Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
55 7.2.2019 17:17 - 18:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 17:08 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
69 7.2.2019 17:08 - 18:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Kampen, kl. 17:45 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
158 7.2.2019 16:59 - 17:50
Esbo lokaltrafik, linje 158 från Stenbruket, kl. 16:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 7.2.2019 16:50 - 18:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 17:14 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 7.2.2019 16:45 - 18:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 17:21 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71 7.2.2019 16:42 - 18:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 17:13 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
79 7.2.2019 16:23 - 17:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs, kl. 16:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
203 7.2.2019 16:17 - 17:07
Esbo lokaltrafik, linje 203 från Bredvik, kl. 16:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71 7.2.2019 16:12 - 17:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Malm station, kl. 16:28 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 7.2.2019 16:04 - 17:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Kampen, kl. 16:13 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor