Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
69 10.5.2019 12:27 - 13:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 15:40 inställd. Orsak: personalbrist.
S
801 10.5.2019 12:25 - 13:32
Närbusslinje 801 från Östra centrum, kl. 15:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
801 10.5.2019 12:25 - 13:49
Närbusslinje 801 från Väringshamnen, kl. 15:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
85 10.5.2019 12:11 - 15:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 17:09 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
724 10.5.2019 12:08 - 12:50
Regiontrafik, linje 724 från Järnvägstorget, kl. 14:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 10.5.2019 11:56 - 12:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 14:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M2 10.5.2019 11:33 - 13:00
Metro M2, Enskild avgång inställd. Orsak: personalbrist. Beräknad tid: 14:28 - 16:00.
S
4 5 10.5.2019 09:57 - 10:30
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden och 5 från Skatuddens terminal , undantagsrutt. Vänder om i Salutorget - körs inte till Skatudden. Orsak: olycka. Plats: Kruunuvuorenkatu. Beräknad tid: 12:53 - 13:30.
S
55 10.5.2019 09:52 - 10:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 12:42 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
R 10.5.2019 09:06 - 09:56
Närtåget R mot Helsingfors, kl. 11:56 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor