Koulujen liikkumissuunnitelma

 

Liikkumissuunnitelma kouluille

Koulujen liikkumissuunnitelma kannustaa viisaaseen liikkumiseen. Sen avulla voidaan tarkastella päivittäisiä liikkumistottumuksia ja muuttaa niitä kestävämpään suuntaan. Koulun liikkumissuunnitelma on eri oppiaineita yhdistävää, modernia liikennekasvatusta. Se sisältää ulkona oppimista ja antaa oppilaille mahdollisuuden tutkia ja vaikuttaa. Suunnitelman avulla on mahdollista lisätä terveyttä ja vireyttä tukevaa koulumatkaliikuntaa sekä lisätä tietoisuutta ja sitoutumista kestävämpiin toimintatapoihin kouluissa ja perheissä. Liikkumissuunnitelmalla voidaan täydentää oppilaitosten muita kestävän kehityksen suunnitelmia tai liikunnan lisäämisen tavoitteita.

Liikkumissuunnitelmaa voidaan tehdä vaikkapa liikunnan, terveystiedon, ympäristö- ja luonnontiedon, maantiedon, yhteiskuntaopin, kuvaamataidon ja äidinkielen opetuksen yhteydessä. Aihekokonaisuuksista toteutuvat itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Lukioissa suunnitelman teko voi olla esim. soveltava vapaavalintainen kurssi.

Oppaat ja raportointipohjat

HSL on tuottanut oppilaitosten vapaaseen käyttöön liikkumissuunnitelman ohjeen. Ohjeesta löytyy versiot erikseen alakouluun ja yläkouluun/toiselle asteelle. HSL-alueen* oppilaitos voi raportoida suunnitelmansa käyttämällä oheista työpohjaa tai vastaavaa omaa raporttipohjaa. Valmiista liikkumissuunnitelmasta HSL myöntää Hyvä koulutie vie pitkälle -merkin ja diplomin.
Kysy lisätietoja tai pyydä tukea: yrityspalvelut@hsl.fi

*Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio, Vantaa, Kerava, Sipoo, Tuusula.

 

meidan_koulun_liikkumissuunnitelma_alakoulu.pdf

opas_koulun_liikkumissuunnitelmaan_ylakoulu_toinen_aste.pdf

koulun_liikkumisuunnitelman_raportointilomake.doc

 

Material på svenska: http://www.hsl.fi/sv/laroanstalter

Lue mitä muut koulut ovat tehneet

HSL:n kummikouluissa tehtiin lukuvuoden 2016–2017 aikana liikkumissuunnitelmia. Jokaisesta koulusta valittiin oppilaista koostuva iskuryhmä sekä vastuuopettaja, jotka toteuttivat kouluissa itse suunnittelemansa koulumatkoja kehittävän projektin.

Aleksis Kiven koulussa tavoitteena oli varmistaa turvallinen kulkutie kouluun mm. edistämällä heijastimen käyttöä ja turvallista liikkumista sekä jalan, pyörällä että joukkoliikenteessä. Ryhmä on toteuttanut kakkosluokkalaisille liikuntatyöpajat, joissa opetettiin mm. heijastimen käyttöä, uuden matkakortinlukijan käyttöä, turvallista liikkumista ja liikennesääntöjä. Lisäksi ryhmä on tehnyt liikennekasvatusvideoita koko koulun käyttöön.

Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa tavoitteena oli lisätä koulumatkojen turvallisuutta mm. edistämällä heijastimen käyttöä sekä innostaa joukkoliikenteen käyttöön yksityisauton sijaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin Raumantien saattoliikenteen vähentämiseen sekä kävelyn ja pyöräilyn osuuden lisäämiseen koulumatkoilla. Aiheesta pidettiin koko koululle päivänavaus, jossa asiaa käsiteltiin puheenvuorojen ja aiheesta tehtyjen videoiden avulla. Liikkumissuunnitelmaa sivuttiin myös luokan joulunäytelmässä.

Mikkelän koulussa tavoitteena oli pyöräilyyn innostaminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Ryhmä on kartoittanut vaaranpaikkoja koulun lähellä ja raportoinut niistä kaupungin liikennesuunnittelijalle. Ryhmä on myös tehnyt liikenneaiheisia julisteita ja järjestänyt pyöräilypäivän koko koululle.

Laajalahden koulussa tavoitteena oli varmistaa turvallinen kulkutie kouluun mm. selkeyttämällä koulun pihan saattoliikennettä. Ryhmä on laskenut, mitä reittejä oppilaat tulevat kouluun sekä dokumentoinut puutteita koulun lähialueen liikennejärjestelyissä. Nämä tiedot on viety eteenpäin kaupungin liikennesuunnitteluun.

Latokasken koulun liikkumissuunnitelman tavoitteena oli turvallisen koulumatkan takaaminen. Oppilaat toteuttivat työpajoissa liikenneturvallisuusvideon sekä julisteita, joissa opetetaan ja muistutetaan, kuinka toimitaan oikein liikenteessä.

Länsimäen koulussa tavoitteena oli varmistaa turvallinen kulkutie kouluun mm. edistämällä heijastimen käyttöä ja kevyenliikenteen sääntöjen tuntemusta. Lisäksi ryhmä on dokumentoinut puutteita koulun lähialueen liikenne- ja suojatiejärjestelyissä ja vienyt tietoa eteenpäin kaupungin liikennesuunnittelijoille.

Rastaalan koulussa tavoitteena oli parantaa koulun pihan turvallisuutta mm. kiinnittämällä huomiota pyöräilyyn koulun alueella. Ryhmän toimesta on koululle tilattu liikennemerkkejä, joissa ohjataan taluttamaan pyörää. Lisäksi ryhmä järjestää pyöräilypäivän koko koulun oppilaille.

Ressun peruskoulussa tavoitteena oli varmistaa turvallinen kulkutie kouluun mm. edistämällä heijastimen käyttöä. Ryhmä on dokumentoinut puutteita koulun lähialueen suojatiejärjestelyissä ja vienyt tietoa eteenpäin kaupunkisuunnitteluvirastoon. Tavoitteena oli lisätä koko koulun innostusta koulumatkaliikuntaan luokkien välisen kävelykilpailun muodossa. Oppilaat suunnittelivat kilpailun ja siihen liittyneen urheilullisen avajaisriehan itse, sekä keräsivät rahaa kisan voittajien palkintoihin herkkumyyjäisten avulla.

Toivolan koulussa tavoitteena oli auttaa oppilaita huomaamaan lähiympäristönsä vaaranpaikkoja ja toimimaan yhteistyössä muiden liikkujien kanssa sekä lisätä oppilaiden taitoa toimia itsenäisesti joukkoliikennevälineissä.

Diplomin saaneet koulut

HSL on myöntänyt Hyvä koulutie vie pitkälle -merkin kouluille, jotka ovat tehneet liikkumissuunnitelman. Merkki ja diplomi on myönnetty seuraaville kouluille:

 • Peltolan koulu, Vantaa
 • Jousenkaaren koulu, Espoo
 • Kirkkoharjun koulu, Kirkkonummi
 • Kuninkaantien lukio, Espoo
 • Mankkaanpuron koulu, Espoo
 • Martinkallion koulu, Espoo
 • Olarin koulu ja lukio, Espoo
 • Pitäjänmäen peruskoulu, Helsinki
 • Sotungin lukio, Vantaa
 • Etelä-Tapiolan lukio, Espoo
 • Ali-Keravan koulu, Kerava
 • Drumsö Lågstadieskola, Helsinki
 • Helsingin kuvataidelukio, Helsinki
 • Jokipuiston koulu, Sipoo
 • Niittykummun koulu, Espoo
 • Pakankylän koulu, Espoo
 • Sipoonlahden koulu, Sipoo
 • Suomalais-venäläinen koulu, Helsinki
 • Laajalahden koulu, Espoo
 • Latokasken koulu, Espoo
 • Mikkelän koulu, Espoo
 • Rastaalan koulu, Espoo
 • Aleksis Kiven peruskoulu, Helsinki
 • Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Helsinki
 • Ressun peruskoulu, Helsinki
 • Toivolan koulu, Helsinki
 • Länsimäen koulu, Vantaa