Helsingin poikittaisyhteyksien kehittäminen

HSL:n hallitus hyväksyi Helsingin poikittaislinjastosuunnitelman

HSL:n hallitus hyväksyi Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman kokouksessaan 16.4.2019. Kokouksen pöytäkirja. 

Tutustu kehittämissuunnitelman raporttiin: Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelma

Lue lisää hyväksytystä suunnitelmasta tiedotteesta. 

Lisätietoa suunnittelusta ja muutoksista saat Helsingin poikittaisyhteyksien kehittäminen -blogista. 

Uusi Helsingin poikittaislinjastoKuvassa uusi Helsingin poikittaislinjasto, joka pyritään ottamaan käyttöön elokuussa 2021. Klikkaamalla kuvaa avautuu PDF-tiedosto ja voit suurentaa karttaa.

Uusi Helsingin poikittaislinjasto

Tiheän vuorovälin linjat (vuoroväli päivällä 10 min):

 • 52 Kannelmäki–Huopalahti as.–Munkkivuori–Otaniemi
 • 56 Kalasatama (M)–Käpylä–Metsälä–Kannelmäki
 • 57 Kontula (M)–Viikki–Koskela–Ruskeasuo–Munkkiniemi
 • 59 Sompasaari–Kalasatama(M)–Pasila–Konala–Malminkartano

Peruslinjat (vuoroväli päivällä 15–20 min):

 • 23 Rautatientori–Pasila–Postipuisto–Maunula–Pirkkola
 • 63 Kamppi–Ruskeasuo–Postipuisto–Maunula–Paloheinä
 • 506 Myllypuro(M)–Viikki–Viikinmäki–Kumpula–Pasila–Meilahti–Ruskeasuo

Täydentävät linjat (vuoroväli päivällä 20 min):

 • 33 Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo
 • 53 Arabia–Oulunkylä–Maunula–Pohjois-Haaga–Pitäjänmäki as.–Uusmäki

Poikittaislinjastoon tulevat muutokset

 • Linjat 38, 50, 51 ja 552 lakkautetaan ja korvataan muiden linjojen muutoksilla.
 • Linjan 23 reitti muuttuu kulkemaan Pasilan kautta Maunulaan ja Pirkkolaan. Ruskeasuon Invalidisäätiötä palvelee tulevaisuudessa linja 506.
 • Lähibussin 33 vuoroväli tihenee ja reitti jatkuu Munkkivuoresta Haagaan.
 • Linjan 52 uusi reitti kulkee Kannelmäestä Huopalahden kautta Munkkivuoreen ja Otaniemeen. Linjalta poistuu Arabian ja Huopalahden aseman välinen reittiosuus, ja toisessa päässä reitti jatkuu Otaniemeen. 
 • Uusi linja 53 Arabia–Oulunkylä–Maunula–Pohjois-Haaga–Pitäjänmäki as.–Uusmäki.
 • Linjan 59 reitti jatkuu Pitäjänmäentieltä Konalaan ja Malminkartanoon.
 • Linjan 63 reitti kulkee uuden Postipuiston asuinalueen kautta.
 • Linja 506 alkaa ajaa Viikinmäen kautta. Toisessa päässä reittiä jatketaan Töölön tullista Ruskeasuon Invalidisäätiölle.

Linjojen 56 ja 57 reitteihin ei tule muutoksia, mutta linjojen vuorovälejä tihennetään.

Uuden linjaston tärkeimpänä tavoitteena on parantaa liikkumista Helsingin poikittaisilla bussilinjoilla tarjoamalla tiheämpiä vuorovälejä ja laajempia liikennöintiaikoja, jotta liikkumisesta myös ruuhka-aikojen ulkopuolella tulee sujuvampaa. Tällä vastataan asukkaiden toiveisiin, sillä esimerkiksi viime syksynä tehdyssä liikkumiskyselyssä asukkaat toivoivat tiheämpiä vuorovälejä. Valitettavasti osalla sellaisista reittiosuuksista, joilla matkustajamäärät ovat olleet pieniä, yhteydet muuttuvat vaihdollisiksi. Liikennemallin perusteella suunnitelma kuitenkin lisää joukkoliikenteen matkamääriä noin 700 matkalla arkivuorokaudessa. Uusi linjasto pyritään ottamaan käyttöön syysliikenteen alkaessa elokuussa 2021. Raide-Jokerin rakentamisesta aiheutuvat poikkeusjärjestelyt voivat kuitenkin edellyttää linjastomuutosten toteuttamista vaiheittain. 

Suunnittelutyön eteneminen

Työn tavoitteena oli kehittää Helsingin poikittaisyhteyksiä 2020-luvun alun tilanteeseen. Lähtökohtana oli, että runkobussilinja 550 korvautuu uudella pikaraitiotiellä. Suunnitelmatyössä tarkasteltiin Koskelantien, Hakamäentien, Metsäläntien ja Maunulan tason poikittaista bussiliikennettä – erityisesti poikittaislinjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 reittejä, tarjontaa ja liikennöintiaikoja.

Työn etenemistä pystyi seuraamaan Helsingin poikittaisyhteyksien kehittäminen -blogissa, joka toimi asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogisivustolla asukkailla oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja keskustella HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa.

Asukkaat saivat osallistua suunnitteluun vastaamalla kyselyyn, jolla kartoitettiin Helsingissä linjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 vaikutusalueella kulkevien liikkumistottumuksia ja mielipiteitä alueen joukkoliikenteestä. HSL:n liikkumiskysely oli auki 19.9.–7.10.2018. Helsingin poikittaislinjaston ensimmäinen luonnos oli kommentoitavana blogissa 14.11.–9.12.2018. Kommentteja sai jättää blogin lisäksi HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta. Luonnosta esiteltiin kolmessa asukastilaisuudessa: Helsingin yliopiston Metsätalolla 19.11.2018, Munkkiniemen yhteiskoulussa 26.11.2018 ja Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa 28.11.2018. Toista linjastoluonnosta sai kommentoida blogissa 13.2.–3.3.2019. Palautetta sai jättää myös HSL:n asiakaspalvelun ja palautejärjestelmän kautta.

Linjastosuunnitelmatyötä tehtiin yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken.