Näin kaikki kulkee 2050

Vuonna 2050 Helsingin seudulla on kaksi miljoonaa asukasta ja reilut miljoona työpaikkaa. Jotta liikenteen sujuvuus voidaan varmistaa, maankäyttöä pitää tiivistää ja se täytyy sovittaa yhteen liikenteen kanssa.

Asuminen keskittyy tulevaisuudessa runkoyhteyksien varteen. Joukkoliikenteen perustan muodostaa runkoverkko eli tiheästi liikennöitävä raideliikenne ja sitä täydentävä runkobussiliikenne.

Liityntäbusseilla varmistetaan hyvät yhteydet myös laajemmalta alueelta. Linjaukset löytyvät HSL:n johdolla laaditusta liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta HLJ 2015:stä.

HLJ-suunnitelmaan sisältyvä ajoneuvoliikenteen hinnoittelu on ollut näkyvästi esillä mediassa. ”Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu on toki vain yksi HLJ 2015:ssä esitetyistä toimenpiteistä. Kasvavalla seudulla on kuitenkin pakko löytää keinoja ruuhkautumisen hillitsemiseen. Muutoin liikenneongelmista uhkaa tulla seudun kehityksen pullonkaula”, toteaa Sini Puntanen, joka vastaa HLJ:n laatimisesta HSL:ssä.

Helsingin seudun liikennejärjestelmä HLJ 2015 on strateginen, liikennejärjestelmää kokonaisuutena tarkasteleva suunnitelma, joka on tehty seudun 14 kunnan alueelle. Matka- ja kuljetusketjut toimivat paremmin, kun koko seudun liikennettä, tie- ja raideinvestointeja, liityntäpysäköintiä, solmupisteitä ja joukkoliikenteen lippujärjestelmää suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena.
 

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.