Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
58 16.4.2019 10:56 - 11:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 10:36 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
147A 16.4.2019 09:11 - 09:54
Regiontrafik, linje 147A från Esboviken, kl. 08:54 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
143A 164VA 164A 146A 147A 16.4.2019 09:02 - 10:30
Regiontrafik, linjerna: 143A, 146A, 147A, 164A och 164VA, försenas. Orsak: trafikstockning. Plats: Västerleden. Beräknad tid: 09:00 - 10:30.
S
M2 16.4.2019 08:41 - 10:00
Metro M2 mot Mellungsbacka , Enskild avgång inställd. Hagalund - Mellungsbacka 09:15. Orsak: personalbrist.
S
73 16.4.2019 07:48 - 08:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 73 från Hagnäs, kl. 07:49 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
71 16.4.2019 07:47 - 09:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 08:03 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
17 16.4.2019 07:24 - 08:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Berghäll, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
61 16.4.2019 07:16 - 08:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 61 från Järnvägsstationen, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 16.4.2019 06:51 - 07:52
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 06:52 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 16.4.2019 06:08 - 07:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Gårdsbacka(M), kl. 06:38 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor