Julkaisut

 

Aiemmat Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmiin (HLJ 2015, HLJ 2011) liittyvät julkaisut löytyvät HLJ-verkkosivulta.

2019

MAL 2019 -tiivistelmäraportti

Land Use, Housing and Transport Plan 2019, Summary Report

Saavutettavuuden ja maankäytön tehokkuuden välinen yhteys Helsingin seudulla 

Pisararadan aikataulumallien kysyntätarkastelut

Lue myös LVM:n tiedote: Pisara + -selvitys valmistui  

Lue täältä Väylän yhteenvetoraportti: Pisara+ liikenteellinen toimenpideselvitys

Lue Väylän raporttijulkaisu: Pisara+ -liikenteellinen toimenpideselvitys

MAL 2019 -suunnitelmaraportti

MAL 2019 vaikutusten arviointiselostus liitteineen

Liite1b, MAL 2019 -suunnitelman liikenteen toimenpidekortit (7/2019)

Tiemaksujen yhteys alueen vetovoimaan Helsingin seudulla -esiselvitys

Tiemaksujen yhteys alueen vetovoimaan Helsingin seudulla -kalvosarja

 

2018

Helsingin seudun tieverkon kehittamistarpeet

MAL 2019 -suunnitelma vuoden 2030 jälkeen

MAL 2019 Helsinki-Pasila rautatiejärjestelmän kehittäminen, loppuraportti

Kerava-Nikkilä-radan henkilöliikenteen tarkastelut, loppuraportti

 MAL 2019 -suunnitelmaluonnos

PDF icon MAL 2019:n vaikutusten arviointiselostusluonnos (SOVA-lain 8§:n mukainen ympäristöselostus)

Keskukset ja joukkoliikenteen runkoverkko, selvitys

Kehysalueen joukkoliikenne ja jaetut kyydit liitteineen

 Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometri, tiivistelmä tuloksista 2018

MAL 2019 – Pikaraitioteiden tarkastelu, loppuraportti

Strategisen datan hallinta kestävässä liikennejärjestelmässä, loppuraportti

Helsingin seudun kaupunkikudokset 2016, 2030 ja 2050, loppuraportti

Pyöräliikenteen edistäminen Helsingin seudulla - paikkatietotarkastelu pyöräliikenteen potentiaalin tunnistamiseksi

Autolla yhdessä - jakamisen mahdollisuuksia -loppuraportti

Valtion, Uudenmaan, Helsingin seudun ja seudun kuntien kasvihuonekaasupäästötavoitteet ja niiden yhteismitallistaminen

 

2017

MAL 2019 Ilmiöt ja skenaariot

MAL 2019 -logistiikkaselvitys

MAL 2019 arviointiohjelma (1.12.2017)

mal_2019_arviointiohjelma_01122017.pdfMaankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometri, tiivistelmä tuloksista 2017

Luonnos MAL 2019 -vuorovaikutussuunnitelmaksi (11.11.2017)

MAL 2019 Liikenteen uudet teknologiat ja palvelut

MAL 2019 Liikennejärjestelmän tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

Helsingin seudun pääpyöräilyverkko: keskeisten seudullisten yhteyksien kehittämistarveselvitys

Helsingin seudun liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma

Liityntäpysäköinnin vaikutuksia liikenteen hiilidioksidipäästöihin - kalvosarja

MAL 2019 Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometrin kootut tulokset

MAL 2019 Liikennejärjestelmän tehokkaimmat keinot ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Helsingin seudulla, selvitys

Liikennejärjestelmän terveysvaikutukset, Mistä on kyse?

 tiivistelma_7_12_2016

esiselvitys, työversio 2.1.2017

 

MAL-sopimuksen 2016-2019 seuranta

Helsingin seudun MAL-sopimuksen seuranta syksy 2017

Helsingin seudun MAL-sopimuksen seuranta kevät 2017

 

2016

MAL 2019 -puiteohjelma

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu
 Teknistoiminnalinen selvitysPDF iconHallinnollislainsäädännöllinen selvitys

Ajoneuvoliikenteen verkkoselvitys
 Raportti Tiivistelmä Esittelyaineisto

Analyysi pyöräpysäköinnin potentiaalista joukkoliikenteen pysäkeillä
 Raportti

Liityntäpysäköinnin kustannus- ja vastuujakomallin pilotointi Pasila–Riihimäki -ratakäytävässä
 Raportti

MALPAKKA - Maankäyttö, liikenne ja asuntojen hinnat Paikkatietoaineistot ja mallityökalut
 Malpakka-tiivistelma

 Malpakka-raportti