Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
51 18.3.2019 15:10 - 16:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Hagnäs, kl. 15:28 inställd. Orsak: olycka.
S
78 18.3.2019 15:08 - 16:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:17 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 18.3.2019 14:59 - 16:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 15:26 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 18.3.2019 14:59 - 16:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 15:28 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
412 18.3.2019 14:40 - 15:21
Vanda lokaltrafik, linje 412 från Gruvsta, kl. 14:21 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
412 18.3.2019 14:23 - 15:10
Vanda lokaltrafik, linje 412 från Myrbacka, kl. 14:10 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 18.3.2019 13:54 - 15:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 14:37 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 18.3.2019 13:28 - 14:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 13:57 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 18.3.2019 13:09 - 14:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 13:16 inställd. Orsak: personalbrist.
S
143 18.3.2019 09:23 - 10:12
Esbo lokaltrafik, linje 143 från Sökö udd, kl. 09:12 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor