Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma

HSL laatii Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman vuosille 2019–2029. Linjastosuunnitelmalla tavoitellaan asukkaita mahdollisimman hyvin palvelevaa ja kustannustehokasta joukkoliikennelinjastoa.

Suunnitelman eteneminen

Työn etenemistä voit seurata Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma –blogissa joka on samalla myös asukasvuorovaikutuksen pääkanava. Blogisivustolla asukkailla on ollut mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja keskustella HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa. Suunnitelmaa tehdään yhteistyössä Tuusulan, Keravan ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Linjastoluonnokset ovat nyt nähtävänä suunnitelman blogissa.

Suunnitteluvaihe

Miksi Tuusulan ja Keravan linjastoa suunnitellaan juuri nyt?

Tuusula liittyi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään vuoden 2018 alusta. Siksi alueelle on tarpeen suunnitella HSL:n suunnitteluperiaatteita noudattava joukkoliikenneverkosto. Tuusulassa on voimassa olevia liikennöintisopimuksia joista viimeiset päättyvät vuoden 2019 aikana. Jotta HSL:n suunnittelema liikenne saadaan Tuusulassa alkamaan vuoden 2019 aikana, tulee päätökset linjastosuunnitelmasta ja liikenteen kilpailutuksesta tehdä vuoden 2018 alussa.

Keravan joukkoliikennelinjasto on muuttunut hyvin vähän viimeisten vuosien aikana. Pääradan junaliikenteessä ja Keravan maankäytössä on kuitenkin tapahtunut tänä aikana muutoksia, joita nykyinen linjasto ei palvele parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi Tuusulan HSL-jäsenyydellä on vaikutuksia Keravan alueen joukkoliikennetarjontaan. Myös Vantaan joukkoliikennelinjastossa on tapahtunut Kehäradan vaikutuksesta muutoksia, jotka heijastelevat Keravan seutulinjoihin. Keravalle tehtiin vuonna 2015 linjastosuunnitelma josta saatua tietoa hyödynnetään tässä työssä.

Yleistietoa Tuusulan HSL-jäsenyydestä 2018 löydät osoitteesta: hsl.fi/tuusula