Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
819 15.4.2019 13:13 - 15:12
Närbusslinje 819 från Nordsjö (M), kl. 14:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
819 15.4.2019 13:13 - 15:20
Närbusslinje 819 från Nybondas, kl. 14:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
813 15.4.2019 13:06 - 14:44
Närbusslinje 813 från Norra Köpcentret, kl. 13:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
813 15.4.2019 13:06 - 14:29
Närbusslinje 813 från Nordsjö, kl. 13:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
817 15.4.2019 13:04 - 14:03
Närbusslinje 817 från Nordsjö, kl. 13:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
817 15.4.2019 13:04 - 14:08
Närbusslinje 817 från Kallvik, kl. 13:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7 2 15.4.2019 12:47 - 12:50
Spårvägslinjerna: 2 och 7, möjliga förseningar. Orsak: tidigare störning. Plats: Veturitie. Beräknad tid: 12:39 - 12:50.
S
7 2 15.4.2019 12:39 - 13:00
Spårvägslinjerna: 2 och 7, undantagsrutt. På undantagsrutt. Orsak: olycka. Plats: Veturitie. Beräknad tid: 12:37 - 13:00.
S
814 15.4.2019 12:37 - 13:50
Närbusslinje 814 från Kroksholmsvägen, kl. 12:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
814 15.4.2019 12:36 - 13:43
Närbusslinje 814 från Nordsjö (M), kl. 12:43 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor