Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
63 8.2.2019 14:26 - 16:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 15:20 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 8.2.2019 14:24 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 14:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
562 8.2.2019 14:11 - 15:02
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 14:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 8.2.2019 13:27 - 15:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 14:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 8.2.2019 13:26 - 14:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 13:42 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
10 8.2.2019 13:17 - 13:40
Spårvägslinje 10, undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Trekanten - Studenthuset. Kirurgen trafikeras inte. Orsak: felparkerad bil. Plats: Johanneksen kirkko. Beräknad tid: 13:15 - 13:40.
S
89 8.2.2019 12:13 - 12:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 11:58 inställd. Orsak: olycka.
S
89 8.2.2019 12:13 - 13:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Uppby, kl. 12:10 inställd. Orsak: olycka.
S
565 8.2.2019 11:31 - 14:29
Regiontrafik, linje 565 från Vandaforsen, kl. 13:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
549 8.2.2019 10:45 - 11:29
Esbo lokaltrafik, linje 549 från Jorv, kl. 10:29 inställd. Orsak: gatan avstängd.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor