Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
717N 731 739 731N 724 717A 717 10.5.2016 21:36 - 11.5.2016 06:00
Regiontrafik, linjerna: 731(N), 717(N), 724, och 739, undantagsrutt. Orsak: vägarbete. Plats: Vik hållplatser H3034 och H3035. Beräknad tid: 21:31 - 11.05.2016 06:00.
S
3 7B 10 1A 2 7A 6 4 9 8 4T 1 6T 10.5.2016 17:51 - 18:30
Spårvägslinjerna: 1, 4, 4T, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 6T, 2, 3 och 1A, försenad. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 17:49 - 18:30.
S
72 10.5.2016 17:34 - 18:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 17:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77 10.5.2016 17:23 - 18:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 17:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
10 10.5.2016 16:51 - 17:30
Spårvägslinje 10, möjliga förseningar. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 16:48 - 17:30.
S
10 10.5.2016 16:49 - 17:30
S
20 10.5.2016 16:41 - 17:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 20, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 16:39 - 17:30.
S
88 10.5.2016 16:22 - 17:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 16:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 10.5.2016 16:15 - 17:23
Esbo lokaltrafik, linje 51 från Alberga, kl. 16:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
623B 10.5.2016 15:45 - 17:00
Regiontrafik, linje 623B från Hagnäs, kl. 16:00 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor