Liikuntarajoitteiset

Liikuntarajoitteisten alennukset 27.4. alkaen

Vyöhykeuudistuksen myötä asiakasryhmä invalidi muuttuu nimeltään liikuntarajoitteiseksi. Alennuslipun myöntämisperusteet eivät muutu, mutta alennusprosentti nousee 50 prosenttiin. HSL-korttia ei tarvitse päivittää alennusta saadakseen.

Kuka voi saada alennusta? 

HSL-alueella vakituisesti asuvat henkilöt, joilla on liikuntakykyä heikentävä pysyvä vamma tai pitkäaikainen sairaus, voivat tietyin edellytyksin ostaa matkalippuja alennettuun hintaan. Alennuksen myöntämisperusteisiin ei tule muutoksia, mutta alennus nousee 50 prosenttiin.

Alennus on 50 % aikuisten lippujen hinnoista, ja sen voi saada HSL-kortin kausi- ja arvolipuista sekä lisävyöhykelipuista. Alennusoikeus tallennetaan henkilökohtaiselle HSL-kortille palvelupisteessä.

Alennukseen oikeuttavat pysyvät vammat tai pitkäaikaissairaudet: 

  • Alaraajojen, selän tai selkäytimen vamma, vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11) 
  • Liikuntakykyä haittaava hengitys- tai verenkiertoelinten sairaus, vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11) 
  • Aivojen vamma tai kehitysvammaisuus, vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11) 
  • Muu liikuntaesteisyys, vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11) 

Ne liikuntarajoitteiset, joiden alennus perustuu näkövammaan, voivat saada sokean vapaalipun, jos näkövamman haitta-aste on vähintään 50 % (haittaluokat 10-18).

Pyörätuolia käyttävät henkilöt eivät tarvitse lainkaan lippua HSL:n joukkoliikenteessä. Myöskään pyörätuoliasiakkaan mukana oleva saattaja ei tarvitse matkalippua, kun hän matkustaa yhdessä kanssasi, jos sinulla on Oikeus saattajaan -kantakortti.

Hakija tai hakijan valtuuttama henkilö tuo täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen palvelupisteeseen. Jos hakijalla on entuudestaan henkilökohtainen HSL-kortti, otetaan se mukaan palvelupisteeseen.

Nämä todistukset tarvitset, kun hankit liikuntarajoitteisen HSL-kortin 

  • Kortin käyttäjän henkilötodistus (virallinen henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti)
  • HSL:n alennuslippuhakemus, jonka voi kirjoittaa terveyskeskus-, erikois- tai yksityislääkäri. Kirkkonummen asukkaat saavat todistuksen terveyskeskuslääkäriltä, HUS:n tai Jorvin lääkäriltä.

Liikuntarajoitteisten alennuslippuhakemus pdf

Liikuntarajoitteisten alennuslippuhakemus Word

Alennuslippuasioita käsitellään kaikissa palvelupisteissä.

 

Takaisin ylös