Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
214 26.4.2019 21:39 - 22:30
Esbo lokaltrafik, linje 214 från Alberga, kl. 21:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
125 26.4.2019 19:50 - 20:38
Esbo lokaltrafik, linje 125 från Hagalund, kl. 19:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
701 26.4.2019 15:03 - 16:30
Närbusslinje 701 från Brobacka, kl. 15:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
43 26.4.2019 14:58 - 15:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Kungseken, kl. 14:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
111 26.4.2019 14:44 - 15:31
Esbo lokaltrafik, linje 111 från Sälviken, kl. 14:31 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
66 26.4.2019 12:27 - 13:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Järnvägstorget, kl. 12:22 inställd. Orsak: olycka.
S
722 26.4.2019 11:19 - 12:00
Regiontrafik, linje 722 från Järnvägstorget, kl. 11:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 26.4.2019 08:15 - 09:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 08:19 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 26.4.2019 07:52 - 08:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 07:36 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
213 26.4.2019 07:50 - 08:38
Regiontrafik, linje 213 från Kampen, kl. 07:38 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor