Invalidit

Kuka voi saada invalidialennuksen? 

HSL-alueella vakituisesti asuvat henkilöt, joilla on liikuntakykyä heikentävä pysyvä vamma tai pitkäaikainen sairaus, voivat tietyin edellytyksin hankkia alennushintaisia matkalippuja. Pyörätuolia käyttävät henkilöt eivät tarvitse lainkaan lippua HSL:n joukkoliikenteessä. Myöskään pyörätuoliasiakkaan mukana oleva saattaja ei tarvitse matkalippua, kun hän matkustaa yhdessä kanssasi, jos hänellä on Oikeus saattajaan -kantakortti.

Alennusoikeus talletetaan matkakortille. Alennusta voi saada seudullisista sekä sisäisistä kausi- ja arvolipuista. Alennuksen suuruus on 25 % (alennusryhmä 1).

Alennukseen oikeuttavat pysyvät vammat tai pitkäaikaissairaudet: 

  • Alaraajojen, selän tai selkäytimen vamma, vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11) 
  • Liikuntakykyä haittaava hengitys- tai verenkiertoelinten sairaus, vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11) 
  • Aivojen vamma tai kehitysvammaisuus, vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11) 
  • Muu liikuntaesteisyys, vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11) 

Invalidien alennuslippuhakemus pdf

Invalidien alennuslippuhakemus Word

Huom. Ne invalidit, joiden alennus perustuu näkövammaan, voivat 1.11.2016 alkaen saada sokean vapaalipun, jos näkövamman haitta-aste on vähintään 50 % (haittaluokat 10-18).

Hakija tai hakijan valtuuttama henkilö tuo täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen matkakortin palvelupisteeseen. Jos hakijalla on entuudestaan henkilökohtainen matkakortti, otetaan se mukaan palvelupisteeseen.


Nämä todistukset tarvitset, kun hankit invalidien matkakortin 

  • Kortin käyttäjän henkilötodistus (virallinen henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti)

HSL:n alennuslippuhakemuksen voi kirjoittaa terveyskeskus-, erikois- tai yksityislääkäri. Kirkkonummen asukkaat saavat todistuksen terveyskeskuslääkäriltä, HUS:n tai Jorvin lääkäriltä.

Alennuslippuasiaoita käsitellään kaikissa matkakortin palvelupisteissä.

 

Takaisin ylös