Helsingin poikittaisyhteyksien kehittäminen

HSL kehittää Helsingin poikittaisyhteyksiä

HSL on aloittanut Helsingin poikittaisyhteyksien kehittämisen 2020-luvun alun tilanteeseen. Suunnittelutyössä HSL tarkastelee erityisesti nykyisten poikittaislinjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 reittejä, tarjontaa ja liikennöintiaikoja. Tavoitteena on tarjota tiheämpiä ja sujuvampia yhteyksiä, joita matkustajien olisi entistä helpompi käyttää. Toki joillekin matkustajille tämä voi tarkoittaa sitä, että tietystä yhteydestä saattaa tulla jatkossa vaihdollinen.

Suunnittelutyön etenemistä voi seurata ja kommentoida Helsingin poikittaisyhteyksien kehittäminen -blogissa, joka toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogin kautta voi myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa.

Suunnitelmaa tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Tavoitteena on, että työ valmistuu alkuvuodesta 2019.