Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
71 27.12.2018 15:00 - 17:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 16:08 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 27.12.2018 14:51 - 15:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 14:51 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 27.12.2018 14:46 - 15:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 14:44 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
78 27.12.2018 14:44 - 15:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Ladugården, kl. 14:47 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 27.12.2018 14:18 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 14:25 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 27.12.2018 14:08 - 14:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 13:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 27.12.2018 13:53 - 15:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Järnvägsstationen, kl. 14:07 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 27.12.2018 13:27 - 14:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Jakobacka, kl. 13:17 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
717 27.12.2018 09:57 - 10:40
Regiontrafik, linje 717 från Kungsbacka, kl. 09:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 6T 6 27.12.2018 09:17 - 09:30
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia , 8 mot Arabia och 6T mot Arabia , på väg att normaliseras. Orsak: tekniska problem. Plats: Hauhon puisto. Beräknad tid: 09:04 - 09:30.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor