Raitioliikenteen linjasto muuttuu syksyllä 2017

Raitioliikenteen linjasto uudistuu elokuussa 2017. HSL uudistaa raitiolinjoja, jotta ne palvelisivat mahdollisimman monen matkustajan liikkumistarpeita ja jotta raitiolinjat kytkeytyisivät saumattomasti muihin liikennemuotoihin.

Raitiovaunulinjat syksyllä 2017

Muutokset linjoittain

Linja 1

Linjan 1 reitti muuttuu ja linja alkaa liikennöidä kaikkina viikonpäivinä. Linjan uusi reitti on Eira - Fredrikinkatu - Bulevardi - Lasipalatsi - Runeberginkatu - Helsinginkatu - Sörnäinen - Mäkelänkatu - Käpylä. Linja liikennöi arkisin ja lauantaisin 10 min välein ja sunnuntaisin 12 min välein.

Linjan 1 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 2

Linjan 2 reitti muuttuu Etu-Töölössä ja ydinkeskustassa. Linjan uusi reitti kulkee Aleksanterinkadun, Mannerheimintien ja Arkadiankadun kautta. Reittiosuus rautatieasemalta Kamppiin jää pois ja korvataan linjan 7 reittimuutoksella. Linjan pohjoinen päätepysäkki siirtyy Länsi-Pasilaan. Linjan vuorovälit ja liikennöintiajat eivät muutu.

Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 3

Linjan 3 pohjoinen päätepysäkki siirtyy Mannerheimintien ja Kuusitien risteykseen syksyllä 2017 kun Reijolankadun uusi rataosuus valmistuu. Linja kulkee ennen sitä tilapäisesti Nordenskiöldinkadulta Töölön hallille. Linjan vuorovälit ja liikennöintiajat eivät muutu.

Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 4

Linjalla 4 ei tapahdu muutoksia.

Linja 5

Linjalla 5 ei tapahdu muutoksia.

Linjat 6 ja 6T

Linjan 6 vuoroväli harvenee ruuhka-aikoina 10 minuuttiin. Linjalla on jatkossa samat vuorovälit kuin linjalla 7, jolloin raitiovaunut kulkevat Hämeentiellä Sörnäisten ja Hakaniemen välillä säännöllisin 5 – 6 minuutin vuorovälein. Arabiassa vuorotiheys on yhdessä linjan 8 kanssa 5 – 6 minuuttia.

Linjalla 6T ei tapahdu muutoksia.

Linjat 7A ja 7B

Linjat 7A ja 7B lakkautetaan ja korvataan muiden linjojen reittimuutoksin. Uusi linja 7 alkaa kulkea reittiä Länsi-Pasila – Pasilan asema – Mäkelänkatu – Sörnäinen – Hakaniemi – Kruununhaka – Rautatieasema – Kamppi – Länsiterminaali. Töölön suunnasta Länsi-Pasilaan alkaa kulkea linja 2.

Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 8

Linjan 8 vuoroväli harvenee ruuhka-aikoina 10 minuuttiin. Vuorovälit Sörnäisten ja Töölön välillä tihenevät, kun linjan 1 reittimuutoksen myötä linjojen yhteistä reittiosuutta liikennöidään 5 – 6 minuutin välein.

Linja 9

Linjan 9 eteläinen päätepysäkki siirtyy Länsiterminaalilta Saukonpaateen. Linja alkaa kulkea uutta Välimerenkadun raitiotietä pitkin.

Linjan 9 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 10

Linjalla 10 ei tapahdu muutoksia.

Selkeä verkosto, tiheä liikenne

Raitioliikenteestä muodostuu kantakaupungin alueelle nykyistä vahvempi verkko, jossa solmupisteiden välillä matkustaminen on helppoa tiheiden vuorovälien vuoksi. Pääkaduilla kulkee kaksi tai useampia raitiolinjoja, jolloin vuorovälit linjojen yhteisillä osuuksilla ovat enintään 5 - 6 minuuttia päivästä ja vuorokaudenajasta riippuen. Osalla linjoista pääsee matkustamaan kätevästi kaupungin poikki ja pyrkimyksenä on ollut, että vaihdottomia matkoja voisi tehdä pitkälti samoilla reiteillä kuin nykyisinkin.

Suunnitelma parantaa raitioliikenteen kustannustehokkuutta, minkä seurauksena viikoittaisten lähtöjen määrää on voitu lisätä. Lisäys kohdistuu ensisijaisesti päivä- ja iltaliikenteeseen, jotta raitiovaunujen käyttö erityisesti asiointi- ja vapaa-ajan matkoilla olisi aiempaa helpompaa. Ruuhka-aikojen kapasiteetin riittävyys turvataan uusilla, nykyistä suuremmilla raitiovaunuilla.

Linjastouudistuksen taustaa

Vuosikymmeniä varsin vakiintuneina pysyneinä raitiolinjoja oli tarpeen tarkastella kaupungin ja yhteiskunnan muuttumisen vuoksi. Helsingin entisille satama-alueille nousevien asuin- ja työpaikka-alueiden myötä liikkuminen kantakaupungin alueella kasvaa. Myös liikkumistottumukset ja arvostukset muuttuvat.

Myös Kehärata ja Länsimetro tulevat vaikuttamaan siihen, miten kantakaupungin alueella liikutaan. Uudet raiteet keräävät matkustajia entistä laajemmalta ja tuovat keskustaankin entistä enemmän matkustajia.

Raitioliikenteen matkustajamäärät ovat jälleen hienoisessa nousussa. HSL haluaa kehittää ratikkalinjoja, jotta kasvusuunta säilyisi ja jopa voimistuisi.

Asukkaat mukana muutosten valmistelussa

HSL järjesti raitioliikenteen linjaston suunnitelmista kolme asukastilaisuutta vuoden 2013 lopussa. Tilaisuuksissa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmien luonnoksiin sekä keskustella ja antaa palautetta niistä. Tilaisuuksiin osallistui suunnittelijoita HSL:stä ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä raitioliikenteen tuotannosta HKL:stä. Linjastosuunnitelmiin sai tutustua etukäteen kaikissa asukastilaisuuksien pitopaikoissa ja palautetta voi antaa myös kirjallisesti palautelaatikoihin ennen ja jälkeen tilaisuuksien.

Linjastosuunnitelman luonnos oli asukkaiden kommentoitavana helmikuussa 2014. Kommentteja oli mahdollista antaa sähköpostilla suunnitelma-aineistosta, joka oli esillä HSL:n verkkosivuilla sekä linjastosuunnitelman verkkoblogissa.

Raitiolinjaston suunnitelmaluonnos esiteltiin HSL:n hallitukselle 25.3.2014 ja hallitus päätti pyytää siitä HSL:n jäsenkuntien lausunnot HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2015–2017 lausuntopyynnön yhteydessä. Lausuntojen sekä saadun palautteen perusteella suunnitelma viimeisteltiin ja HSL:n hallitus hyväksyi linjastosuunnitelman helmikuussa 2015.

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma

Tulossa myöhemmin

Raitioliikenteen linjastouudistuksesta on jo toteutettu linja 5, joka alkoi liikennöidä Rautatieaseman ja Katajanokan terminaalin välillä kesällä 2016. Syksyn 2017 jälkeen muutoksia tehdään tulevina vuosina vielä lisää uusien ratojen valmistuessa. Jätkäsaaren raitiotiet valmistuvat kokonaisuudessaan 2020-luvun alussa. Hernesaaren kärkeen raitioliikenne ulottunee vasta 2020-luvun puolivälissä, mutta Eiranrantaan saatetaan päästä aloittamaan liikenne jo aiemmin Telakkarannan asuinalueen ja katujen valmistuessa. Pasilasta Ilmalaan voidaan liikennöidä Pasilan keskuskorttelien ja uusien raideyhteyksien valmistuttua arviolta 2021.

Raitioliikenteen muutoksia tulevina vuosina

Katso myös

Kommentit

Kaipa bussi alkaa kulkea tiheämmin heti, kun sen kapasiteetti loppuu pahasti kesken. Kenties joskus jopa keksitään uusi raitiolinja välille Eira - Kruununhaka - Linjat.

Joukkoliikenne on aina monien erilaisten liikkumistarpeiden välistä yhteen sovittamista. Raitiolinjaston uudistamisessa olemme pyrkineet luomaan Helsingin vilkkaimmille väylille sellaisen järjestelyn, jossa kahden linjan yhdistelmänä voidaan tarjota yhteys tiheällä ja tasaisella vuorovälillä. Reittioppilaan mainitsemalle linjalle voisi kieltämättä olla varsinkin ruuhka-aikoina kysyntää, mutta toistaiseksi sellaista ei ole suunnitteilla - sekä raitiovaunukalustoa että rahaa on käytössä rajallisesti. Linjastossa on pyritty siihen, että se palvelisi mahdollisimman monia mahdollisimman hyviä.

vaihtuuks toi 7linja pasilassa kakkoseen ja olympiaterminaalilla kolmoseen. Kartan mukaan näin vai kääntääkö 7 jotenki pasilassa ympäri

Näin tulee tosiaan tapahtumaan, eli linjat 2, 3 ja 7 ovat samassa vaunukierrossa. 2 ja 7 vaihtavat tunnuksia syksystä alkaen Länsi-Pasilassa, kun Pasilan aseman rakennustyöt eivät mahdollista ajantasauspysäkin sijoittamista sinne. Triplan ja uuden aseman valmistuttua linjat 2 ja 7 saavat uuden päätepysäkkinsä Pasilan asemalta.

Tämän muutoksen logiikkaa on vaikea ymmärtää. Raitiovaunut ovat suhteellisen hitaita kulkuvälineitä ja niiden linjojen pitäisi olla periaatteessa mahdollisimman suoria. Esimerkiksi linjan 1 koukkaus Töölöön on täysin käsittämätön jo senkin takia että Etelä-Helsingistä nykyisinkin pääsee jo kahdella bussilla Töölöön ja Käpylän suuntaan meneville koukkaus on täysin turha. Mutkaiset linjat ovat ymmärrettäviä metrossa mutta eivät raitioteillä. On myös käsittämätöntä että aikanaan rakennettiin raitiotieyhteys eteläsatamasta rautatieasemalle ja nyt se yhteys taas hävitetään. Linjojen päällekkäisyys voi palvella lyhyiden matkojen kulkijoita, mutta muutoin siinäkään ei ole mitään järkeä. Tiheät suorat vuorot palvelevat kaikkia kulkijoita paremmin kuin vaihtoyhteydet.

Hei

Eikö poikittaisliikennettä voitaisi lisätä esim. liittämällä linjat 4 ja 10 ja 1 ja 8
yhteen? Tämä palvelisi kaikkia näiden reittien "päässä" asuvia ihmisiä. Lisäksi linja olisi hieno, koska siitä pääsisi meren rannalle. Linja palvelisi myös Hartwall areenalta ihmisjoukkoja

Hei.

Muistelen, että taannoin oli jonkinlainen tahtotila järjestää Arabialaisille ja Vallilalaisille nopeampi poikittaisliikenne, etenkin pohjoisempaan osaan kantakaupunkia, Sturenkatua pitkin. Miksi tästä on luovuttu, miksi ykkönenkin siirretään Sturenkadulta muualle? Onko omaa kaistatilaa liian vähän, mikä altistaa ruuhkan vaikutuksille?

Näyttää nämä uudistukset julkisessa liikenteessä olevan susia kaikki. Ensin matkakortti uudistus ja nyt tämä täysin järjetön ratikka uudistus. Miksi yksikään ratikka ei kulje Kampin metroaseman/bussiaseman kautta Töölöstä päin?
Miksi sekä 1 että 2 ratikka laitetaan kulkemaan samaa Arkadiankadun reittiä? Ratikka on kulkuvälineenä paljon kätevämpi kuin bussi, mihin Töölön suunnasta tulevia nyt halutaan ahtaa. Bussit ovat todella täynnä varsinkin, jos tulevat sairaalalta. Säilyttäkää 2 linja millä pääsee helposti metrolle / bussiasemalle / rautatieasemalle ja satamaan!

Siirtämällä raitiolinjat 1 ja 2 Arkadiankadulle saamme turvattua hyvän, tiheän ja nykyistä nopeamman yhteyden Töölöstä ydinkeskustan suuntaan - tällaista on toivottu sen jälkeen kun raitiolinjat siirtyivät kulkemaan nykyiselle reitilleen Kampin kautta. Elokuusta alkaen siis olemme tilanteessa, jossa bussit kulkevat tiheästi Töölöstä Kamppiin ja raitiovaunut tiheästi Töölöstä Mannerheimintielle. Linja 2 tulee yhä tarjoamaan suoran ja hieman nykyistä nopeamman yhteyden Töölöstä Olympiaterminaaliin.

Edelleenkin harmittaa linjan 1A kohtalo Kruununhaan ja Etelä-Helsingin ydinkeskustaa kiertävien "merenrantayhteyksien" kannalta". Mutta koska nyt näyttää siltä, että muutos on tulossa voimaan elokuussa 2017, ja bussilinjoissa näyttää olevan "korvaava muutos" linjassa 17, voisiko se liikennöidä useammin kuin kerran puolessa tunnissa? Silloin se voisi paremmin palvella poistuvaa 1A-linjaa.

Huoleni koskee linjan 7 kohtaloa. Linja on ollut Vallilasta ainoa suora yhteys Mannerheimintien kulttuuripalveluihin. Meille vanhemmille ja huonosti liikkuville on ollut todella tärkeää päästä esimerkiksi konsertteihin ja oopperaan myös talven liukkailla keleillä yhdella välineellä.Liikennevälineen vaihdot ovat aina yksi vaaratekijä. - ja missä edes vaihto onnistuisi jos se pitäisi tehdä rautatieaseman kohdalla keskustasta pois päin.Tulevaisuudessa uskoisin olevan entistä tärkeämpää että pidettäisiin huolta ikääntyvän väestön mahdollisuuksista osallistua kaikin tavoin, vaikutukset terveyteen ja sitä kautta yhteiskunnan talouteen ovat merkittäviä. Nykyisellään linja 7 ei ole havaintojeni mukaan juuri tyhjänä kulkenut. Sillä on päässyt myös Senaatintorille ja Aleksin liikkeisiin ja näköjään se on palvellut myös huomattavaa joukkoa kruununhakalaisia erilaisissa riennoissa.

Muuten on kannatettavaa että pohjoisen suunnasta pääsee kaupungin kautta myös Kampin bussiterminaaliin nyt kun 65 A ja 66A eivät enää sinne kulje.

Bussi 69 vie Käpylästä Kamppiin.

Mannerheimintielle pääsee raitiovaunulla jatkossakin (vaikka vaunu vaihtaa linjanumeroaan) Länsi-Pasilan kautta, Oopperalla voi tarvittaessa vaihtaa samalla pysäkillä linjoille 4 ja 10.

Eikös Oopperaan pääse Vallilasta tuon suunnitelman mukaan linjoilla 1 ja 8? Musiikkitalon nurkalle ei tosiaan taida mennä suoraan mitään, mutta Oopperan nurkalla vaihto lienee helpompi kuin Rautatieasemalla, missä matkat ovat pitkiä.

Olen kuullut, että 7 raitiovaunu ei jatkossa enää kulkisi meidän Länsi-Pasilalaisten tottumaa reittiä. Miksi??? Tällä on paljon asukkaita, hotelli, poliisilaitos, yrityksiä..tarvitsemme muunkin liikenneyhteyden kuin vain bussin 23 keskustaan. Käytän itse päivittäin raitiovaunua, johon toivoisin pääseväni yhtä helposti kuin nytkin. Vanhalla ihmisellä matalalattiaraitiovaunu on lähes ainut mahdollisuus päästä kotoa liikkeelle. Miksi ihmeessä meidät vanhat halutaan pakottaa neljän seinän sisälle. Ei se jalka nouse enää bussiin teillä päättäjilläkään kun ikää alkaa tulla enemmän. Lisäksi - miksi ihmeessä pitäisi huonontaa Länsi-Pasilalaisten tällä hetkellä toimivaa, hyvää liikenneverkostoa. Eikö aina pitäisi pyrkiä parantamaan eikä huonontamaan yhteyksiä. Minulle riittäisi vaikka raitiovaunu kulkisi puolentunnin välein, kunhan se vain kulkisi

Tuleeko Munkkivuoreen raitiovaunulinja vai ei? Raitioliikenteen linjastosuunnitelman sivulla 12 näkyy kartasta selvästi että spåra olisi tulossa Munkkivuoreen, mutta muulla suunitelmassa ei kyseistä linjaa mainita. Bussi nr. 18 on ruuhka-aikaan piinaavan hidas, uusi raitiovaunulinja ratkaisisi tämän ongelman kertaheitolla. Mielestäni Munkkivuorta tulisi kehittää, lisärakentaminen ulvilantielle, sekä raitiovaunulinja tekisi alueesta vielä entistä paremman asuinalueen.

Hei,
soitin ennen joulua asiakaspalveluun eikä siellä vastannut henkilö osannut sanoa, että milloin linjan 1/1A reittimuutos tulee voimaan. Tietoa ei löydy mistään sivuiltakaan. Lisäksi reittioppaan aikataulu on voimassa 4.1. asti. Tässä ketjussa asiaa on aiemminkin kysytty, mutta en löytänyt minkäänlaista vastausta. Olisiko siis mahdollista saada tähän vastaus.

Hei,

raitiolinjan 1 reitti muuttuu elokuussa 2017.

Linjan 1 olisi sujuvampi ajaa Erottajan ja Oopperan väli suoraan Mannerheimintietä, jos kerran uudelle linjalle 2 voi kuitenkin vaihtaa mm. Lasipalatsilla.

Fredrikinkadulla puuttuu tällä hetkellä rata Kampin metroaseman ja Bulevardin välillä. Linjan 1 reitillä pedataan selvästi tämän pätkän rakentamista, sillä sen jälkeenhän reitti on hyvin looginen ja suoraviivainen.

Missä oppikirjassa neuvotaan melkein sotimalla "petaamaan" outoja välivaiheita toisia liikennesuunnittelijoita, matkustajia ja kokonaismatka-aikoja vastaan? Joku on nähtävästi rekrytoinut yhden matalapalkkaisen evoluutiobiologin liikaa...

Linjan 1 suuri kiertelevyys ihmetyttää, kun kuitenkin Pohjolanaukiolta Runeberginkadulle pääsee nykyisin bussilla 69.

Milloin raitiovaunu 1a muutokset tulevat voimaan?

Hei,

raitiolinjan 1 reitti muuttuu elokuussa 2017 ja samalla linja 1A korvautuu bussilinjalla 17.

Hei,
Reittimuutos on sikäli outo että suurelta osin uutta verkostoa kulkee kahta linjaa rinnakkain. Tuntuu melkoiselta haaskaukselta sikäli kun tarkoitus ei ole poistaa jotain rataosuuksia käytöstä. Kurvista näyttää syntyvän ratikoiden ja metron vaihtopaikka vaikka Hakaniemessä on selvästi enemmän tilaa ratikoille.
Näiden ihmetyksen aiheiden lisäksi suorastaan hämmästyttää 1. linjan siirtäminen pois Sturenkadulta. Kun yhdistää tämän muutoksen kaavailtuun bussilinjastomuutokseen on lopputulos että Åshöjdenin koulun oppilaaksiottoalueella ei ole toimivaa julkista liikennettä tarjolla! Ei kai me Stadissa unohdeta missä on kouluja samalla tavalla kuin Kirkkonummella?

