Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
91K 10.9.2013 15:22 - 16:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 91K från Krabbäcksvägen, kl. 15:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
91K 10.9.2013 15:22 - 16:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 91K från Bäckängen, kl. 15:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 10.9.2013 13:37 - 14:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 13:38 inställd. Orsak: olycka.
S
96 10.9.2013 13:00 - 13:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 96 från Rastböle (M), kl. 12:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
82 10.9.2013 10:26 - 11:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 10:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 10.9.2013 09:59 - 10:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 09:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
51 10.9.2013 09:35 - 10:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 09:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
22 10.9.2013 08:47 - 09:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 22 från Sörnäs(M), kl. 08:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70 10.9.2013 08:37 - 09:24
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Dickursby, kl. 08:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65A 10.9.2013 08:27 - 09:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Åggelby (Grinddal), kl. 08:19 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor