Trafikeringsplaner

Trafikeringsplaner

HRT uppgör varje år en trafikeringsplan som innefattar följande års ändringar i trafikeringen. Planen omfattar buss-, tåg-, spår-, metro- och färjetrafiken.