Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
84 6.5.2019 11:39 - 12:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 14:19 inställd.
S
85 6.5.2019 11:39 - 12:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Hertonäs (M), kl. 14:46 inställd.
S
84 6.5.2019 11:27 - 12:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 14:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
85 6.5.2019 11:27 - 12:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Hertonäs (M), kl. 14:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 6.5.2019 10:38 - 11:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 10:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
502 6.5.2019 10:20 - 11:05
Regiontrafik, linje 502 från Havshagen, kl. 10:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65 6.5.2019 10:14 - 11:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Åggelby (Grinddal), kl. 10:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 5.5.2019 22:12 - 23:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 22:04 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
10 5.5.2019 18:41 - 19:00
Spårvägslinje 10, på väg att normaliseras. Orsak: hinder på spåren. Plats: Pikku-Huopalahti. Beräknad tid: 18:30 - 19:00.
S
10 5.5.2019 18:30 - 19:00
Spårvägslinje 10, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Lillhoplax trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Pikku-Huopalahti. Beräknad tid: 18:23 - 19:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor