HSL edistää viisasta liikkumista

Liikenteen määrään ja kulkutapavalintoihin – ja sitä kautta liikenteen energiankulutukseen ja ympäristövaikutuksiin – vaikutetaan ennen kaikkea liikennejärjestelmän hallinnalla, maankäytön ja liikenteen suunnittelulla sekä liikkumisen ohjauksella, tiedotuksella ja markkinoinnilla.

Viisaaseen liikkumiseen kannustamista erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi. Liikkumisen ohjaus voi olla esimerkiksi liikkumisen suunnittelua ja liikkumispalvelujen kehittämistä mahdollisimman houkutteleviksi ja helppokäyttöisiksi. Asukkaat ja alueella liikkujat tarvitsevat myös tietoa ja rohkaisua kulkutapojen kokeilussa ja valinnassa.

Suurin osa liikenteen energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä syntyy nykyään tieliikenteestä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista ja lisätä kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikenteen käyttöä, yhteiskäyttöautoilua, kimppakyytejä ja taloudellista ajotapaa. Hyvin toimiva joukkoliikenne, kaupunkisuunnittelu sekä lähellä olevat palvelut ja työpaikat vähentävät tarvetta henkilöauton omistukseen ja käyttöön.

HSL koordinoi Helsingin seudun kattavan liikennejärjestelmän suunnittelutyötä. Alueen joukkoliikenteen järjestämisestä vastaavana HSL haluaa lisätä myös joukkoliikenteen osuutta Helsingin seudulla. HSL:n tavoitteisiin kuuluu myös kävelyn ja pyöräilyn lisääminen. HSL:n kumppaneita viisaan liikkumisen edistämisessä ovat esimerkiksi työpaikat ja oppilaitokset sekä muut liikennealan toimijat.


Testaa millainen liikkujatyyppi olet

HSL:n helppokäyttöinen kysely kertoo, millainen liikkuja olet työ- tai koulumatkoilla sekä vapaa-ajan matkoilla. Saat vertailutietoa muista samaan vastaajaryhmään kuuluvien liikkumisesta sekä viisaan liikkumisen vinkkejä. Voit myös halutessasi jakaa liikkujatyyppisi somen kautta kavereillesi tai seuraajillesi. Siirry tästä Kulkutapalaskuriin.


Meidän perheen liikkumisopas

Tämä lapsen ja vanhemman yhteinen kirja sisältää käytännön vinkkejä eri-ikäisten lasten kanssa kulkemiseen sekä yleistä asiaa joukkoliikenteen käytöstä HSL-alueella. Toivottavasti viihdytte myös puuhatehtävien parissa!

Meidän perheen liikkumisopas


Lisätietoa viisaasta liikkumisesta

Viisaan liikkumisen tietopakettiin on koottu tietoa eri liikennemuodoista, liikenteen ympäristövaikutuksista ja keinoista vähentää liikenteen haittoja. Tietopaketti on vapaasti käytettävissä.