa, suuri osa käyttäjistä vain on kausilippujen omistajia joilloin käyttö ei näy tilastoista samalla tavalla. Tämä yhdistettynä syksyllä voimaan tulevaan Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmaan, joka vähentää myös Arabian läpi ajavia busseja, tekee Arabiasta liikkumisen huomattavasti vaikeammaksi. Yhdistettyna Koillis-Helsingin bussiliikenteen uudistamiseen käyttömäärät Arabiasta tulevat lisääntymään ja aiheuttamaan mahdottomia ruuhkia, kun nykyäänkään Sörnäisistä ei aina mahdu ratikkaan sisään. Toivottavasti harkitsette asiaa uudelleen.

Raitiolinjojen vuorovälin harvenemisen taustalla on se, että pystymme uusien raitiovaunujen myötä tarjoamaan Arabianrannasta saman määrän matkustajapaikkoja kuin ennenkin, vaikka vuoroväli on ruuhka-aikoina 2 minuuttia harvempi. Ruuhka-ajan vuorovälin harvenemisen myötä taas saamme raitiovaunukaluston tehokkaammin käyttöön ja voimme ratkaisun myötä myös laajentaa liikennöintiaikoja ja parantaa siten palvelua useilla linjoilla. Vuorovälien pitämisessä tasaisena on sekin hyvä puoli, että siten kahden linjan yhteisillä osuuksilla voidaan päästä tasaisempiin vuoroväleihin, mikä on ollut yksi uuden raitiolinjaston suunnittelun lähtökohdista. Tällä ratkaisulla pyrimme myös tekemään liikenteestä entistä luotettavampaa. Pyrkimyksemme on siis tarjota Arabianrannan asukkaille tasainen noin viiden minuutin vuoroväli kohti Sörnäisiä, mistä matka jatkuu joko Hämeentietä tai Helsinginkatua pitkin tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi metrolla eteenpäin.

Vaikka 68 ja 74 siirtyvät kulkemaan Kustaa Vaasan tietä pitkin, linjalle 71 perustetaan Viikkiin asti kulkeva reittiversio 71B, jotka yhdessä tarjoavat ruuhka-aikoina tiheän vuorovälin myös Hämeentien Arabian-osuudelle. Tämän lisäksi linja 506 alkaa kulkea myös lauantaisin ja sen reittiä jatketaan Viikistä Latokartanon kautta Myllypuroon.

1A on todella tärkeä työmatka- ja kouluyhteys aamuisin Hakaniemestä etelä-Helsinkiin. Aivan tupaten täynnä joka aamu. Ei saa poistaa! Linjojen 6 ja 8 vuorovälien harvennus ruuhka-aikaan on erittäin huono juttu ja vailla perusteita.

Hakaniemen ja Etelä-Helsingin väliselle yhteydelle voisi ruuhka-aikaa ollakin käyttöä, mutta tällä hetkellä meillä ei ole mahdollisuuksia sellaisen toteuttamiseen ilman että palvelua vastaavasti heikennettäisiin jossain muualla - muun muassa kaluston määrään ja rahaan liittyvät rajoitukset tulevat vastaan. Elokuussa linjan 1A palvelua perustetaan korvaamaan uusi bussilinja 17, joka kulkee Hakaniemestä Kauppatorin ja Olympiaterminaalin kautta Tehtaankadulle ja sieltä edelleen Punavuoren ja Hietalahden kautta Salmisaareen. Linjan vuoroväli toki on nykyistä raitiovaunua harvempi. Hakaniemen ja eteläisen kantakaupungin välisiin matkoihin on toki edelleen tarjolla myös varsin tiheitä vaihdollisia yhteyksiä.

10 minuutin vuoroväli on liian pitkä ratikoille 6 ja 8, jotka liikennöivät käytännössä koko kaupungin läpi - varsinkin, jos ratikkaliikenteestä halutaan julkisen liikenteen runko. Nytkin vuorot ovat usein myöhässä ja pitkä talvikausi huonontaa tilannetta. Olen hämmästellyt miksi 6T kulkee vain iltapäivisin ja melko pitkään. Jos ajatuksena on palvella Länsisatamaan menijöitä niin eikö silloin olisi loogista lisätä muutama 6T:n vuoro myös aamuiksi?

Linjan 8 vuorovälejä ei mitenkään voi pidentää 10 minuuttiin ruuhka-aikoina! Tässä päässä Jätkäsaarta linja on ainoa reitti Töölön suuntaan sekä Munkkiniemen suuntaan. Linjat 7 ja 9 eivät tule kattamaan tätä suuntaa mitenkään. Käsittämätöntä. Nyt jo menee työmatkoihin keskustan sisällä 45 min/suunta, tämä vielä pidentää sitä kestämättömän pitkäksi. Lapsienkin hoitopäivät pitenevät kun ei pääse heitä hakemaan kun pitää seisoskella pysäkillä ja odottaa sporaa, minkä vuoroväli on kuin maaseudun busseilla...

Joukkoliikenteen suunnitteleminen vaatii aina jonkinlaisten kompromissien tekemistä, ja erilaisiin ratkaisuihin vaikuttaa monta eri tekijää: esimerkiksi käytettävissä olevan kaluston määrä, käytettävissä olevan rahan määrä ja liikkumistarpeet eri puolilla kaupunkia. Raitiolinjan 8 tapauksessa vuoroväli harvenee tasaiseksi 10 minuutiksi ennen muuta kahdesta syystä. Tasaisilla vuoroväleillä pyrimme lisäämään linjan luotettavuutta, ja ilman ruuhka-aikojen tiheämpiä vuorovälejä saamme myös kaluston pysymään liikenteessä nykyistä tehokkaammin ja laajentamaan siten liikennöintiaikoja ja palvelutasoa. Toisaalta 10 minuutin vuorovälillä voidaan taata kahden linjan yhteisillä osuuksilla mahdollisimman tasainen vuoroväli tärkeimmille yhteysväleille. Pyrimme uudistuksella lisäämään liikenteen luotettavuutta. Myös uudempi raitiovaunukalusto on kapasiteetiltaan vanhempia nivel- ja Variotram-vaunuja siinä määrin suurempaa, että matkustajapaikkojen määrä pysyy pitkälti ennallaan.

Töölöstä tulee kaksi ratikkaa, mutta kumpikaan ei jatka Kamppiin vaan karkaa vanhaa reittiä Mannerheimintielle. Mitä järkeä tässä on?

Töölöstä ei ole ollut yhtä suoraa ja nopeaa yhteyttä Mannerheimintielle sen jälkeen, kun raitiovaunut siirtyivät kulkemaan Arkadiankadun sijasta Kampin metroaseman kautta. Tällaista yhteyttä on kuitenkin toivottu. Nykytilanteessa sekä bussit että raitiovaunut ovat kulkeneet Kampin metroasemalle.

Yhtenä raitiolinjaston suunnittelun tärkeimmistä lähtökohdista on ollut se, että keskeisimmille yhteysväleille muodostuu tiheän ja tasaisen vuorovälin liikenne kahden eri raitiolinjan yhdistelmänä, ja pidämme yhtenä tällaisena yhteysvälinä Töölön ja Lasipalatsin välistä osuutta. Elokuun jälkeen olisimme siis tilanteessa, jossa bussit kuljettavat Töölön suunnalta tihein vuorovälein Kampin metroasemalle kuten nykyäänkin ja raitiovaunut (linjat 1 ja 2) tihein vuorovälein Mannerheimintielle ja siitä edelleen joko Kauppatorin tai Bulevardin suuntiin.

Hei
Työskentelen Helsingin suurimmassa tavaratalossa satojen muiden työtovereiden kanssa. Lisäksi Verkkokauppa.comissa käy tuhansia muita asiakkaita joka päivä. Miksi myymälän edessä oleva pysäkki puretaan pois? Jo nyt pitää kävellä parkkialueen läpi, mitä ei kunnossapidetä ollenkaan ja autot suhailevat miten sattuu. Asiakkaille heikompi julkinen tarkoittaa sitä että heidän pitää tulla autolla ruuhkauttamaan Tyynenmerenkatua vielä lisää.

Alun perinkin väliaikaiseksi suunniteltu Bunkkerin pysäkki joudutaan poistamaan ennen muuta siksi, ettei sille ole Tyynenmerenkadun katusuunnitelmassa tilaa, kun terminaalista poispäin kulkee lopputilanteessa kaksi autokaistaa. Kun Jätkäsaaren katurakentaminen valmistuu, linjat 8 ja 9 saavat uuden kääntösilmukkansa Verkkokauppa.comin ovien edustalta, ja myös tämä järjestely vaikuttaa osaltaan mahdollisuuksiin säilyttää Bunkkerin pysäkki. Bunkkerin pysäkiltä on Länsiterminaali T1:n pysäkille hieman alle 200 metrin kävelymatka.

(Katusuunnitelman piirustukset ovat nähtävillä myös verkossa: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2016/Ksv_2016-12-13_Kslk_39_El/9DFB6895-7AB6-C22F-BB99-58BEDEC00003/Liite.pdf)

Pitääkö korviahuumaava hiljaisuus tulkita niin, että paitsi että ei ole tutkittu, ei myöskään haluta tutkia?

Katusuunnitelman mukaan Bunkkerin pysäkki terminaaliin päin jää jonkinlaisena "haamukorokkeena" edelleen jäljelle, ja toisen suunnan pysäkistäkin pätkä. Onko ollenkaan tutkittu, mitä olisi vaatinut siirtää satamasta poispäin kulkevia autokaistoja kulkusuunnassa oikealle pysäkin vaatiman tilan verran?

Olisi hyvä, että Jätkäsaaresta kehittyisi aidosti julkista liikennettä suosiva kaupunginosa asukkaille (ei vain laivamatkustajille). 9 alkaa kulkea Välimerenkatua pitkin elokuussa. Samalla kuitenkin sekä 9 että 8 vuoroväliä harvennetaan. Saukonpaaden kärjen alueella yhteydet jäävät lopulta kehnoiksi, sillä raitiovaunupysäkille on matkaa 500 m ja metrolle 900 m ja ratikoiden vuoroväli pitenee. Voisiko vielä harkita vaunujen tiheämpää vuoroväliä taikka 9 reitin jatkamista Länsisatamankatua pitkin? Tai 7 reitin jatkamista Saukonpaateen saakka?

Juuri tähän me Jätkäsaaressa pyrimme - siis asukkaiden yhteyksien turvaamiseen. Totta kai laivamatkustajat aiheuttavat liikenteelle omat haasteensa. Suuri määrä matkustajia samalla kellonlyömällä kyytiin pyrkimässä voi herkästi hidastaa minkä tahansa kulkupelin matkaa.

Ruuhka-aikojen vuoroväleihin on tulossa harvennuksia, sillä pyrimme pitämään vuorovälit liikennöintiaikoina tasaisempina kuin nykyään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kullakin linjalla liikennöidään päivisin noin 10 minuutin vuorovälillä, jolloin kahden linjan yhteiselle osuudelle saadaan tasainen noin 5 minuutin vuoroväli. Pyrimme samalla parantamaan liikenteen luotettavuutta ja toisaalta pitämään kaluston nykyistä tehokkaammin käytössä, mikä taas vähentää kustannuksia. Lisäksi liikenteeseen on tulossa yhä enemmän uusia raitiovaunuja, joiden matkustajakapasiteetti on vanhempia Variotram-vaunuja suurempi.

Tulevaisuudessa linjat 7, 8 ja 9 tulevatkin kohtaamaan toisensa Länsiterminaalilla, mutta ratayhteyden valmistumista pitää vielä hieman odottaa, sillä rakentamistyöt Länsiterminaalin ja Saukonpaaden välisellä alueella ovat vasta käynnistymässä. (Tästä lisätietoa tässä kartassa: https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/raili_linjastomuutokset.pdf)

Linja 1A palvelee tuhansia työmatkalaisia päivittäin. Sen lopettaminen ei ole järkevää vaikka linja 1 muuttaisikin toiselle reitille.

Tänään tulin Urheilutalon pysäkiltä 1A:lla töihin Ullanlinnaan, niin kuin olen tullut jo vuodesta suo ja kuokka. Kello oli 8.00. Spåra oli aika täynnä jo siinä vaiheessa ja täydemmäksi tuli matkan aikana: koululaisia, työssäkävijöitä jne. Mietin että kiva kun tämä porukka sitten itsensä "tunkee" siihen 3:n linjaan joka on jo itsessään täynnä. Tai bussiin joka kulkee peräti puolen tunnin välein. Mielestäni kantakaupungissa pitää päästä miettimättä helposti paikasta A paikkaan B. Linjalla 1/1A on myös paljon turisteja koska se on ollut helppo yhteys Hakaniemen hotellien ja kauppatorin välillä. En tiedä ketä asukkaita on kuunneltu, ilmeisesti autoilijoita näissä uusissa linjauksissa.Eli Käpylä, Alppila ja Kruunuhaka on täysin unohdettu mutta muutenkin vilkkaasti liikennöity Mansku on täynnä samoin kuin Mäkelänkatu. Ei jaksa ymmärtää...

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.