Asiakaskyselyt

Asiakastyytyväisyystutkimus

Mittaamme matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluihin liikennevälineissä tehtävällä kyselyllä. Bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä tutkimusta tehdään talviliikennekaudella elokuusta toukokuuhun. Lauttaliikenteessä matkustajatyytyväisyyttä tutkitaan kesäkuusta elokuuhun.

Asukkaiden tyytyväisyystutkimus (BEST)

Olemme mukana kansainvälisessä BEST (Benchmarking in European service of Public Transport) –kyselytutkimuksessa, joka tehdään vuosittain Euroopan kaupunkien asukkaille.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää jäsenkaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseensä. Kysely toteutetaan läpi vuoden jatkuvalla nettipaneelilla ja puhelinhaastatteluilla.

Liikkumistutkimus

Selvitämme Helsingin seudun asukkaiden liikkumistottumuksia väestöotantaan perustuvalla kyselytutkimuksella noin viiden vuoden välein. Liikkumistutkimus on matkapäiväkirjatutkimus, jossa vastaaja kirjaa ylös tietoja kaikista matkoista, jotka hän teki hänelle valitun tutkimuspäivän aikana.

Tutkimuksella kartoitetaan esimerkiksi, kuinka monta matkaa alueen asukkaat tekevät päivässä, mistä ja mihin he kulkevat ja mitä kulkutapoja he käyttävät.

Koettu turvallisuus junaliikenteessä

Asiakkaiden kokemaa turvallisuutta HSL-alueen lähijunaliikenteessä tutkitaan tavallisesti muutaman vuoden välein. Kyselyyn on kutsuttu vastaajia jakamalla QR-koodilla ja linkillä varustettuja kutsukortteja matkustajille eri viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Käytämme tuloksia lähijunaliikenteen kehittämiseen ja matkustusturvallisuuden kartoittamiseen.

Lippulajitutkimus

Lippulajitutkimuksella hankitaan tietoa joukkoliikenteen matkustuskäyttäytymisestä selvittämällä, millaisia lippuja matkustajat käyttävät, missä kunnassa he asuvat, minkä pituisia matkoja he tekevät ja mitä liityntäkulkutapoja he käyttävät.

Tutkimusta tehdään liikennevälineissä, joissa on käytössä avorahastus eli joissa matkustajan ei tarvitse näyttää voimassaolevaa
lippua kortinlukijalle. Matkustajahaastatteluista vastaavat matkalippujen tarkastajamme, jotka tekevät tutkimusta tarkastustyönsä ohessa.

Sähköpostitse tehtävä asiakaskysely (NPS)

Asiakaskyselyllä selvitetään asiakasuskollisuutta, asiakkaiden halua suositella joukkoliikenteen palveluja muille ja asiakkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikennepalveluun. Kysely toteutetaan neljännesvuosittain noin 250 000 asiakkaalle kerralla.

Muut asiakastyytyväisyyskyselyt

Teemme kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyitä myös muista palveluistamme. Kysymme esimerkiksi kaupunkipyörien ja HSL-sovelluksen käyttäjiltä säännöllisesti, kuinka tyytyväisiä he pyöriin ja sovellukseen ovat.

 

 

Katso myös

Tutkimukset