Julkaisut

 

Aiemmat Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmiin (HLJ 2015, HLJ 2011) liittyvät julkaisut löytyvät HLJ-verkkosivulta.

2020

Kokeilukulttuurin hyödyntäminen jalankulun ja pyöräliikenteen ympäristön nopeassa parantamisessa – esiselvitys toimintamallista

Liikenteen sosisaaliset vaikutukset ja vaikutusten jakautuminen Helsingin seudulla, kalvosarja (PDF_tiedosto )

The social and distributional impacts of transport in Helsinki region, raportti (PDF-tiedosto)

MAL 2019 -suunnitelman jatkotöinä tehdyt tiemaksujen esiselvitykset sekä Uudistavan lisärakentamisen vaikutukset ja vaihtoehdot -raportin löydät täältä (linkki sivulle).  

Helsingin seudun liikennejarjestelmän tilan seuranta (6/2020)

Liikenneinvestoinnit Helsingin seudulla 2019, seurantamuistio

Liikenneinvestoinnit Helsingin seudulla 2019, diasarja

2019

MAL 2019 -tiivistelmäraportti

Land Use, Housing and Transport Plan 2019, Summary Report

Plan för markanvändning, boende och trafik 2019, Sammanfattande rapport

Saavutettavuuden ja maankäytön tehokkuuden välinen yhteys Helsingin seudulla 

Pisararadan aikataulumallien kysyntätarkastelut

Lue myös LVM:n tiedote: Pisara + -selvitys valmistui  

Lue täältä Väylän yhteenvetoraportti: Pisara+ liikenteellinen toimenpideselvitys

Lue Väylän raporttijulkaisu: Pisara+ -liikenteellinen toimenpideselvitys

MAL 2019 -suunnitelmaraportti

MAL 2019 vaikutusten arviointiselostus liitteineen

Liite1b, MAL 2019 -suunnitelman liikenteen toimenpidekortit (7/2019)

Tiemaksujen yhteys alueen vetovoimaan Helsingin seudulla -esiselvitys

Tiemaksujen yhteys alueen vetovoimaan Helsingin seudulla -kalvosarja

 

2018

Helsingin seudun tieverkon kehittamistarpeet

MAL 2019 -suunnitelma vuoden 2030 jälkeen

MAL 2019 Helsinki-Pasila rautatiejärjestelmän kehittäminen, loppuraportti

Kerava-Nikkilä-radan henkilöliikenteen tarkastelut, loppuraportti

 MAL 2019 -suunnitelmaluonnos

PDF icon MAL 2019:n vaikutusten arviointiselostusluonnos (SOVA-lain 8§:n mukainen ympäristöselostus)

Keskukset ja joukkoliikenteen runkoverkko, selvitys

Kehysalueen joukkoliikenne ja jaetut kyydit liitteineen

 Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometri, tiivistelmä tuloksista 2018

MAL 2019 – Pikaraitioteiden tarkastelu, loppuraportti

Strategisen datan hallinta kestävässä liikennejärjestelmässä, loppuraportti

Helsingin seudun kaupunkikudokset 2016, 2030 ja 2050, loppuraportti

Pyöräliikenteen edistäminen Helsingin seudulla - paikkatietotarkastelu pyöräliikenteen potentiaalin tunnistamiseksi

Autolla yhdessä - jakamisen mahdollisuuksia -loppuraportti

Valtion, Uudenmaan, Helsingin seudun ja seudun kuntien kasvihuonekaasupäästötavoitteet ja niiden yhteismitallistaminen

 

2017

MAL 2019 Ilmiöt ja skenaariot

MAL 2019 -logistiikkaselvitys

MAL 2019 arviointiohjelma (1.12.2017)

PDF icon Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometri, tiivistelmä tuloksista 2017

Luonnos MAL 2019 -vuorovaikutussuunnitelmaksi (11.11.2017)

MAL 2019 Liikenteen uudet teknologiat ja palvelut

MAL 2019 Liikennejärjestelmän tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

Helsingin seudun pääpyöräilyverkko: keskeisten seudullisten yhteyksien kehittämistarveselvitys 2017

Helsingin seudun liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma

Liityntäpysäköinnin vaikutuksia liikenteen hiilidioksidipäästöihin - kalvosarja

MAL 2019 Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometrin kootut tulokset

MAL 2019 Liikennejärjestelmän tehokkaimmat keinot ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Helsingin seudulla, selvitys

Liikennejärjestelmän terveysvaikutukset, Mistä on kyse?

 tiivistelma_7_12_2016

esiselvitys, työversio 2.1.2017

 

MAL-sopimuksen 2016-2019 seuranta

Helsingin seudun MAL-sopimuksen seuranta syksy 2017

Helsingin seudun MAL-sopimuksen seuranta kevät 2017

 

2016

MAL 2019 -puiteohjelma

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu
 Teknistoiminnalinen selvitysPDF iconHallinnollislainsäädännöllinen selvitys

Ajoneuvoliikenteen verkkoselvitys
 Raportti Tiivistelmä Esittelyaineisto

Analyysi pyöräpysäköinnin potentiaalista joukkoliikenteen pysäkeillä
 Raportti

Liityntäpysäköinnin kustannus- ja vastuujakomallin pilotointi Pasila–Riihimäki -ratakäytävässä
 Raportti

MALPAKKA - Maankäyttö, liikenne ja asuntojen hinnat Paikkatietoaineistot ja mallityökalut
 Malpakka-tiivistelma

 Malpakka-raportti