Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
788 2.5.2019 16:39 - 17:35
Regiontrafik, linje 788 från Borgå, kl. 16:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
717A 2.5.2019 16:20 - 17:00
Regiontrafik, linje 717A från Järnvägstorget, kl. 16:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
614 2.5.2019 15:42 - 16:23
Regiontrafik, linje 614 från Järnvägstorget, kl. 15:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
36 2.5.2019 15:33 - 18:00
Närbusslinje 36 från Britas, kl. 17:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
36 2.5.2019 15:32 - 17:00
Närbusslinje 36 fråm Kånala, kl. 16:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
98 2.5.2019 15:31 - 16:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Rastböle (M), kl. 15:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
92 2.5.2019 15:20 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Östra centrum (M), kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
92 2.5.2019 15:20 - 16:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 15:36 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 2.5.2019 15:05 - 16:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 15:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
36 2.5.2019 14:49 - 16:00
Närbusslinje 36 från Britas, kl. 15:00 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor