Linjastouudistuksen taustaa

KuvituskuvaPohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastouudistus on ensimmäinen suurempi muutos alueen bussiliikenteeseen sitten vuoden 2002, jolloin avautui Helsingin ja Leppävaaran välinen kaupunkiratayhteys. Aivan kaikki ei kuitenkaan muutu. Rantaradan pohjoispuolelta säilyy edelleen suoria bussiyhteyksiä Helsingin keskustaan asti, ja lisäksi Leppävaara ja Espoon keskus muodostavat edelleen linjaston tärkeimmät vaihtopaikat.

Linjastosuunnitelman tekeminen aloitettiin syksyllä 2017, ja HSL on kertonut työn etenemisestä asukkaille muun muassa linjastosuunnitelman blogissa. Loka-marraskuussa 2017 HSL toteutti alueella asuville ja työssäkäyville internetpohjaisen liikkumiskyselyn, jolla selvitettiin tärkeimpiä liikkumistarpeita. Kyselyyn vastasi miltei 4 000 ihmistä.

Ensimmäinen linjastoluonnos julkaistiin joulukuun alussa 2017, ja siihen tehtiin saadun palautteen perusteella muutoksia. Päivitetty luonnos julkaistiin helmikuussa 2018, ja HSL:n hallitus hyväksyi uuden linjaston 27.3.2018.

Voit tutustua linjastosuunnitelman raporttiin täällä: linjastosuunnitelman raportti