Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
79 23.4.2019 15:16 - 16:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Parkstad station, kl. 15:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 23.4.2019 14:54 - 15:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 14:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 23.4.2019 14:17 - 15:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 14:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 23.4.2019 14:03 - 14:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 13:56 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
14 23.4.2019 14:03 - 14:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 13:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
172 23.4.2019 14:01 - 14:45
Regiontrafik, linje 172 från Mattby, kl. 13:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
550 23.4.2019 13:45 - 14:33
Regiontrafik, linje 550 från Östra centrum, kl. 13:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 23.4.2019 13:37 - 14:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 13:42 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 23.4.2019 12:59 - 14:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 13:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 23.4.2019 10:46 - 11:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 10:47 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor