Julkaisut

 

Aiemmat Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmiin (HLJ 2015, HLJ 2011) liittyvät julkaisut löytyvät HLJ-verkkosivulta.

2018

 

Helsingin seudun kaupunkikudokset 2016, 2030 ja 2050, loppuraportti

Pyöräliikenteen edistäminen Helsingin seudulla - paikkatietotarkastelu pyöräliikenteen potentiaalin tunnistamiseksi

Autolla yhdessä - jakamisen mahdollisuuksia -loppuraportti

Valtion, Uudenmaan, Helsingin seudun ja seudun kuntien kasvihuonekaasupäästötavoitteet ja niiden yhteismitallistaminen

Liikennejärjestelmän julkistaloudellinen selvitys

 

2017

MAL 2019 Ilmiöt ja skenaariot

MAL 2019 Logistiikkaselvitys

MAL 2019 arviointiohjelma (1.12.2017)

MAL 2019 Keskukset ja joukkoliikenteen runkoverkko, selvitys

MAL 2019 Vuorovaikutussuunnitelma (luonnos 17.10.2017)

MAL 2019 Liikenteen uudet teknologiat ja palvelut

MAL 2019 Liikennejärjestelmän tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

Helsingin seudun pääpyöräilyverkko: keskeisten seudullisten yhteyksien kehittämistarveselvitys

Helsingin seudun liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma

Liityntäpysäköinnin vaikutuksia liikenteen hiilidioksidipäästöihin - kalvosarja

MAL 2019 Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometrin kootut tulokset

MAL 2019 Liikennejärjestelmän tehokkaimmat keinot ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Helsingin seudulla, selvitys

 

2016

MAL 2019 -puiteohjelma

mal_2019_-puiteohjelma.pdfLiikennejärjestelmän terveysvaikutukset, tiivistelmä

MAL-sopimuksen 2016-2019 seuranta

Helsingin seudun MAL-sopimuksen seuranta syksy 2017

Helsingin seudun MAL-sopimuksen seuranta kevät 2017