Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
78 8.3.2019 15:18 - 17:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 16:59 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 8.3.2019 15:17 - 17:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 16:05 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 8.3.2019 15:16 - 17:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 16:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 8.3.2019 15:15 - 16:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 15:22 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 8.3.2019 14:12 - 15:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 14:27 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 8.3.2019 14:12 - 16:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 15:07 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 8.3.2019 14:10 - 16:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 15:14 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 8.3.2019 14:09 - 15:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 14:27 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
55 8.3.2019 13:48 - 15:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 14:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 8.3.2019 13:45 - 14:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 13:56 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor