Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
65 28.8.2018 13:18 - 14:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 65 från Åggelby (Grinddal), kl. 13:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
817 28.8.2018 12:04 - 15:02
Närbusslinje 817 från Nordsjö, kl. 14:02 inställd. Orsak: personalbrist.
S
813 28.8.2018 10:46 - 13:44
Närbusslinje 813 från Norra Köpcentret, kl. 12:44 inställd. Orsak: personalbrist.
S
813 28.8.2018 10:31 - 13:29
Närbusslinje 813 från Nordsjö, kl. 12:29 inställd. Orsak: personalbrist.
S
817 28.8.2018 10:15 - 13:08
Närbusslinje 817 från Kallvik, kl. 12:08 inställd. Orsak: personalbrist.
S
817 28.8.2018 10:14 - 13:03
Närbusslinje 817 från Nordsjö, kl. 12:03 inställd. Orsak: personalbrist.
S
817 28.8.2018 10:13 - 12:38
Närbusslinje 817 från Kallvik, kl. 11:38 inställd. Orsak: personalbrist.
S
817 28.8.2018 10:12 - 12:33
Närbusslinje 817 från Nordsjö, kl. 11:33 inställd. Orsak: personalbrist.
S
813 28.8.2018 10:11 - 11:59
Närbusslinje 813 från Nordsjö, kl. 10:59 inställd. Orsak: personalbrist.
S
813 28.8.2018 10:11 - 12:14
Närbusslinje 813 från Norra Köpcentret, kl. 11:14 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor