Raitioliikenteen linjasto muuttuu syksyllä 2017

Raitioliikenteen linjasto uudistuu elokuussa 2017. HSL uudistaa raitiolinjoja, jotta ne palvelisivat mahdollisimman monen matkustajan liikkumistarpeita ja jotta raitiolinjat kytkeytyisivät saumattomasti muihin liikennemuotoihin.

Raitiovaunulinjat syksyllä 2017

Muutokset linjoittain

Linja 1

Linjan 1 reitti muuttuu ja linja alkaa liikennöidä kaikkina viikonpäivinä. Linjan uusi reitti on Eira - Fredrikinkatu - Bulevardi - Lasipalatsi - Runeberginkatu - Helsinginkatu - Sörnäinen - Mäkelänkatu - Käpylä. Linja liikennöi arkisin ja lauantaisin 10 min välein ja sunnuntaisin 12 min välein.

Linjan 1 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 2

Linjan 2 reitti muuttuu Etu-Töölössä ja ydinkeskustassa. Linjan uusi reitti kulkee Aleksanterinkadun, Mannerheimintien ja Arkadiankadun kautta. Reittiosuus rautatieasemalta Kamppiin jää pois ja korvataan linjan 7 reittimuutoksella. Linjan pohjoinen päätepysäkki siirtyy Länsi-Pasilaan. Linjan vuorovälit ja liikennöintiajat eivät muutu.

Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 3

Linjan 3 pohjoinen päätepysäkki siirtyy Mannerheimintien ja Kuusitien risteykseen syksyllä 2017 kun Reijolankadun uusi rataosuus valmistuu. Linja kulkee ennen sitä tilapäisesti Nordenskiöldinkadulta Töölön hallille. Linjan vuorovälit ja liikennöintiajat eivät muutu.

Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 4

Linjalla 4 ei tapahdu muutoksia.

Linja 5

Linjalla 5 ei tapahdu muutoksia.

Linjat 6 ja 6T

Linjan 6 vuoroväli harvenee ruuhka-aikoina 10 minuuttiin. Linjalla on jatkossa samat vuorovälit kuin linjalla 7, jolloin raitiovaunut kulkevat Hämeentiellä Sörnäisten ja Hakaniemen välillä säännöllisin 5 – 6 minuutin vuorovälein. Arabiassa vuorotiheys on yhdessä linjan 8 kanssa 5 – 6 minuuttia.

Linjalla 6T ei tapahdu muutoksia.

Linjat 7A ja 7B

Linjat 7A ja 7B lakkautetaan ja korvataan muiden linjojen reittimuutoksin. Uusi linja 7 alkaa kulkea reittiä Länsi-Pasila – Pasilan asema – Mäkelänkatu – Sörnäinen – Hakaniemi – Kruununhaka – Rautatieasema – Kamppi – Länsiterminaali. Töölön suunnasta Länsi-Pasilaan alkaa kulkea linja 2.

Linjojen 2, 3 ja 7 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 8

Linjan 8 vuoroväli harvenee ruuhka-aikoina 10 minuuttiin. Vuorovälit Sörnäisten ja Töölön välillä tihenevät, kun linjan 1 reittimuutoksen myötä linjojen yhteistä reittiosuutta liikennöidään 5 – 6 minuutin välein.

Linja 9

Linjan 9 eteläinen päätepysäkki siirtyy Länsiterminaalilta Saukonpaateen. Linja alkaa kulkea uutta Välimerenkadun raitiotietä pitkin.

Linjan 9 reitti 14.8.2017 alkaen

Linja 10

Linjalla 10 ei tapahdu muutoksia.

Selkeä verkosto, tiheä liikenne

Raitioliikenteestä muodostuu kantakaupungin alueelle nykyistä vahvempi verkko, jossa solmupisteiden välillä matkustaminen on helppoa tiheiden vuorovälien vuoksi. Pääkaduilla kulkee kaksi tai useampia raitiolinjoja, jolloin vuorovälit linjojen yhteisillä osuuksilla ovat enintään 5 - 6 minuuttia päivästä ja vuorokaudenajasta riippuen. Osalla linjoista pääsee matkustamaan kätevästi kaupungin poikki ja pyrkimyksenä on ollut, että vaihdottomia matkoja voisi tehdä pitkälti samoilla reiteillä kuin nykyisinkin.

Suunnitelma parantaa raitioliikenteen kustannustehokkuutta, minkä seurauksena viikoittaisten lähtöjen määrää on voitu lisätä. Lisäys kohdistuu ensisijaisesti päivä- ja iltaliikenteeseen, jotta raitiovaunujen käyttö erityisesti asiointi- ja vapaa-ajan matkoilla olisi aiempaa helpompaa. Ruuhka-aikojen kapasiteetin riittävyys turvataan uusilla, nykyistä suuremmilla raitiovaunuilla.

Linjastouudistuksen taustaa

Vuosikymmeniä varsin vakiintuneina pysyneinä raitiolinjoja oli tarpeen tarkastella kaupungin ja yhteiskunnan muuttumisen vuoksi. Helsingin entisille satama-alueille nousevien asuin- ja työpaikka-alueiden myötä liikkuminen kantakaupungin alueella kasvaa. Myös liikkumistottumukset ja arvostukset muuttuvat.

Myös Kehärata ja Länsimetro tulevat vaikuttamaan siihen, miten kantakaupungin alueella liikutaan. Uudet raiteet keräävät matkustajia entistä laajemmalta ja tuovat keskustaankin entistä enemmän matkustajia.

Raitioliikenteen matkustajamäärät ovat jälleen hienoisessa nousussa. HSL haluaa kehittää ratikkalinjoja, jotta kasvusuunta säilyisi ja jopa voimistuisi.

Asukkaat mukana muutosten valmistelussa

HSL järjesti raitioliikenteen linjaston suunnitelmista kolme asukastilaisuutta vuoden 2013 lopussa. Tilaisuuksissa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmien luonnoksiin sekä keskustella ja antaa palautetta niistä. Tilaisuuksiin osallistui suunnittelijoita HSL:stä ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä raitioliikenteen tuotannosta HKL:stä. Linjastosuunnitelmiin sai tutustua etukäteen kaikissa asukastilaisuuksien pitopaikoissa ja palautetta voi antaa myös kirjallisesti palautelaatikoihin ennen ja jälkeen tilaisuuksien.

Linjastosuunnitelman luonnos oli asukkaiden kommentoitavana helmikuussa 2014. Kommentteja oli mahdollista antaa sähköpostilla suunnitelma-aineistosta, joka oli esillä HSL:n verkkosivuilla sekä linjastosuunnitelman verkkoblogissa.

Raitiolinjaston suunnitelmaluonnos esiteltiin HSL:n hallitukselle 25.3.2014 ja hallitus päätti pyytää siitä HSL:n jäsenkuntien lausunnot HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2015–2017 lausuntopyynnön yhteydessä. Lausuntojen sekä saadun palautteen perusteella suunnitelma viimeisteltiin ja HSL:n hallitus hyväksyi linjastosuunnitelman helmikuussa 2015.

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma

Tulossa myöhemmin

Raitioliikenteen linjastouudistuksesta on jo toteutettu linja 5, joka alkoi liikennöidä Rautatieaseman ja Katajanokan terminaalin välillä kesällä 2016. Syksyn 2017 jälkeen muutoksia tehdään tulevina vuosina vielä lisää uusien ratojen valmistuessa. Jätkäsaaren raitiotiet valmistuvat kokonaisuudessaan 2020-luvun alussa. Hernesaaren kärkeen raitioliikenne ulottunee vasta 2020-luvun puolivälissä, mutta Eiranrantaan saatetaan päästä aloittamaan liikenne jo aiemmin Telakkarannan asuinalueen ja katujen valmistuessa. Pasilasta Ilmalaan voidaan liikennöidä Pasilan keskuskorttelien ja uusien raideyhteyksien valmistuttua arviolta 2021.

Raitioliikenteen muutoksia tulevina vuosina

Katso myös

Kommentit

Seiskaratikalla pääsee Länsi-Pasilasta 15 minuutissa Töölön kautta keskustaan. Linja on suora ja järkevin reitti kohti keskustaa ja linjalla on suuri joukko käyttäjiä. Jos ratikkalinja lakkautetaan jää vaihtoehdoksi bussi 23, joka kiertää Länsi-Pasilasta Itä-Pasilan, Kallion, Hakaniemen ja Kaisaniemen kautta keskustaan ja matka kestää puoli tuntia. Matka-aika on siis tuplasti enemmän kuin seiskaratikalla. Lisäksi ratikkalippu on halvempi kuin bussilippu. Suora raitiovaunuyhteys Länsi-Pasilasta keskustaan on siis ehdottomasti säilytettävä.
Asiasta päättäneet eivät ole kaiketi itse perillä kuinka tärkeä 7-ratikka on Länsi-Pasilan ja keskustan väliä kulkeville. Olisi syytä miettiä asiaa ajatuksella vielä uudemman kerran ja ehdottomasti luopua lakkautussuunnitelmasta.

Seiskan oikaiseminen Länsi-Pasilassa ja länsipasilalaisten vaihdottoman, Töölön kautta keskustaan kulkevan ratitikkayhteyden poistaminen on silkkaa pahantahtoisuutta.

Miten pohjoisesta Mannerheimintietä ajava pääsee tulevaisuudessa Laakson sairaalaan tai terveyskeskukseen autolla, jos kääntyminen Reijolankadulta vasemmalle Urheilukadulle kielletään?

Tukholmankadun ja Haartmaninkadun risteys on jo nyt ahdas. Miten siihen mahtuu tulevaisuudessa raitiotiekiskot?

Elisabet Vartiainen

Ajo Reijolankadulta Urheilukadulle onnistuu kiertämällä Urheilulehdon puistikon Nordenskiöldinkadun kautta.

Haartmaninkadun ja Tukholmankadun liittymäalue on vaikea suunnittelukohde, mutta suunnittelussa sinne on saatu mahtumaan raitioliikenteen päätepysäkki ja myös muiden liikennemuotojen tarvitsema tila.

Kulkeeko ratikat enää syksyllä remontin jälkeen pitkin Pasilanraitiota Länsi-Pasilassa vai oikaistaanko linjat kulkemaan suoraa pasilankadulle kohti nordenskiöldinkatua?

Ei oikaista, nyt vain uusitaan rata Pasilankadulla sillalta pohjoiseen (ja tietysti itse Pasilansillalla). Mutta toistaiseksi ei vielä tule kiskoja Pasilankadun eteläosaan, joten 7 kiertää Pasilanraition kautta entiseen tapaan.

Mitä ihmettä. Kuinka se voi olla palvelujen parantamista, että toisilta, kuten L-Pasilan asukkailta otetaan raideliikenne pois kokonaan ja sitten laitetaan lisää sinne, missä ennenkin on ratikkaliikennettä?

Mitä ihmettä. Kuinka se voi olla palvelujen parantamista, että toisilta, kuten L-Pasilan asukkailta otetaan raideliikenne pois kokonaan ja sitten laitetaan lisää sinne, missä ennenkin on ratikkaliikennettä?

Linjat 7A ja 7B eivät enää kulkisi Maistraatintorin ohi - siinä ei ole mitään mieltä. Ko. reitillä on sekä vanhusten palveluasumista, meitä vanhoja ihmisiä rollaattoreiden ja keppiemme kanssa, poliisilaitoksen passi ym. toiminnat, ja hotelli Pasila sekä tietenkin muita työpaikkoja. Miksi meidät laitetaan liikenneongelmiin. Millä pääsen suoraan Mannerheimintielle? Miten yhteys Mäkelänkadun uimahallille? Onko tarkoitus että vähänkin vanhemmat ihmiset joille liikkuminen ei ole niin sujuvaa kuin nuoremmilla, savustetaan pois Länsi-Pasilan asunnoistaan?

Kruununhaan joukkoliikenneyhteydet Etelä-Helsinkiin huonontuvat merkittävästi tämän suunnitelman ja 1A-raitiolinjan lopettamisen myötä. Miten ihmeessä arkiaamujen ruuhka-ajan täpötäysi ratikka ei ole kustannustehokas? Linja 7 ei korvaa puutetta, vaikka suunnitelmassa näin todetaan; rantaa myötäilevä, ydinkeskustan ruuhkat kiertävä nopea yhteys jäi nyt kokonaan pois. Eivät kaikki asukkaat ja työpaikat ole Etelä-Helsingin länsipuolella! Ja Kruununhaan surkuhupaisa bussiyhteys 17 kulkee harvoin & toivottoman hitaasti. Kruununhaan kannalta liikenneyhteyksien suunnittelu on ollut toivottoman huonoa.

Mitäs kuuluu Munkkinvuoren ratikalle?

Tuosta olisi kieltämättä mielenkiintoista kuulla. Joitain vuosia sitten sanottiin, että rakentaminen tapahtuu 2020-luvulla, mutta nyt ei tulevissa suunnitelmissa näy Munkkivuoren ratikkaa missään. Ilmeisesti myöskään Fredan jatketta ei ole tulossa?

Niin se on että väki vanhenee Länsi-Pasilassakin, ratikka 7 on ainoa yhteys Manskulle... Minä en koskaan ole ajanut tyhjässä ratikassa, mitä tulee kustannustehokkuuteen! Haloo Helsinki!!!!

Suunnitelma itsessään on hyvä, kuitenkin näen suurimpana ongelmana jo nyt pullonkaulana toimivan Reijolankadun muuttamisen yksikaistaiseksi autoliikenteen osalta, mitä se väistämättä tulee olemaan, mikäli raitiovaunukiskot siihen laitetaan. Linjastot toimisivat samalla tavalla, vaikka raitioliikenne ohjattaisiinkin Nordenskiöldinkadun kautta, joka on jo nyt yksikaistainen raitioliikenteen takia. Samalla säästettäisiin myös kuluissa.

Vantaalle joko Itämetro tai Raitiovaunuverkosto.

Mieluummin "Vantaan" Jokeri 570: Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Pakkala-Ylästö-Martinlaakso-Pähkinärinne(-Lähderanta-Jorvi-Espoon keskus???). Lisärakentamista Espoo-Vantaa rajalle ronskisti vaan ja joukkoliikennekatu Uomatieltä Martinlaaksosta Varistoon. Tikkurilantien ja Ylästöntien kunnostus ja ensimmäiselle erotettu ajorata välille Kielotie-Ohtolankatu. Korvaisi nykyiset linjat osittain/kokonaan 55, 61, 62 ja 530. Jokerin eka ~1/3 alkaa jälleen liikennöimään ensi syksynä ;)
Vuonna 2025 tää suunnitelma sit valmiiksi vaan ja yhdessä kolmen muun poikkittaisen runkolinjan(500,550 ja 560), metron ja Kehäradan kanssa meillä olisi tosi hyvä poikkittaisen liikenteen runko+toimivat pitkittäiset runko-& liityntälinjat niin aijai että olis nannaa... kyl investoinnit tulevaisuuteen kannattaa :)

Miten päästä raitiovaunulla Manskulle vaihtaakseni 10 raitiovaunuun = työpaikalle. Ei missään nimessä kutoslinja pois, hietalahdentori,bulevardi mansku ovat pakollisia käyntiosoitteita.Nyt hyvän kävelymatkan päässä päätepysäkki, mutta keskustassa pitkä matka talssia 9.n pysäkiltä 10:iin

69 bussin reitin muuttuminen kulkemaan Töölön läpi ja 7 ratikan muuttuminen tulevat pidentämään meidän tarhareissua aika merkittävästi. Onko niin, että yhteys Alppilasta Mannerheimintien puoleiseen etu-Töölöön on turha? Se on oikeasti melko naurettavaa, että tuo yhteys tehdään tooodella hitaaksi kun kantakaupungin tarhat voivat olla ihan missä vaan. "Lähitarha" on vain 30-40 min julkisen liikenteen päässä, vau! Linnuntietä matkahan ei ole mitään, mutta eikö matka-ajalla ole mitään merkitystä?

Tämä ehdotus perustuu pitkälti HSL:n omaan suunnitelmaan, mutta pienellä kustannustehokkuudella ja palvelun parantamisella muutettu.

1 Hernesaari – Kamppi – Töölö – Sörnäinen – Käpylä ( - Koskela)
On kustannustehokkaampaa jatkaa rataa Tehtaankadulta Hernesaareen kuin rakentaa uutta rataa Bulevardilta (suunniteltu kuutosen jatke). Ykkönen vastaisi täysin nykyisen bussilinjan 14 yhteyksiä Kamppiin ja Etu-Töölööseen. Mahdollinen jatke Koskelaan korvaisi bussilinjan 55 ja 65N:n reitti voisi muuttua kokopäiväiseksi ja Kumpulan kautta kulkevaksi.

2 Hernesaari – Kauppatori – Linjat
Kun bussilinjan 16 pääteasema Hernesaaressa siirrettiin Rautatientorille, matkustajamäärät linjalla 1A kasvoivat. Kätevä ruuhka-ajanlinja korvaisi hyvät yhteydet työmatkalaisille Hakaniemen suunnasta eteläiseen Helsinkiin kun liikenne nykyisellä linjalla 1A loppuu.

3B Eira – Erottaja – Kallio – Pasila – Töölö – Kauppatori – Eira
Reitti sama kuin ennen kesää 1985, mutta koukkaus Pasilaan Savonkatua pitkin parantaisi yhteyksiä hyvin ja suora reitti Mannerheimintietä pitkin takaisi lisääntyvän suosion sekä keventäisi linjan 4 kuormitusta. Samalla voisi ottaa historialliset kirjaintunnukset käyttöön koska kolmoset eivät enää ajaisi samaan suuntaan Rautatieaseman kohdalla.

3T Eira – Kauppatori – Töölö – Pasila – Kallio – Erottaja – Eira
Kuin edellinen mutta vastakkaiseen suuntaan.

4 Katajanokka – Munkkiniemi

5 Kauppatori – Etu-Töölö – Munkkivuori
Uusi linja kulkisi Arkadiankadun, Runeberginkadun ja Topeliuksenkadun kautta.

6 Länsiterminaali – Hietalahti – Arabia
Kuten nykyinen 6T mutta Välimerenkatua pitkin. Yhteydet eteläiseltä keskusta-alueelta Länsiterminaaliin paranisivat huomattavasti.

7A Senaatintori – Etu-Töölö – Meilahden klinikat – Pasila – Sörnäinen – Senaatintori
Topeliuksenkadun, Mannerheimintien ja Reijolankadun kautta kulkeva reitti parantaisi yhteyksiä klinikoille eri puolilta kantakaupunkia.

7B Senaatintori – Sörnäinen – Pasila – Meilahden klinikat – Etu-Töölö – Senaatintori
Kuin edellinen mutta vastakkaiseen suuntaan.

8 Länsiterminaali – Töölö – Sörnäinen – Arabia

9 Länsiterminaali – Keskusta – Ilmala

10 Kirurgi – Pikku-Huopalahti

K Katajanokan terminaali – Rautatieasema – Kamppi (linjan numero voisi olla myös 13. 11 ja 12 säästettäneen Kruunuvuorenrannan linjoille)
Kampintorille rakennettava kääntösilmukka palvelisi paitsi K-linjaa myös muita linjoja poikkeustilanteissa. Linja tarjoaisi hyvät yhteydet niin juniin kuin busseihinkin Kampissa.

Ratikat!

1: Hernesaari-Kauppatori-Sörnäinen(M)-Käpylän asema, pikku pidennys molemmista päistä, muuten normaali.
2: Olympiaterminaali-Kauppatori-Sörnäinen(M)-Pasilan asema, pieni lyhennys pohjoispäässä, muuten nykyinen.
3: Kirurgi-Erottaja-Töölö-Kuusitie, tämä on hyvempi kuin nykyinen 3
4: Katajanokka-Lasipalatsi-Meilahti-Munkkiniemi, nykyinen.
5: Munkkivuori-Meilahti-Kamppi(M)-Hernesaari, tulevaisuuden suunitelma.
6: Länsiterminaali-Rautatieasema-Sörnäinen(M)-Arabia, nykyinen.
7: Länsiterminaali-Rautatieasema-Sörnäinen(M)-Pasilan asema, pieni muutos.
8: Salmisaari-Ruoholahti(M)-Töölö-Sörnäinen(M)-Arabia, nykyvanha.
9: Länsiterminaali-Rautatieasema-Pasila-Ilmala, tulevaisuus.
10: Kauppatori-Pikku huopalahti
11: Kyläsaari-Kuusitie

Asukkasillloissa sai jutella suunnittelijoiden kansaa oli heillä jo niin vahvat mielipiteet tulevista reiteistä varsinkin Rädyllä. Seuraavia seikkoja ei ole harkittu ollenkaan.
Linja 1 vois lähtee Hernesaaresta ja ajaa Kauppatorin ja Sörnäisten kautta Käpylään näin uuden Herne-Munkkisaaren asuinalueen yhteys Kauppatorille taattaisiin.
Linja 2 Olympiaterminaalilta nykyistä reittiä Töölön kautta Nordensköldinkadulle josta Pasilaan mesukeskukselle.
Linja 3 Olympiaterminaalilta nykyitä teittiä Erottajan ja Rautatieaseman kautta Kallioon ja Eläintarhaan josta se jatkaisi Kuusitien kääntöpaikalle.
Linja 4 Nykyiistä reittiä
Linja 5 Katajanokan terminaalilta Stockkan ohi Arkaadiankatua Töölöön josta Topeliuksenkatua Pasilaa jossa se kulkisi Pasilanraition kautta Pasilan asemalle ja jatkaa linjana 7 messukeskuksen ohi.
Linja 6 Hernesaari-Hietalahti josta nykyistä 6:nn linjaa Arabiaan ja ehkä edelleen Viikkiin.
Linja 7 Pasilasta Sörnäisten kautta Kruunuhakaan josta Erottajan kautta Hietalahteen ja Jätkäsaareen Välinerenkadun kauitta länsiterminaaliin näin saataisiin Jätkäsaaresta yhteys Erottajalle.
Linja 8 Länsisatamasta Ruoholahteen ja edelleen vanhaa reittiä Arabiaan
Linja 9 Länsisatamasta Kampin ja Rauttieaseman kautta Kallioon edelleen Pasilaan (Messukeskuksen kautta mikäli mahdollista) ja jatkaa ilmalaan
Linja 9A voisi tukea vaikapa 10-15 min välein linjaa 9 ajamalla Länsisatama-Kamppi - Rautaieasema - Linjat Ensimmäisen Linjan kääntöpaikalle
Linja 10 nykyistä linjaa ja sitä voisi jatkaa Huopalahden aseman kautta Pohjois Haagaan
Kun siltayhteys aikanaan valmistuu Laajasaloon voisi sieltä tulla lina 13 Yliskylä-Kruunuvuori-Kalasatama-Pasila (Messukeskuksen kautta)-Meilahti ja jos vain mahdollista niin Yliskylästä Vartiosaaren kautta Meri Rastilaan ja edelleen Vuosaaren metoasemalle.
Nämä ei olisi suuria muutoksia ja eivät vaatisi lisä kiskojen asennuksia paljoakaan.

Linjan 9 kohdalla lukee seuraavasti: "Erityiskohteita linjan reitillä ovat Länsiterminaali, Linnanmäen huvipuisto ja Messukeskus" sekä linjan 7 kohdalla: "Erityiskohteita linjan reitillä ovat Länsiterminaali ja Messukeskus." Ihmettelen tuota Messukeskuksen mainitsemista erityiskohteena, koska eiväthän nämä linjat edes jatkossa kulje Messukeskuksen kautta, vaan menevät ainakin karttojen mukaan suoraan Asemapäällikön katua pitkin! Pysäkiltä noin puolen kilometrin päässä sijaitseva erityiskohde tuntuu hieman erikoiselta, etenkin kun suoraan kohteen edessä on jo valmis pysäkki. Jos kerran kyseessä on *erityiskohde*, niin ajakaa nyt herran jestas sen erityiskohteenne eteen. Sen verran kannattaisi käydä tarkkailemassa liikennettä, että ainakin linjan 9 kyydistä jää käytännössä aina matkustajia pois Messukeskuksella, olivat he sitten menossa Messukeskukseen, Haaga-Heliaan, kirjastoon tai johonkin alueella sijaitsivista lukuisista ammattiliittojen toimistoista.

Toivoisin, että linja 2 siirrettäisiin jo nyt vanhalle reitilleen Etu-Töölössä eli kulkemaan Arkadiankatua Mannerheimintielle ja sieltä Aleksanterinkadulle. Meiltä poistettiin kerralla suorat yhteydet keskustaan, kun linjojen 2 (silloin linja 3T), 18 ja 24 reittejä muutettiin. Tällä hetkellä jokainen bussi ja ratikka menee Kamppiin eli sinne menee Töölöstä 11 bussivuoroa ja 1 ratikka.

Ratikalla pääsee keskustaan!?

Itse suunnitelma on hyvä ja selvä parannus nykyiseen. Huomasin kuitenkin kolme kohtaa, joita kehittäisin edelleen:

1) Tynkälinja 5 voisi pysyä 4T:nä selvyyden vuoksi - kulkeehan se pääosin nelosen reittiä - ja säästyisi yksi linjanumero jollekin poikittaisratikalle. Lisäksi kyseinen linja voisi lenkin sijaan kulkea keskustassa selkeälle päätepysäkille kuten Töölöön. Joko nelosen kanssa Hesperian puisolle jossa puiston laitaa pitkin Taivallahden kupeeseen tai jopa Hietaniemelle.

2) Toinen asia joka pisti silmään, on rantareittien huono joukkoliikenteen palvelutaso. Tarkoitan reittiosuuksia:
•Kulosaari-Eteläsatama/Kauppatori/Ullanlinna
•Merihaka/Sörnäisten rantatie - Kauppatori/Kaivopuisto
•Hakaniemi-Kaartinkaupunki/Eteläsatama
•Itäinen kantakaupunki - Hernesaari
ja osuuksia välillä
•Kauppatori-Eira-Hietaniemi-Ruoholahti.

Yhtenäistä "rantalinjaa" ei ole, vaan matkoilla joudutaan joko kävelemään paljon, vaihtamaan kerran tai jopa kaksi kertaa tai matkustamaan pitkä aika suhteessa matkan lyhyyteen. Entinen bussilinja 16 hoiti nämä osuudet lukuunottamatta Ruoholahden ja Eiran välisiä yhteyksiä. Vaihtoehtoja näkisin ainakin:
a) Uusi raitiolinja Merihaka-Kruunuhaka-Kaartinkaupunki-Kirurgi-Eira-Ruoholahti-Salmisaari.
Säästöjä haettaisiin tällöin lakkauttamalla turhiksi jäävät bussilinjat 15 ja 17 kokonaan.
b1) Linjojen uudelleenreitittäminen B1:
15 Salmisaari-Ruoholahti-Eira-Merisatama
17 Merisatama-Kirurgi-Kasarmitori-Kruununhaka-Merihaka
81 Merihaka-Kulosaari-nykyinen reitti.
Säästöjä haettaisiin tällöin esim. ajamalla joka toinen Korkeasaaren-bussi Herttoniemeen ja/tai lyhentämällä linja 18 eteläpäästään Ruoholahteen tai Erottajalle.
b2) Linjojen uudelleenreitittäminen B2:
1 Käpylä-(HSL:n ehdotuksen reittiä)-Laivurinkatu-Olympiaterminaali-Kruununhaka-Merihaka
2 Pasila-(HSL:n ehdotuksen reittiä)-Kauppatori-Kasarmitori-Kirurgi-Eira-Ruoholahti-Salmisaari
3 päättyisi etelässä Telakkakadun nykyiseen Eiran kääntösilmukkaan.
Säästöjä haettaisiin tällöin lakkauttamalla turhiksi jäävät bussilinjat 15 ja 17 kokonaan.

3) Raitiotietä ei ole Sturenkadulla, ei Vallilanlaaksossa eikä edes Kalasatamassa.
-Sturenkadun bussiralli ja ruuhkat osoittavat, että se vaatii raitiovaunun. Pyöräkaistat eivät voi olla ratikan tiellä vaan ratikan on otettava tarvittava tila henkilöautoliikenteeltä.
-Vallilanlaaksoon on saatava tärkeä raititieyhteys korvaamaan kiertelevä tiedelinja ja olemattomat joukkoliikenneyhteydet Pasilasta Kumpulan-Toukolan-Vallilan suuntaan.
-Kalasatamaan rakentuu suuri kaupunkikeskus ja sinne pitäisi saada ratikka nyt, eikä joskus ehkä vasta jos Laajasalon ratikka tulee.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.