Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
55 27.2.2019 14:07 - 17:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 16:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 27.2.2019 14:03 - 16:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 15:22 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
55 27.2.2019 14:02 - 15:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 14:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
36 27.2.2019 14:02 - 17:00
Närbusslinje 36 från Britas, kl. 16:00 inställd. Orsak: personalbrist.
S
55 27.2.2019 14:00 - 14:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 13:56 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
114 27.2.2019 11:33 - 12:22
Esbo lokaltrafik, linje 114 från Hagalund, kl. 11:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
731 27.2.2019 08:52 - 09:50
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 08:50 inställd. Orsak: olycka.
S
71 27.2.2019 07:35 - 09:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 08:03 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 27.2.2019 07:34 - 09:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 08:00 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
553 27.2.2019 06:59 - 07:40
Regiontrafik, linje 553 från Håkansböle, kl. 06:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor