Tapahtumajärjestäjille

Suurtapahtumien vapaa matkustusoikeus

HSL voi myöntää suurtapahtumaan akkreditoiduille henkilöille vapaan matkustusoikeuden. Akkreditoidut ovat mukana tapahtuman järjestelyissä tai esimerkiksi tiedotusvälineiden edustajia.

Vapaasta matkustusoikeudesta päätetään kunkin tapahtuman osalta erikseen. Vapaaliput voidaan myöntää, jos tapahtumaan osallistuu yli 1 000 henkilöä ja se täyttää jonkin seuraavista kriteereistä:

  • Merkittävä urheilu-, kulttuuri- tai tieteellinen tapahtuma
  • Yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, jonka järjestämiseen vähintään yksi HSL:n jäsenkunta osallistuu
  • Joukkoliikennekongressi

Vapaan matkustusoikeuden saajille ladataan tapahtumaliput kertakortille tai HSL-kortille. Liput ovat voimassa tapahtuman ajan. Matkustusoikeus on Helsingin sisäinen tai seudullinen.

Tapahtumanjärjestäjä laatii HSL:lle vapaamuotoisen hakemuksen vähintään neljä kuukautta ennen tapahtumaa. Hakemus lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen hsl@hsl.fi

Kun tapahtumajärjestäjä on saanut myönteisen päätöksen vapaasta matkustusoikeudesta, täytetään lippujen tilauslomake, joka lähetetään osoitteeseen yritysmyynti@hsl.fi.

Tapahtumalippujen teosta veloitetaan 500 euron perushinta, joka sisältää toimitusmaksun. Lisäksi peritään 0,50 euroa/kertakortti tai 2 euroa/HSL-kortti. Hintoihin lisätään arvonlisänvero.

Tilaus on sitova. Kertakortille ladatut liput toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluttua tilauksesta.

HSL edellyttää saavansa vapaan matkustusoikeuden vastineeksi näkyvyyttä tapahtuman markkinointiviestinnässä ja mahdollisesti myös muita etuja, esimerkiksi vapaalippuja.

Tapahtumalippujen tilauslomake, vapaa matkustusoikeus


Lisäliikenne yleisötapahtuman yhteydessä

HSL voi tarvittaessa järjestää yleisötapahtumiin lisäliikennettä. Lisäliikenne sovitetaan arvioitujen matkustajamäärien ja esimerkiksi tapahtuman päättymisajankohdan mukaan.   

HSL järjestää vain kaikille avointa joukkoliikennettä pääsääntöisesti vakiolinjaston reiteillä. Lisäliikenne hoidetaan lisäautoilla ja -vaunuilla, lisälähdöillä tai pidentämällä yksittäisten linjojen liikennöintiaikoja.

Tarvittaessa tapahtuma-aluetta sivuuttavia linjoja ohjataan poikkeusreiteille, jos tapahtuman takia joudutaan sulkemaan katuja tai muuten rajoittamaan liikennettä.

Järjestäjiä pyydetään ilmoittamaan tapahtumista osoitteeseen infra@hsl.fi. Poikkeusliikennejärjestelyistä ja lisäliikenteestä tulee tietää kaksi kuukautta ennen tapahtumaa.

Erityisesti suurista yleisötapahtumista toivotaan tietoja hyvissä ajoin. Myös pienemmistä tapahtumista, joiden sijainti tai ajankohta voi aiheuttaa ruuhkautumista, kannattaa olla yhteydessä.

Lisäliikennetarvetta koskevassa ilmoituksessa olisi hyvä mainita seuraavat tiedot:

  • Tapahtuman nimi ja järjestäjä
  • Tapahtuman sijainti
  • Arvioitu yleisömäärä
  • Tapahtuman aikataulu
  • Liikennejärjestelyistä vastaavan henkilön yhteystiedot
  • Tapahtuma-alueen tulo- ja poistumisreitit esim. karttakuvana
  • Tieto siitä, aiheuttaako tapahtuma liikennerajoituksia ympäröiville liikenneväylille

Vastineeksi lisäliikenteen järjestämisestä HSL toivoo saavansa näkyvyyttä tapahtuman markkinointiviestinnässä ja mahdollisesti myös muita etuja, esimerkiksi vapaalippuja. 

Katso myös

Yhteystiedot
Takaisin ylös