Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
813 15.4.2019 14:01 - 16:59
Närbusslinje 813 från Nordsjö, kl. 15:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
817 15.4.2019 13:54 - 16:52
Närbusslinje 817 från Kallvik, kl. 15:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
817 15.4.2019 13:49 - 16:47
Närbusslinje 817 från Nordsjö, kl. 15:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
813 15.4.2019 13:31 - 16:29
Närbusslinje 813 från Norra Köpcentret, kl. 15:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
817 15.4.2019 13:16 - 16:07
Närbusslinje 817 från Kallvik, kl. 15:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
813 15.4.2019 13:16 - 16:14
Närbusslinje 813 från Nordsjö, kl. 15:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
815 15.4.2019 13:15 - 15:43
Närbusslinje 815 från Stora Ullholmsvägen, kl. 14:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
817 15.4.2019 13:15 - 16:02
Närbusslinje 817 från Nordsjö, kl. 15:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
815 15.4.2019 13:14 - 15:37
Närbusslinje 815 från Nordsjö, kl. 14:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
819 15.4.2019 13:13 - 15:12
Närbusslinje 819 från Nordsjö (M), kl. 14:12 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor