Koululaisryhmien liikkuminen joukkoliikenteellä

Vuoden 2019 alusta lähtien HSL-kuntien koululaisryhmien matkoista ei peritä maksua kuntien opetustoimelta, kun opettaja tekee oppilaittensa kanssa koulun retkiä HSL:n joukkoliikenteessä.  Opettajalla pitää olla oppilasryhmän kantakortti, ja matkoja voi tehdä lukuvuosien aikana arkisin klo 9–15.

Kunnan opetusvirasto, sivistystoimi tai koulutoimi vastaa kantakorttien jakamisesta perusasteen oppilaitoksille. Kantakortti on voimassa lukuvuoden kerrallaan.

Oppilasryhmän kantakortilla voi matkustaa enintään 30 oppilaan ryhmä/kantakortti. Mikäli oppilaita on enemmän kuin 30, tarvitaan toinen kantakortti ja toinen opettaja tai aikuinen. HSL ei voi taata, että koko ryhmä (30 hlöä) mahtuu samaan liikennevälineeseen.

Matkan pitää alkaa klo 9.00 jälkeen ja päättyä ennen klo 15.00. Mikäli matkustetaan näiden aikojen ulkopuolella, matkat täytyy maksaa normaalisti koulun haltijakohtaisella HSL-kortilla.

Koululaisryhmän mukana kulkevan opettajan tai muun aikuisen pitää maksaa oma matkansa normaaliin tapaan.

Opetusvirasto, sivistystoimi tai koulutoimi kerää lukuvuoden päätteeksi kantakortit pois oppilaitoksilta ja tilaa uudet kantakortit lukuvuosittain HSL:n yritysmyynnistä sähköpostitse: yritysmyynti@hsl.fi.

Koululaisryhmien matkat U-liikenteen busseissa

Oppilasryhmän kantakortti ei kelpaa U-liikenteen busseissa, koska korttia ei voida rekisteröidä niissä. HSL maksaa U-liikenteen liikennöitsijöille nousukorvauksia, eikä niiden maksaminen onnistu ilman rekisteröintiä. Suositus onkin, että opettaja ja oppilaat käyttäisivät koulun retkillä HSL:n muuta joukkoliikennettä. Mikäli U-liikenteen bussi on ainoa vaihtoehto, koulun täytyy tilata kertakortteja HSL:n yritysmyynnistä (yritysmyynti@hsl.fi) oppilasryhmän matkaa varten 2 viikkoa ennen suunniteltua matkaa. Oppilasryhmä voi matkustaa kertakorteilla vain klo 9–15. Lue lisää U-liikenteestä

Kun olet lähdössä retkelle koululuokan tai muun ison ryhmän kanssa, otathan huomioon seuraavat asiat:

 1. Pyrkikää liikkumaan ruuhka-aikojen ulkopuolella, jolloin joukkoliikennevälineissä on paremmin tilaa.
   
 2. Mikäli mahdollista, käyttäkää raideliikennettä (lähijuna, metro, raitiovaunu) tai tiheästi kulkevia bussilinjoja, jotteivat yksittäiset lähdöt ylikuormitu.
   
 3. Kun matkustatte metrolla, jakautukaa jo asemalla pienryhmiin ja kulkekaa pienryhmittäin eri ovista. Jos ryhmänne on suurempi kuin 10 henkilöä, koko ryhmä ei voi mennä sisään samasta ovesta, koska metron pysähtymisaika asemalla on lyhyt. Metrojunan ovien sulkeutumista ei saa viivyttää. Kannattaa muistaa, että seuraava juna tulee pian. Kun matkustetaan opettajan kantakortilla, kaikkien ryhmän jäsenten on kuitenkin matkustettava samassa vaunussa, metroyksikössä tai junayksikössä. Mikäli käytössä on useampi kantakortti ja aikuinen, kannattaa jakautua pienempiin ryhmiin.
   
 4. Pyrkikää busseissa ja raitiovaunuissa jakaantumaan useammalle lähdölle enintään 15–25 henkilön ryhmiin, jotta vuorot pysyvät aikataulussaan. HSL ei voi myöskään taata, että koko ryhmä (30 hlöä) mahtuu samaan liikennevälineeseen. Kun jakaudutte useammalle lähdölle, jokaisella ryhmällä pitää olla oma kantakortti.
 5. Jos jakaantuminen alle 25 henkilön ryhmiin ei onnistu, koska ryhmä on iso tai koska linjalla on harvaa vuoroväli (yli 20 minuuttia), ota yhteyttä HSL:ään vähintään 3 viikkoa ennen matkaa, jotta voimme selvittää lisäliikennetarpeen. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen kouluryhmat@hsl.fi:
 • Kerro sähköpostiviestissä suunnitellun matkan reitti, ajankohta, ryhmän henkilömäärä ja käytettävät linjat mahdollisimman tarkasti.
 • Ruuhka-aikoina ylimääräistä kalustoa ja kuljettajia ei ole mahdollista järjestää, joten HSL ei järjestä lisävuoroja ma-pe klo 7.00–9.30 ja 15.00–17.30. Opettajan kantakortilla voi matkustaa 9-15 välisenä aikana.
 • HSL ei tilaa lisävuoroja, jos käytettävissä olevien linjojen yhteinen vuoroväli on 20 minuuttia tai sitä tiheämpi. 20 minuuttia katsotaan olevan kohtuullinen odotusaika.
 • HSL ei voi järjestää tilausajotyyppistä liikennettä, joten lisävuoroja tilataan enintään yksi normaalia lähtöä kohden ja lisävuoron auto noudattaa linjan normaalia reittiä tai reitin osaa.