Linjastosuunnittelun asiakasvuorovaikutus

Kannustamme asiakkaitamme osallistumaan linjastosuunnitelmien laatimiseen suunnittelutyön alusta lähtien.

Blogi

Blogi on linjastosuunnitelmien tärkein vuorovaikutuskanava. Blogissa voit seurata suunnittelutyön etenemistä sekä kysyä ja antaa palautetta suunnitelmista. Suunnittelijamme päivittävät blogia ja vastaavat asiakkaiden kysymyksiin.

Liikkumiskysely

Selvitämme suunnittelutyön alussa kyselyn avulla alueella asuvien ja siellä liikkuvien liikkumistottumuksia ja -tarpeita sekä toiveita joukkoliikenteelle.

Asukastyöpajat

Järjestämme asukastyöpajoja, joissa suunnittelualueen asukkaat ja siellä muuten matkustavat kertovat kokemuksiaan nykylinjastosta sekä näkemyksiään siitä, millainen linjasto palvelisi heitä jatkossa.

Asukastilaisuudet 

Järjestämme kaikille avoimia asukastilaisuuksia, joissa esittelemme linjastoluonnosta ja keskustelemme asiakkaitten kanssa. Osallistujat voivat esittää omia näkemyksiään suunnitelmista ja esittää kysymyksiä.

Linjastoluonnosten kommentointi

Julkaisemme linjastoluonnokset blogissa. Kommentointi onnistuu blogin lisäksi palautejärjestelmässämme ja asiakaspalvelussa. Myös asukastilaisuuksissa voi antaa palautetta.

 

Katso aikajanalta, kuinka linjastosuunnttelman asiakasvuorovaikutus etenee (pdf)