Yhteys Bulevardilta on todella tärkeä. Jätkäsaarelaisten terveyskeskus on viiskulmassa. sinne pitää päästä.
Jos Eira-Ullalnlinna-Kaivopuistosta oleis hyvä yhteys Jäkäsaari_ruoholasteen ja vaihtopysäkin kautta Mecheliininkadulle se piristäisi kaupantekoa . Jostain käsittämättömästä syytä nämä osat ovat toisistaan erillään kuin Itä - Ja Lönsi-Berliini aikoinaan. Kuka diletantti haluaa ylläpitää tällaista järjestelmää?
Linjat suunnitella kaupunkilaisille eikä pelkästää laivayhtiöille. Ihan älytöntä että liikuntarajoitteinen Livosrnonkatu 8:sta viiskulman terveyskeksukseen
päästäkseen täytyy mennä ensi 8_lla Ruoholahden metroasemalle , sitten metrolla Rautatieasemalle ja sieltä 2:lla tai 3:lla Viiskulmaa. Tämä on ns. Helsingin kaupungin asukaskiusaamista. Joku 3 tai 2 erikoisvuoro voisi mennä olympia laiturilta Jätkäsaareen niin samalla onnistusi terminaalin vaihtokin.

Pakko kirjoittaa tuosta raitiovaunulinja 1 muutosehdotuksesta. Tiedätte varmaan, että Puu-Käpylässä on kesäisin tutkivia turisteja melkoisesti ja aiheesta onkin, onhan Käpylä loistava esimerkki puutarhakaupunginosasta. Kauppatori on myöskin kesäisin pullollaan turisteja. Suomenlinnan lautat on turvoksissa turisteista. Tästä johtuukin, että en ymmärrä miksei näitä kahta voisi yhdistää: Kauppatorin turistit -> raitiovaunulinja 1 -> Puu-Käpylä. Mutta eihän suomalaiset osaa myydä! Kunnon markkinoinnilla tästäkin saataisiin kesäisin toimiva juttu. Ai niin, ykkönenhän ei kulje viikonloppuisin joten turistien kannattaa tulla viikolla Helsinkiin. Turistioppaissa painotus on aivan liikaa Helsingin keskustassa.

Näköjään on Runeberginkadulta poistettu vaihteet Töölöntorin kohdalta, mutta Ruusulankadun kautta pystyisi liikennöimään lenkin ratikkahallin editse ja kisahallin kohdalla olisi oiva pysäkin paikka. Olishan kalustomuutoksetkin helppoja.

Eikös se vitonen vois kulkea rautatieaseman ja Kampin kautta Töölöntorille (niin kuin aikaisemminkin). Silloin laivamatkustajat pääsisivät suoraan sekä linja-auto- että rautatieasemalle sekä pohjoispuolen paikallisbusseihin ja töölöläisillä olisi edelleen raitiovaunuyhteys Kamppiin ?????

yks nokkalainen

Kyllä raitiolinja 2:n muuttaminen Arkadiankadun kautta on järjetön päätös. Kyllä sen pitää edelleen kulkea Kampin kautta. Miksi kaikki ohjataan yhteen paikkaan!! Kampissa on yhteydet metroon ,raitiolinja 9, bussi 65 jne. Töölöstä tulleet ohjataan busseihin jotka ovat muutenkin täynnä. Kyllä suunnittelijat eivät itse käytä vuoroja tai eivät ole kyselleet asiakkailta. Vanhukset eivät käytä nettipalvelukyselyä jotka on suurin osa tämän linjan käyttäjiä

Kyllä raitiolinja 2:n muuttaminen Arkadiankadun kautta on järjetön päätös. Kyllä sen pitää edelleen kulkea Kampin kautta. Miksi kaikki ohjataan yhteen paikkaan!! Kampissa on yhteydet metroon ,raitiolinja 9, bussi 65 jne. Töölöstä tulleet ohjataan busseihin jotka ovat muutenkin täynnä. Kyllä suunnittelijat eivät itse käytä vuoroja tai eivät ole kyselleet asiakkailta. Vanhukset eivät käytä nettipalvelukyselyä jotka on suurin osa tämän linjan käyttäjiä

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.