Älykästä, kestävää ja turvallista

HSL:n uusi visio 2025 kuuluu: ”Joukkoliikenne on ykkösvalinta ja Helsingin seutu on älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä”. Visio korostaa entisestään HSL:n tärkeää roolia kestävien liikkumismuotojen ja toimivan kaupunkiympäristön edistäjänä. Tavoitetilassa Helsingin seudun väestönkasvuun perustuvasta liikenteen kasvusta yli puolet hoidetaan joukkoliikenteellä.

”Olen erittäin tyytyväinen HSL:n uuteen strategiaan. Tavoitteenamme on nostaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta usealla prosenttiyksiköllä vuoteen 2025 mennessä”, toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi toteaa.

”Tämä haastaa meidät löytämään uudenlaisia asiakkaille sopivia ratkaisuja. Lähivuosien merkittävät muutokset kuten Kehärata, Länsimetro, muutokset maksujärjestelmässä ja junaliikenteen kilpailuttaminen täydentyvät tulevalla asiakasohjelmallamme. Kaikkien tulevien muutosten tavoitteena on parantaa asiakkaan palvelukokemusta, jotta joukkoliikenne olisi todellinen ykkösvalinta nyt ja jatkossakin.”

”Strategiatyötä lähdettiin alusta asti tekemään yhteistyönä sidosryhmien, asiakkaiden, päättäjien ja HSL:n henkilöstön kanssa”, kertoo projektia vetänyt joukkoliikenneyksikön johtaja Tero Anttila. Vision ja perustehtävän lisäksi strategiatyössä määriteltiin HSL:n kuusi strategista tavoitetta.

HSL panostaa uudessa strategiassa vahvasti runkolinjaston kehittämiseen, minkä tiedetään lisäävän joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja helppokäyttöisyyttä. Uusilla mittareilla seurataan tarkasti bussiliikenteen päästöjä ja energiatehokkuutta. HSL:n keskeinen tavoite on lisätä kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuutta autoilua enemmän. ”Toteutuakseen tämä vaatii ponnisteluja sekä kaikkien alan toimijoiden yhteistyötä”, Anttila toteaa.

Strategiatyön perustana toimivat HSL:n hiljan uudistamat arvot: asiakaslähtöisyys, yhteistyö, jatkuva kehittyminen ja ympäristövastuu. Yhdessä toimintastrategian kanssa määriteltiin ensimmäistä kertaa myös HSL:n henkilöstöstrategia. Sen visio kuuluu: ”Olemme innostuneita, yhteistyöhön ja kehittymiseen sitoutuneita. Teemme työmme asiakas- ja ratkaisulähtöisesti.” Strategiat hyväksyttiin hallituksen kokouksessa helmikuussa. Lopullisesti HSL:n strategian hyväksyy yhtymäkokous syksyllä 2014.
Vantaalainen Nina Silander on HSL:n vakioasiakas. Matkat taittuvat liityntäparkin kautta junalla ja raitiovaunulla töihin Katajannokalle. Hänen mielestään matkanteon täytyy olla julkisilla yhtä helppoa kuin omalla autolla, silloin se voi todella olla ykkösvalinta. Lisäksi ykkösvalinta edellyttää, että joukkoliikenteellä kulkeminen on kaikille tasapuolisesti edullisempaa kuin yksityisautoilu. Nyt metropolialueella on Silanderin mukaan tässä mielessä epätasa-arvoa, mutta hän muistelee, että muutoksia on tulossa piakkoin.

Vision toteutuminen ei ole vain HSL:n toimista kiinni, hän pohtii. Joukkoliikenteen vetovoimaa on lisättävä juuri sujuvuudella ja edullisuudella. Toisaalta tarvitaan yksityisautoilusta pois työntäviä asioita, kuten tiemaksut ja parkkimaksut. Ylipäätään tarvitaan selkeitä toimia joilla autoilusta tehdään hankalampaa.

”Joukkoliikenne ykkösvalinnaksi on hieno tavoite. Haluaisin, että näin olisi koko metropolialueella, sillä maapallo ei kestä yksityisautoilua”, Silander ynnää.

HSL:n informaatiojärjestelmät-ryhmän päällikön Kerkko Vanhasen mielestä älykäs, kestävä ja turvallinen liikkuminen tarkoittaa, että ihmisten tietoisuus eri kulkutapavalinnoista ja vaihtoehdoista on korkealla tasolla. ”Jokaisen yksittäisen matkan takana olisi aktiivinen alitajuinen kulkutapavalinta”, hän maalailee.

HSL tarjoaa joukkoliikenteen tosiaikaiset informaatiopalvelut, jotka ovat kaiken aikaa läsnä, mutta niiden käyttö ei välttämättä edellytä aktiivista toimintaa asiakkaalta. He hakevat tietoa vain tarpeeseen. Käytännössä saman matkan voi tehdä ajasta ja paikasta riippuen lukuisilla eri tavoilla. ”Tavoitteena on, että otamme parhaan hyödyn olemassa olevista joukkoliikennepalveluista ja niihin liittyvästä infrastruktuurista, ja siten luomme aiempaa paremman käyttökokemuksen.”

Tosiaikatiedon avulla voidaan esimerkiksi pienentää vaihtomarginaalia, jolloin potentiaalisten vaihtoyhteyksien tarjonta kasvaa. Samalla kysyntää ohjautuu linjoille, joita ihmiset eivät muuten tulisi käyttäneeksi. ”Asiakas selviytyy helposti myös poikkeustilanteessa: silloin matkaketju vain muuttuu, mutta toteutuu”, Vanhanen tiivistää.

”Kun ihminen harkitsee eri vaihtoehtoja liikkumiseen, hän tahtoo joukkoliikenteeltä toimivia ja tiheitä aikatauluja. Myös matkanteon helppous on asia, jonka uskon lisäävän joukkoliikenteen houkuttelevuutta”, toteaa Nobina Finland Oy:n liikennejohtaja Mårten Winqvist. ”Jotta HSL onnistuisi strategiassaan, on tärkeintä kyetä tarjoamaan asiakkaille ensiarvoisen hyvää ja joustavaa palvelua.”

Haasteeksi Winqvist kokee linja-autoalan kulurakenteen. ”Hintojen korottamiselle on jatkuvasti painetta. Tämä kohdistuu väistämättä myös loppukäyttäjän lipunhintaan.”

HSL:n uusi strategia tuo muutoksia myös katukuvaan. ”Mikäli HSL onnistuu visio 2025:ssä, se tulee varmuudella näkymään koko pääkaupunkiseudun infrastruktuurissa. Tiestöt ja kaupunkikuva tulevat olemaan huomattavan paljon joukkoliikenneratkaisuja myötäilevämpiä. Yksityisautoilu ei enää tule olemaan ykkösasia, jonka pohjalta kaupunkirakenne suunnitellaan”, Winqvist summaa.

Espoolainen HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Hertell näkee, että tärkeintä on saada seudun asukkaat ja täällä vierailevat luottamaan joukkoliikenteeseen. ”Meidän on ammattitaidollamme vakuutettava, että joukkoliikenne on sujuva ja luotettava liikkumisratkaisu niin työ- kuin vapaa-ajan matkoilla. Visiomme toteutuu vain tiiviillä seudullisella yhteistyöllä, jossa on otettava asukkaiden liikkumisen tarpeet huomioon ja kuunneltava asukkaiden mielipiteitä avoimesti ja ennakkoluulottomasti.”

”Visio on kunnianhimoinen – ja niinhän sen pitää ollakin. Kun me HSL:n hallituksessa olemme tavoitteeseen sitoutuneet, olemme myös valmiit tekemään töitä sen saavuttamiseksi. Haluamme parantaa ilmanlaatua ja vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä, mikä tarkoittaa uusia, vähäpäästöisiä busseja, mutta myös mukavampaa matkantekoa. Meidän on oltava valmiina ottamaan käyttöön myös vaihtoehtoiset polttoaineet, kuten sähkö- ja maakaasu.”

”Olen tyytyväinen, että strategiatyössä korostamme liikkumisen turvallisuutta. Minulle naisena ja äitinä on todella tärkeää, että me matkustajat tunnemme olomme turvalliseksi jokaisella joukkoliikennematkalla”, Hertell toteaa.
 

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.