Asemat ja pysäkit - Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

Miksi pysäkeillä ei ole tupakointikieltoa?

HSL suosittaa savuttomuutta pysäkkikatoksissa. Suosituksesta kerrotaan katoksen infotaulussa olevalla tarralla. HSL ei voi kieltää tupakointia katoksissa, koska myöskään Suomen laissa ei ole kielletty tupakointia ulkotiloissa julkisilla paikoilla. Laki antaa kunnille mahdollisuuden tiukempien tupakointikieltojen tekemiseen, jolloin ne sisältyisivät kaupungin järjestyssääntöön. Tällaisia päätöksiä HSL-alueen kaupungeissa ei ole toistaiseksi tehty.

Miksi kaikilla pysäkeillä ei ole katosta?

Pysäkkikatoksien rakentamista harkitaan tapauskohtaisesti. Eniten päätökseen vaikuttaa pysäkkiä käyttävien asiakkaiden määrä. Katoksen rakentamiseen vaikuttavat myös käytettävissä olevan paikan olosuhteet (muun muassa tuulisuus), vuoroväli, kaupunkikuva sekä pysäkin sijainnin mainosarvo. Sairaalat ja vanhustentalot ovat esimerkkejä erikoiskohteista, joiden läheisyyteen voidaan rakentaa pysäkkikatos, vaikka kohde ei muuten täytä kaikkia kriteerejä.