Meddelanden

No valid traffic exceptions

Sidor

S
6 12.3.2016 11:20 - 11:40
Spårvägslinje 6 mot Sandviken, undantagsrutt. Vänds vid Trekanten. Sandviken trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 11:17 - 11:40.
S
270 11.3.2016 18:47 - 19:31
Regiontrafik, linje 270 från Helsingfors, kl. 18:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
623 11.3.2016 17:09 - 17:55
Regiontrafik, linje 623 från Hagnäs, kl. 16:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
560 11.3.2016 16:44 - 17:00
Regiontrafik, linje 560, på väg att normaliseras. Beräknad tid: 16:42 - 17:00.
S
76A 11.3.2016 16:28 - 17:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 16:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 11.3.2016 15:54 - 16:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 15:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 3 7B 1 2 7A 11.3.2016 15:23 - 15:45
Spårvägslinjerna: 1, 4, 7A, 7B, 2 och 3, på väg att normaliseras.
S
68 11.3.2016 14:57 - 15:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 14:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
575 11.3.2016 14:57 - 15:46
Vanda lokaltrafik, linje 575 från Dickursby, kl. 14:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
156 11.3.2016 11:57 - 12:53
Regiontrafik, linje 156 från Domsby, kl. 11:53 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här
22.8.2018 Nya zoner:

Sidor