Helsingin poikittaisyhteyksien kehittäminen

HSL kehittää Helsingin poikittaisyhteyksiä

HSL on aloittanut Helsingin poikittaisyhteyksien kehittämisen 2020-luvun alun tilanteeseen. Suunnittelutyössä HSL tarkastelee erityisesti nykyisten poikittaislinjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 reittejä, tarjontaa ja liikennöintiaikoja. Tavoitteena on tarjota tiheämpiä ja sujuvampia yhteyksiä, joita matkustajien olisi entistä helpompi käyttää. Toki joillekin matkustajille tämä voi tarkoittaa sitä, että tietystä yhteydestä saattaa tulla jatkossa vaihdollinen.

Linjastoluonnoksen toisen version kommentointi päättyi 3.3.

Helsingin poikittaislinjastosta julkaistiin 13.2. blogissa toinen linjastoluonnos. Aiempaan luonnokseen nähden on lisätty uusi linja 53 Arabianranta–Uusmäki sekä linjan 59 reittiä on pidennetty entisestään Malminkartanoon asti. Linjoille 36 ja 55 suunnitellut muutokset on poistettu, kuten myös suunniteltu linja 46. Tutustu luonnokseen tästä!

Luonnosta sai kommentoida blogissa 13.2.-3.3.2019. Palautetta sai jättää myös HSL:n asiakaspalvelun ja palautejärjestelmän kautta.

Tässä PDF-kartta, jossa näkyvät kaikki linjastoluonnoksen linjat:  Helsingin poikittaisyhteydet linjastoluonnos toinen versio.pdf

Seuraa suunnittelutyön edistymistä blogissa

Suunnittelutyön etenemistä voi seurata ja kommentoida Helsingin poikittaisyhteyksien kehittäminen -blogissa, joka toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogin kautta voi myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa.

HSL kartoitti kyselyn avulla Helsingissä linjojen 51, 52, 56, 57 ja 552 vaikutusalueella kulkevien liikkumistottumuksia. HSL:n liikkumiskysely oli auki 19.9.-7.10.2018. Tietoja liikkumisesta kerättiin linjastosuunnittelun tueksi Helsingin poikittaisyhteyksien kehittämiseen.

Helsingin poikittaislinjaston ensimmäinen luonnos oli kommentoitavana blogissa 14.11.–9.12.2018. Luonnoksessa esitettiin muutoksia linjojen 23, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 63, 506 ja 552 reitteihin ja/tai vuoroväleihin ja liikennöintiaikoihin. Kommentteja sai jättää blogin lisäksi HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

Luonnosta esiteltiin kolmessa asukastilaisuudessa, joissa suunnittelualueen asukkailla ja alueella työskentelevillä oli mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmaluonnosta ja esittää kysymyksiä. Asukastilaisuudet järjestettiin 19.11.2018 Helsingin yliopiston Metsätalolla, 26.11.2018 Munkkiniemen yhteiskoulun auditoriossa ja 28.11.2018 Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion ruokalassa.

Tässä PDF-kartta, jossa näkyvät kaikki linjastoluonnoksen linjat:  Helsingin poikittaisyhteydet linjastoluonnos.pdf

Tässä asukastilaisuuksien esitysmateriaali:  Helsingin poikittaisyhteyksien esitys.pdf

Suunnitelmaa tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Tavoitteena on, että työ valmistuu alkuvuodesta 2019.