Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
110T 21.7.2013 00:47 - 01:46
Regiontrafik, linje 110T från Kampen, kl. 00:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
82 20.7.2013 19:30 - 20:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 19:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 20.7.2013 17:44 - 18:34
Esbo lokaltrafik, linje 86 från Esbo centrum, kl. 17:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 20.7.2013 17:44 - 19:10
Esbo lokaltrafik, linje 86 från Esbo centrum, kl. 18:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
10 20.7.2013 17:11 - 17:30
Spårvägslinje 10, försenas. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 17:09 - 17:30.
S
7B 7A 20.7.2013 17:10 - 17:30
Spårvägslinjerna: 7A och 7B, försenas. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 17:08 - 17:30.
S
6 20.7.2013 16:48 - 17:30
Spårvägslinje 6, försenas. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 16:47 - 17:30.
S
4 20.7.2013 16:48 - 17:30
Spårvägslinje 4, försenas. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 16:46 - 17:30.
S
3T 3B 20.7.2013 16:47 - 17:30
Spårvägslinjerna: 3B mot Olympiaterminalen och 3T mot Djurgården, försenas. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 16:45 - 17:30.
S
3T 3B 20.7.2013 16:46 - 17:30
Spårvägslinjerna: 3B mot Djurgården och 3T mot Olympiaterminalen, försenas. Orsak: strömstörning. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 16:44 - 17:30.

Sidor

Sidor

Sidor