Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
243 235 565 213 566 31.12.2018 11:46 - 19:30
Regiontrafik, linjerna: 213, 243, 565, 566 och 235, Möjliga förseningar . Orsak: publikevenemang. Plats: Esbo centrum (Kyrkogatan). Beräknad tid: 16:30 - 19:30.
S
245 246 118 582K 582 542 227V 246K 242 582B 582KB 227 531 31.12.2018 11:40 - 19:30
Esbo lokaltrafik, linjerna: 227, 227V, 582, 245, 582B, 582K, 582KB från Kalajärvi , 246, 246K, 242, 118, 531 och 542, Möjliga förseningar . Orsak: publikevenemang. Plats: Esbo centrum (Kyrkogatan). Beräknad tid: 16:30 - 19:30.
S
212 31.12.2018 09:40 - 10:28
Regiontrafik, linje 212 från Kampen, kl. 09:28 inställd. Orsak: olycka.
S
124K 31.12.2018 08:49 - 10:00
Esbo lokaltrafik, linje 124K från Hagalund, kl. 09:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
114 31.12.2018 08:16 - 09:10
Esbo lokaltrafik, linje 114 från Alberga, kl. 08:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
124 31.12.2018 08:09 - 08:58
Esbo lokaltrafik, linje 124 från Tillisbacken, kl. 07:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
901 31.12.2018 07:58 - 10:20
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 901 från Hirsala, kl. 09:20 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
901 31.12.2018 07:56 - 09:55
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 901 från Bobäck, kl. 08:55 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
84 31.12.2018 07:42 - 08:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Gunillaberget, kl. 07:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 31.12.2018 07:29 - 08:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 07:14 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor