Ristiriitaiset ruuhkamaksut

NÄKÖKULMA: Per Bergström Jonsson

Göteborgin vuoden 2013 alussa käyttöön otettu ruuhkamaksujärjestelmä on osa seudun suurta Västsvenska paketet -investointihanketta, jolla luodaan alueen asukkaille parempia mahdollisuuksia valita joukkoliikenne henkilöauton sijasta.

Suunnitteluvaiheessa asetimme ruuhkamaksuille kolme tavoitetta: ruuhkien pitäisi helpottua erityisesti huipputunteina, keskustan ilmanlaadun pitäisi parantua ja maksuilla tulisi voida kattaa noin 40 prosenttia Västsvenska-paketin investointimenoista. Lisäksi halusimme järjestelmästä helposti ymmärrettävän.

Järjestelmästä tuli hieman lievempi kuin uskoimme. Ruuhkat vähenivät noin 8 prosentilla, kun ennustimme 15 prosentin vähennystä. Ilmanlaatu on oletettavasti parantunut, mutta tätä on erittäin vaikea mitata. Maksujen rahoitusvaikutus on hieman ennakoitua heikompi, vaikkakaan tämä ei vaaranna paketin pitkän tähtäimen rahoitusta. Lisäksi pitkittynyt laskusuhdanne on pitänyt liikenteen kokonaismäärän ennakoitua vähäisempänä.

Palaute oli ankaraa jo valmisteluvaiheessa, mutta vastustuksen eturintamassa olivat paikalliset poliitikot. Vastustajien asiaa ajamaan perustettiin uusi paikallinen puoluekin, joka sai 2010 vaaleissa edustajia kaupunginvaltuustoon. Neuvoa-antava kansanäänestys asiasta pidettiin syyskuussa 2014 ja siinä selvä enemmistö (56,9 %) äänesti ruuhkamaksuja vastaan.

Uskoaksemme vielä kesällä 2014 asukkaiden enemmistö kannatti ruuhkamaksujen säilyttämistä. Vaalikamppailun loppumetreillä ei-leiri onnistui saamaan taakseen ääniä muun muassa korostamalla yhden pakettiin kuuluvan hankkeen eli keskustan alittavan Västlänken-ratatunnelin haittoja.

Vaalitulos oli selvä ja äänestysprosentti korkea. Mielestäni ei ole kuitenkaan itsestään selvää, miten tulosta pitäisi tulkita. Kansanäänestyksessä kysyttiin kantaa ruuhkamaksuihin, mutta vaikuttaa siltä että jopa 40 prosenttia ei-äänen antaneista halusi vain pysäyttää Västlänken-hankkeen.
Göteborgin kaupunki on talven aikana selvittänyt etenemisvaihtoehtoja tilanteessa, jossa ruuhkamaksuista luovuttaisiin mutta Väst-svenska paketet säilytettäisiin muilta osin. Näillä eväillä kaupungin poliittiset päättäjät tulevat kevään aikana kertomaan, miten ne aikovat edetä ruuhkamaksuasiassa ja miten neuvoa-antavan kansanäänestyksen tulos otetaan huomioon.


Göteborgin ruuhkamaksu on valtiollinen vero, joka peritään sekä ruotsalaisilta että ulkomaisilta ajoneuvoilta. Kaupungissa on 36 kameroilla varustettua maksuasemaa, joiden ohi kulkevat ajoneuvot rekisteröidään automaattisesti. Maksua peritään arkisin klo 6 - 18.30. Jos ajoneuvo kulkee tunnin sisällä useiden maksuasemien ohi, vain yhdestä ohituksesta peritään maksu.Per Bergström Jonsson johti Göteborgin ruuhkamaksujärjestelmän valmistelua 2009-2011. Hän on työskennellyt lähes 15 vuotta sekä kansallisen, alueellisen että paikallisen tason liikennesuunnittelutehtävissä. Tällä hetkellä hän on Göteborgin kaupungin palveluksessa strategisten hankkeiden liikennesuunnittelijana ja toimii asiantuntijana ruuhkamaksukysymyksissä.
 

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.