Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan kuntayhtymän tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee HSL:n hallituksen jäseniä ja varajäseniä, toimitusjohtajaa sekä hallituksen esittelijää. HSL:n hallintosäännön mukaan hallituksen kokouksessa esittelijänä toimii toimitusjohtaja.

HSL:n hallituksen jäsenten, varajäsenten, toimitusjohtajan sekä hallituksen esittelijän sidonnaisuusilmoitukset