Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
E 30.4.2019 15:46 - 17:05
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 16:05 inställd.
S
2 30.4.2019 15:15 - 1.5.2019 02:15
Spårvagnslinje 2 kör via Mannerheimvägen och Bulevarden till ändhållplatsen för linje 6 i Sandviken. Buss 3X ersätter mellan Mannerheimvägen-Bulevarden-Fredriksgatan-Södra kajen. Beräknad tid: 16:00 - 01.05.2019 02:00.
S
3 30.4.2019 15:15 - 1.5.2019 02:00
Spårvagnslinje 3 kör från Bulevarden till ändhållplatsen för linje 6 i Sandviken. Buss 3X ersätter mellan Bulevarden-Fredriksgatan-Södra kajen. Beräknad tid: 16:00 - 01.05.2019 02:00.
S
4 5 30.4.2019 15:15 - 1.5.2019 02:30
Spårvagnslinjerna 4 och 5 kör via Kronohagen och Järnvägstorget. Alexandersgatan mellan Senatstorget och Studenthuset trafikeras inte. Beräknad tid: 16:00 - 01.05.2019 02:30.
S
7 30.4.2019 15:15 - 1.5.2019 01:00
Spårvagnslinje 7 kör via Järnvägstorget. Linjerna trafikerar inte Alexandersgatan eller Kronohagen. Beräknad tid: 16:00 - 01.05.2019 01:00.
S
M2 M1 30.4.2019 09:44 - 12:00
Metro M1 och M2, oregelbundna turer. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:05 - 12:00.
S
841 30.4.2019 08:47 - 11:45
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 10:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
841 30.4.2019 08:33 - 11:00
Regiontrafik, linje 841 från Söderkulla, kl. 10:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
841 30.4.2019 08:32 - 10:15
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 09:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
66 30.4.2019 07:44 - 08:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Svedängen, kl. 07:37 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor