Seuraa päätöksentekoa

Voit seurata HSL:n yhtymäkokouksen, hallituksen ja tarkastuslautakunnan päätöksentekoa ja HSL:n viranhalitijapäätöksiä hsl.fi/päätöksenteko sivustolla julkaistavista asiakirjoista. 

Yhtymäkokous

Ylintä päätösvaltaa HSL:n asioissa käyttää yhtymäkokous, johon jäsenkunnat valitsevat edustajansa Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän tilinpäätöksestä viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja talousarviosta ja -suunnitelmasta viimeistään marraskuun lopussa.

Yhtymäkokouksen esityslista julkaistaan noin 10 päivää ennen kokousta. Lisätietoja Yhtymäkokouksen edustajista ja kokousajoista

Hallitus

HSL:n hallitus päättää muun muassa lippujen hinnoista, joukkoliikenteen palvelutarjonnan määrästä ja laadusta sekä liikennöintisopimuksista. Hallituksen toimikausi on kunnallisvaalikausi eli neljä vuotta.

Hallituksen esityslista liitteineen julkaistaan noin kolme päivää ennen kokousta. Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Julkaisemme verkossa kaikki hankintapäätökset ja muut päätökset, joihin voi kuntalain mukaan hakea muutosta. Päätökset ovat esillä kuusi kuukautta. Tältä sivulta voit seurata viranhaltijapäätöksiä

Päätösasiakirjoissa voi olla liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Liitettä ei ole julkaistu, jos se sisältää salassa pidettäviä tietoja tai tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan. Saat nämä HSL:n kirjaamosta, jos ne eivät ole salaisia.

Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla tai puhelimella asiakirjassa mainitulta vastuuhenkilöltä. HSL:n työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hsl.fi ja HSL:n vaihteen puhelinnumero on (09) 4766 4444.  

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty hallintosäännössä. Lue lisää tarkastuslautakunnan toiminnasta