Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
576 2.5.2019 22:17 - 23:00
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Kivistö, kl. 22:00 inställd.
S
576 2.5.2019 22:14 - 23:00
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Kivistö, kl. 22:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
436 2.5.2019 22:07 - 22:50
Regiontrafik, linje 436 från Kalajärvi, kl. 21:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
582 2.5.2019 18:09 - 19:31
Esbo lokaltrafik, linje 582 från Esbo centrum, kl. 18:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 2.5.2019 17:26 - 18:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 17:23 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
788 2.5.2019 16:39 - 17:35
Regiontrafik, linje 788 från Borgå, kl. 16:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
717A 2.5.2019 16:20 - 17:00
Regiontrafik, linje 717A från Järnvägstorget, kl. 16:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
614 2.5.2019 15:42 - 16:23
Regiontrafik, linje 614 från Järnvägstorget, kl. 15:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
36 2.5.2019 15:33 - 18:00
Närbusslinje 36 från Britas, kl. 17:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
36 2.5.2019 15:32 - 17:00
Närbusslinje 36 fråm Kånala, kl. 16:00 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor